Piatok 29.05.2020
Dnes má meniny 
Vilma
°C
09.07.2018 10:56

Koncepcie rozvoja v oblasti tepelnej energetiky z európskej podpory


SIEA - Slovenská inovačná a energetická agentúra


Subjekty územnej samosprávy a neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby môžu využiť európsku podporu na vypracovania regionálnych a lokálnych nízkouhlíkových stratégií. V rámci nich si môžu obce zabezpečiť aj povinné aktualizácie koncepcií rozvoja v oblasti tepelnej energetiky.


Stratégie môžu byť vypracované pre potreby obcí, miest, ale aj okresov, vyšších územných celkov, ako aj iných prirodzených regiónov. Podpora je predmetom 39. výzvy na predkladanie žiadostí o príspevok z Operačného programu Kvalita životného prostredia. Zvýhodnené budú stratégie, ktoré budú obsahovať aj smart riešenia.

Žiadosti o príspevok z výzvy, ktorú vyhlásila Slovenská inovačná a energetická agentúra v apríli 2018, možno predkladať priebežne. Oprávnenou aktivitou je vypracovanie regionálnych a lokálnych nízkouhlíkových stratégií alebo ich častí. Ich súčasťou musí byť posúdenie stavu zásobovania všetkými dostupnými formami využiteľnej energie, vrátane energie používanej v doprave. Stratégie musia byť spracované na obdobie minimálne 5 rokov s využitím metodiky na prípravu akčného plánu udržateľného energetického rozvoja používanej v rámci Dohovoru starostov a primátorov.

Z regionálnych a lokálnych stratégií sa bude vychádzať pri príprave alebo aktualizácii národnej nízkouhlíkovej stratégie. V podporených stratégiách žiadatelia opisujú súčasný stav využívania energie a zároveň sa zaväzujú, do akej miery počas 5 rokov znížia emisie skleníkových plynov, spotrebu energie a zvýšia využívanie obnoviteľných zdrojov energie v jednotlivých sektoroch. Zvýhodnené budú projekty, ktoré budú pokrývať aj riešenia pre inteligentné mestá, takzvané „SMART CITY" s dôrazom na oblasť energie, životného prostredia, mobilitu a budovy.

Neoddeliteľnou súčasťou podporenej nízkouhlíkovej stratégie musí byť v prípadoch, ak je v predmetnej lokalite systém centralizovaného zásobovania teplom, aj aktualizácia koncepcie rozvoja obce v oblasti tepelnej energetiky. Keďže dopyt po využiteľnom teple klesá, koncepcia má stanoviť aj postup optimalizácie výroby a distribúcie tepla.

Vďaka podpore v rámci uvedenej výzvy tak budú mať možnosť aktualizovať koncepcie aj obce, ktorým povinnosť pripraviť a každých 5 rokov aktualizovať koncepciu vyplýva zo zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike. Podľa neho musia mať koncepciu všetky obce, ktoré majú viac ako 2 500 obyvateľov a na ich území pôsobí dodávateľ alebo odberateľ, ktorý rozpočítava množstvo dodaného tepla konečnému spotrebiteľovi. Po prvý raz tak mali urobiť ku koncu roku 2007. Povinnosť aktualizácie vznikla 1. mája 2014 a posledný termín jej ukončenia je do konca apríla 2019.

Nenávratný finančný príspevok môže pokryť až 95 % z celkových oprávnených výdavkov. Výška podpory na projekt je od 10 000 € do 300 000 €, v závislosti od počtu obyvateľov obce alebo regiónu. Z európskych zdrojov je na výzvu s kódom OPKŽP-PO4-SC441-2018-39 vyčlenených 7 000 000 €.

Pre zníženie administratívnej záťaže žiadateľov, bude aj táto výzva k dispozícii v zjednodušenom režime. Žiadosti vrátane príloh je možné predkladať plne elektronicky. Výrazne sa zjednodušilo aj predkladanie jednotlivých príloh. Podrobnejšie informácie o výzve sú k dispozícii na stránke www.op-kzp.sk. Otázky k výzve je možné zaslať SIEA e-mailom na adresu alebo položiť telefonicky na čísle +4212 58 248 462.

Autor: Zdroj: SIEA


komentáre
SHOW ALL
podobné
22.04.2016
Dotácie kraja podporia aktivity ekonomického rozvoja vidieckych oblastí
Mestá a obce v bratislavskom regióne i mestské časti Bratislavy budú môcť Bratislavský samosprávny kraj (BSK) požiadať o dotácie, ktoré majú podporiť ekonomický potenciál vidieckych oblastí kraja.
viac
25.08.2017
Úrad vlády vyčlenil na podporu regiónov viac ako milión eur
Úrad vlády Slovenskej republiky informuje širokú verejnosť, že na webovom sídle www.nro.vlada.gov.sk vyhlásil a zverejnil Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja.
viac
23.11.2017
Odborníci o rozvoji vidieka
Bratislavský samosprávny kraj a Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Bratislavský kraj zorganizovali v poradí tretiu Konferenciu rozvoja vidieka Bratislavského kraja 2017. Bola určená najmä pre prijímateľov z oblasti vidieka a konala sa 23. novembra v hoteli na Seneckých jazerách.
viac
04.12.2017
100+1 projektov na zatepľovanie získalo podporu z envirozdrojov
Obciam a mestám pomohol Environmentálny fond pri znižovaní energetickej náročnosti sumou 10,5 milióna eur.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.87 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.78 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.35 %