Nedeľa 21.07.2024
Dnes má meniny 
Daniel
°C
11.02.2023 02:05

Kto škodí mestám a obciam, škodí ľuďom


Predseda Komory miest a podpredseda ZMOS, primátor mesta Partizánske Jozef Božik


Predseda Komory miest a podpredseda ZMOS, primátor mesta Partizánske Jozef Božik v súvislosti s riešením dopadov energetickej krízy, nepriaznivej situácie a neistotami, ktoré neustále rezonujú naprieč celým územím, zvolal 9. februára 2023 ďalšie online rokovanie Komory miest ZMOS.


Na koniec februára sa pripravuje občiansky protest na záchranu samospráv: „Kto škodí mestám a obciam, škodí ľuďom!“

„Pokračujeme s ďalšou konkrétnou pripravovanou formou prejavu oprávnenej nespokojnosti s pomalými, neuspokojivými a neprofesionálnymi riešeniami vážnych problémov samospráv zo strany vlády. Predstavili sme Kysuckú výzvu, v ktorej boli presne pomenované požiadavky, na ktoré mala vláda rýchlo reagovať. 30. januára 2023 sme naše požiadavky vyjadrili na prvej protestnej aktivite s názvom „Mestám a obciam zhasína nádej.“ Keďže je situácia ďalej neuspokojivá, koncom februára pripravujeme občiansky protest na záchranu samospráv: „Kto škodí mestám a obciam, škodí ľuďom!“, informoval predseda Komory miest a podpredseda ZMOS, primátor mesta Partizánske Jozef Božik.

Problémy samospráv sa stále neriešia. Členovia Komory miest vyjadrujú nesúhlasné stanovisko k návrhom kompenzačných schém refundácií cien energií.

Žiadajú o kompenzácie energií za obdobie od októbra do decembra 2022, stanovenie výšky kompenzácii cien energií pre verejný sektor po 31. marci 2023, kompenzácie ročných zúčtovaní faktúr za rok 2023, ktoré odberatelia obdržia v 1. Q/2024, kompenzácie pre územia, ktoré nie sú plynofikované, zrušenie zálohových platieb za energie a zavedenie platieb na základe skutočnej spotreby pre odberné miesta, kompenzácie nie spôsobom refundácií, poukázanie nevyčerpaných finančných prostriedkov, ktoré sú v roku 2023 vyčlenené na kompenzáciu vysokých cien energií, do rozpočtov miest a obcí vo forme mimoriadnej dotácie, finančnú kompenzáciu zvýšených cien distribučných poplatkov, prípadne o ich zníženie na pôvodnú úroveň z roku 2022 (tarifa pri dodávke elektrickej energie, tarifa za prevádzkový systém, tarifa za systémové služby), preveriť možnosti kontroly nákupných cien energií tak, aby kompenzácie cien energií pokrývali primerané náklady dodávateľov na nákup energií a tým ušetrili výdavky štátneho rozpočtu na primeranú úroveň, zabezpečenie nevyrubenia penálov a pokút, zabezpečenie možnosti primeraných splátkových kalendárov pre samosprávy, ktoré nemajú finančné prostriedky na zaplatenie faktúr, eliminovanie rizík prudkých výkyvov cien a ohrozenia ekonomickej stability pri dodržaní životnej úrovne obyvateľov.

„Nechceme byť obeťami zlých rozhodnutí a zlého hospodárenia vlády SR. V ťažkých časoch je dôležité byť súdržní! Neriešime problémy jednotlivcov, riešime problémy všetkých samospráv a jej obyvateľov. Od vlády chceme harmonogram návrhov konkrétnych riešení s presnými termínmi splnenia jednotlivých požiadaviek, z ktorých neustúpime. Ak k týmto riešeniam nepríde a naše požiadavky nebudú akceptované, budeme v protestných aktivitách pokračovať na mesačnej báze so zvýšenou intenzitou,“ dodal Jozef Božik.

Ďalšie rokovanie Komory miest je plánované na 16. februára 2023. Na tomto rokovaní Komora miest dohodne konkrétny postup pripravovaného februárového občianskeho protestu na záchranu samospráv.

Autor: (Zdroj: ZMOS)


komentáre
SHOW ALL
podobné
21.03.2020
SK8: V krátkom čase bude nevyhnutné prijať viaceré legislatívne opatrenia
Súčasná krízová situácia vyvolaná šírením koronavírusu a následné opatrenia súvisiace s aktivovaním núdzového stavu výrazne obmedzujú aj riadne fungovanie zastupiteľských orgánov krajskej, ako aj miestnej samosprávy.
viac
11.06.2020
ZMOS pripravuje analýzu majetku a investícií miest a obcí
Združenie miest a obcí Slovenska pripravuje analýzu majetku a investícií samospráv. Dokument bude svojim zameraním prvý svojho druhu, ktorý ponúkne komplexné spracovanie dáta a informácie spojené s nadobudnutím a zhodnocovaním majetku miest a obcí.
viac
11.02.2023
Komuniké z 21. zasadnutia Predsedníctva Združenia miest a obcí Slovenska
Predseda ZMOS a primátor mesta Liptovský Hrádok Branislav Tréger na 8. februára 2023 zvolal a viedol v poradí 21. zasadnutie Predsedníctva ZMOS. V súvislosti s aktuálnou situáciou poverilo Komoru miest ZMOS v spolupráci s Komorou obcí ZMOS začať s prípravou celoslovenského občianskeho protestu.
viac
07.09.2023
Na nelegálnu migráciu musí štát reagovať pripravenosťou
Dôsledky na nepripravenosť štátu na nelegálnu migráciu nemôžu znášať mestá a obce, čoho sme svedkami v súčasnosti, ale aj predchádzajúceho obdobia prílivu utečencov z Ukrajiny.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.24 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
3.13 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.63 %