Nedeľa 19.05.2024
Dnes má meniny 
Gertrúda
°C
13.09.2023 07:50

Komuniké zo 4. zasadnutia Rady ZMOS


Pohľad na predsednícky stôl Rady ZMOS


Na včerajšom rokovaní sa Rada ZMOS venovala a prijala uznesenia k viacerým dôležitým témam miestnych samospráv. Prerokovala návrh stanov združenia, ktoré budú predložené mimoriadnemu snemu ZMOS 20. 9. 2023 a za účasti ministra regionálneho rozvoja P. Balíka prerokovala regionálne eurofondy.


Zasadnutie Rady ZMOS otvoril a viedol predseda ZMOS Jozef Božik. Rokovaniu rady predchádzalo zasadnutie komory miest a komory obcí.

V nadväznosti na prerokovaný program júnového zasadnutia Rady ZMOS a jeho prijaté uznesenia vznikla potreba a požiadavka upraviť a doplniť Stanovy ZMOS tak, aby reagovali na potreby a zmeny nového vedenia združenia byť efektívnejším, pružnejším a otvorenejším združením v zmysle postavenia a cieľov združenia.

Návrh na zmenu stanov bude predložený na schválenie mimoriadnemu snemu združenia, ktorý zasadne 20. septembra 2023 v Žiline za účasti cca 300 delegátov zo 62 regionálnych združení. Okrem stanov bude súčasťou programu snemu aj doplnenie troch priorít združenia v oblasti sociálnych vecí, životného prostredia a regionálneho rozvoja. 

Za účasti ministra investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie Petra Balika členovia rady prerokovali  aktuálny stav čerpania EŠIF starého programového obdobia. Podľa ministra Balíka má najlepšie čerpanie IROP, na úrovni 77,78 %, pričom celkové čerpanie eurofondov 2014-2020 je na úrovni 77,07 %. Informoval, že vďaka re-alokácii zdrojov z dopytových výziev rezortu posilnili regionálne eurofondy zo 17 % na 19 % alokáciu z celkového balíka programového obdobia 2021-2027 – 12,8 mld. eur.

Rada ZMOS v otázke eurofondov prijala uznesenie, v ktorom žiada rezort dopravy a rezort životného prostredia, aby re-alokoval zdroje z jednotlivých opatrení v gescii svojho rezortu pre samosprávy z dopytových výziev do Integrovaných územných investícií na napĺňanie Integrovaných územných stratégií, aby sa posilnili regionálne eurofondy súčasného programového obdobia na integrované projekty územia (ÚMR, Rady partnerstva)  zo súčasných 19% na úroveň 50% z celkovej alokácie 2021 – 2027.

V ďalšom bode na návrh predsedu ZMOS Rada ZMOS vymenovala za ústrednú riaditeľku Kancelárie ZMOS Zuzanu Špačekovú. Následne zobrala na vedomie informáciu z rokovania komory miest a komory obcí,  k príprave a organizačnému zabezpečeniu 35. mimoriadneho snemu ZMOS.

Rada ZMOS si vypočula informáciu odbornej expertky kancelárie Márie Chorváthovej k aktuálnej informácii v oblasti školstva a k odídencom z Ukrajiny a zobrala na vedomie prezentované informácie.

ZMOS svoju odbornú činnosť oficiálne zahájilo schválením členov v dvadsiatich odborných sekciách rady ZMOS, ktorých počet bude zodpovedať potrebám členskej základne za účasti odborníkov z príslušnej oblasti členských miest a obcí združenia a ďalších zástupcov partnerských a spolupracujúcich organizácii združenia. 

V bode rôzne prijala uznesenie k finančnej kompenzácii pre samosprávy a organizácie, ktoré v pôvodnom termíne mechanicko-biologickú úpravu odpadu zaviedli k DEUS vo veci skvalitnenie služieb pri riešení chýb z titulu migrácie na vyššie verzie softvérov. 

Autor: (Zdroj: ZMOS)


komentáre
SHOW ALL
podobné
21.03.2022
Komuniké z 12. rokovania Rady ZMOS
V poradí 12. zasadnutie Rady Združenia miest a obcí Slovenska sa venovalo témam, ktoré sú v aktuálnom období mimoriadne dôležité z hľadiska činnosti miestnej územnej samosprávy.
viac
11.03.2023
V polovici marca zasadne Rada ZMOS
Predseda Združenia miest a obcí Slovenska zvolal v poradí 15. zasadnutie Rady ZMOS, ktoré sa uskutoční v dňoch 14. a 15. marca 2023. Bude to prvé rokovanie Rady ZMOS po regionálnych snemoch, ktorým predchádzali jesenné komunálne voľby.
viac
08.07.2023
Viac ako 100 účastníkov na treťom online zasadnutí Rady ZMOS
Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Božik zvolal a viedol tretie online zasadnutie Rady ZMOS, ktoré sa uskutočnilo v utorok 4. júla 2023.
viac
01.02.2024
Sociálni partneri ZMOS a RÚZ o spolupráci v Aliancii sektorových rád
Predseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Jozef Božik sa stretol s generálnym sekretárom Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ) Martinom Hoštákom k témam sociálneho dialógu, spolupráci v rámci novozriadenej Aliancie sektorových rád a k ďalším spoločným témam spolupráce.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.13 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
3.15 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.71 %