Utorok 16.04.2024
Dnes má meniny 
Dana, Danica
°C
13.07.2023 04:15

Každý Slovák vyprodukuje ročne 83 kg potravinového odpadu


Ilustračná snímka.


Na Slovensku už dva roky máme možnosť triediť aj kuchynský odpad. Najčastejšie v potravinovom odpade končí chlieb a pečivo, ale nechýbajú v ňom ani nerozbalené výrobky.


Na obyvateľa tak podľa posledných dostupných dát pripadá 83 kilogramov odpadu, v domácnostiach ho vyprodukujeme 78 % z tohto množstva, teda 65 kg.

Ako uviedla Eva Sadovská, analytička WOOD & Company, k aktuálnej analýze na svojej sociálnej sieti, podľa posledných dostupných dát pripadá na jedného Slováka 83 kilogramov odpadu. “Na Slovensku sa v roku 2020 vytvorilo 456 000 ton potravinového odpadu. V prepočte na jedného obyvateľa tak ide o 83 kg takéhoto odpadu. Domácnosti z neho vyprodukovali až 78 %, teda 65 kg na obyvateľa,” vysvetlila Sadovská s tým, že to vyplynulo z dát prvého celoeurópskeho monitorovania potravinového odpadu, ktoré v závere roka 2022 zverejnil Eurostat. Slovenské domácnosti majú podľa nej možnosť separovať kuchynský bioodpad (KBO) už dva roky. Triedený zber KBO je zavedený vo väčšine samospráv od 1. júla 2021 a od začiatku roka 2023 sa k nim pridali aj Bratislava, Košice a Prešov.

Stovky eur putujú do koša

Nakupujeme vo veľkom a vyhadzujeme vo veľkom. Aj takáto je realita niektorých domácností. “Najčastejšie vyhadzujeme chlieb a pečivo, ovocie a zeleninu, mliečne výrobky, zvyšky uvareného nedojedeného jedla, ale aj nerozbalené potraviny,” priblížila Sadovská. Takéto plytvanie nepredstavuje len ekonomický problém, keďže priemerný Slovák podľa nej vyhodí ročne zvyšky jedál či potraviny po dátume spotreby v hodnote 100 až 150 eur, ale ide aj o ekologický problém. “Práve tento druh odpadu je významným znečisťovateľom a tvorcom skleníkových plynov, a to v prípade, keď sa nevytriedi a skončí na skládkach,” doplnila analytička.

Menej kuchynského odpadu v zmesovom

Od 1. júla 2021 majú slovenské samosprávy povinnosť realizovať triedený zber kuchynského bioodpadu pre svojich občanov. Výnimku a odklad do 31. decembra 2022 mali iba samosprávy, ktoré zmesový komunálny odpad energeticky zhodnocujú, teda Bratislava, Košice a Prešov. “Cieľom tohto opatrenia je eliminovať, ideálne odstrániť kuchynský bioodpad zo zmesového komunálneho odpadu,” vysvetlila Sadovská s tým, že povinnosť zaviesť triedený zber KBO sa aj naďalej netýka tých samospráv alebo ich častí, ktorých domácnosti bioodpad z kuchyne stopercentne kompostujú.

Diskutabilný výsledok

Sadovská upozornila na to, že v súvislosti s triedením a spracovaním bioodpadu z kuchyne je to nielen o množstve, ale aj o kvalite. “Zatiaľ ho triedime iba slabo, celkový potenciál napĺňame iba na 12 %. A ak ho aj triedime, tak často nesprávne. Chtiac či nechtiac vyhadzujeme kuchynský bioodpad napríklad aj s plastovým obalom,” vysvetlila analytička. “Ľudia zrejme potrebujú viac času na to, aby sa pre nich stalo aj triedenie kuchynského bioodpadu rutinou. Každé zavádzanie nových vecí okrem času vyžaduje v neposlednom rade aj odhodlanie ľudí, ich vystúpenie z komfortnej zóny. A chce to taktiež cvik, ako sme si zvykli pri ostatných zložkách triedeného zberu, ktoré sme sa už naučili pomerne dobre triediť,” uviedla Katarína Kretter, riaditeľka komunikácie OZV ENVI - PAK, ktorá sa dlhodobo venuje vzdelávaniu ľudí v oblasti triedenia.

Nejednotnosť v samosprávach

Triedený zber nie je na Slovensku naprieč samosprávami jednotný. “Vždy je potrebné zistiť si, ako sa v danej obci či meste odpad triedi. Je to tak aj s kuchynským odpadom. Každá samospráva má k tomu vlastné materiály, v ktorých si ľudia nájdu návod, čo do zberu kuchynského bioodpadu patrí a čo nie,” vysvetlila Katarína Kretter. Podľa analytičky Evy Sadovskej tieto rozdiely závisia najmä od toho, kde a ako je vyseparovaný KBO spracovaný, či v kompostárni alebo v bioplynovej stanici. Letné mesiace sú podľa Sadovskej spojené so zvýšenou konzumáciou ovocia a zeleniny, a teda aj zvýšenou produkciou odpadu, najmä v podobe šupiek. Kým pri bobuľovom ovocí vzniká iba minimálny alebo žiadny odpad, v prípade melónov je to naopak. “Letné mesiace sú navyše sprevádzané vyššími teplotami vzduchu, čo urýchľuje hnilobný proces bioodpadu, sprevádzaný typicky výrazným zápachom. KBO by mali ľudia triediť počas celého roka, ale v letných mesiacoch je to viac ako vítané,” dodala na záver Sadovská.

Autor: (js)


komentáre
SHOW ALL
podobné
08.03.2019
Triedenie bioodpadu je podstatné pre zvyšovanie percenta recyklácie na Slovensku
Keďže z „vyhodeného“ papiera, skla, kovov a dokonca aj plastov ako komunálneho odpadu sa na Slovensku vytriedi (recykluje) vyše 60 percent, pri dobiehaní západnej Európy ostáva podstatným problémom slovenské zaostávanie v zbere rozložiteľného biologického odpadu.
viac
20.07.2021
Samosprávy rozhodnú o úspechu či neúspechu triedenia kuchynských odpadov
Júl odštartoval triedenie kuchynských biologických odpadov v slovenských obciach. V niektorých domácnostiach separovaných samostatne, inde spolu s ostatným bioodpadom. Niekde s cieľom pripraviť produkt pre výrobu bioplynu, inde kvalitný kompost pre poľnohospodárov.
viac
06.12.2021
Za pol roka vytriedili obyvatelia takmer 20 ton kuchynského odpadu
Za pol roka vytriedili obyvatelia podtatranského mestečka Spišská Belá takmer 20 ton biologicky rozložiteľného odpadu.
viac
16.05.2023
Triedenie kuchynského bioodpadu pomáha k zníženiu skládkovania
Od roku 2021 sú samosprávy povinné zbierať kuchynský biologický odpad z domácností. Aj vďaka tomu nekončia zvyšky z kuchyne na skládkach, kde by tvorili škodlivé skleníkové plyny.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.06 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
3.10 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.84 %