Piatok 12.08.2022
Dnes má meniny 
Darina
°C
12.01.2022 10:25

Medzi štátmi EÚ rastie preprava recyklovateľného odpadu


Ilustračná snímka.


Celkovú ročnú hodnotu recyklovateľného odpadu, ktorý členské štáty EÚ prepravovali v roku 2020 do iných členských štátov (EÚ) na spracovanie, vyčíslila Európska environmentálna agentúra (EEA) na sumu 12,2 miliardy eur.


Medzi premiestňovanými položkami dominujú železné kovy, ktoré tvoria 69 percent z celkovej hodnoty. Samotná preprava recyklovateľného odpadu podľa EEA medziročne rastie, pričom za najväčšieho vývozcu mimo svoje hranice je považované Francúzsko.

Výhody vývozu v rámci EÚ

EEA konštatuje, že viac ako 90 percent nie nebezpečného odpadu, vyprodukovaného v štátoch EÚ, je spracovávaného už v krajinách svojho vzniku. V kontexte vplyvu jednotného trhu EÚ to znamená, že táto výhoda sa – zjednodušene povedané – prejavuje a prejaví pri vytváraní vhodných príležitostí pre využívanie nových recyklačných technológií, zabezpečovaní bezpečnosti dodávok a podobne. Teda ako záruka či poistka nižších cien druhotných surovín.

Čo čaká SR?

Slovensko plánuje zvýšiť mieru recyklácie komunálneho odpadu (KO) na 50 percent do roku 2024 a už do roku 2026 na 55 percent. V roku 2030 chceme recyklovať 60 percent KO.

Údaje Štatistického úradu SR, ale aj analýzy komunálneho odpadu, ktoré vykonáva najväčšia z organizácií zodpovednosti výrobcov ENVI - PAK, potvrdzujú, že od prijatia zákona o odpadoch nerastie len samotný triedený zber, ale aj množstvo zrecyklovaných vytriedených zložiek. Kým pred zavedením rozšírenej zodpovednosti výrobcov (RZV) v roku 2015 sa zrecyklovalo približne 14,9 percent vyzbieraného komunálneho odpadu, v roku 2020 to bolo 42,2 percenta!

 

Autor: (pš)


komentáre
SHOW ALL
podobné
02.12.2020
Analýza odpadového hospodárstva v krajských mestách
V oblasti životného prostredia patrí zabezpečenie funkčného systému odpadového hospodárstva v mestách a obciach medzi jednu z najdôležitejších a najrozsiahlejších kompetencií samospráv.
viac
10.12.2020
Bioodpad netriedime rovnako zodpovedne ako papier, sklo, plasty a kovy
Množstvo vytriedeného papiera, plastov, skla, kovových obalov a nápojových kartónov vzrástlo v roku 2019 oproti predchádzajúcemu roku o 44 852 ton. Ide o tie zložky, ktorých zber a ďalšie nakladanie s nimi uhrádzajú obciam výrobcovia prostredníctvom organizácií zodpovednosti výroby (OZV).
viac
29.03.2021
Správa o výsledku kontroly NKÚ - plastový odpad
Kontrolóri najvyššieho kontrolného úradu vykonali v oblasti odpadového hospodárstva ďalšiu z dôležitých kontrol, ktorou nadviazali na kontroly dodržiavania zákonných povinností vyplývajúcich z legislatívy v odpadovom hospodárstve v predchádzajúcich obdobiach.
viac
15.06.2022
Najväčšiu odpadovú položku v slovenských domácnostiach tvorí plast
Najväčšiu odpadovú položku v slovenských domácnostiach tvorí plast, napriek tomu ho mnoho ľudí nevie triediť. Vyplýva to z prieskumu Organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV) Envi-Pak. OZV Envi-Pak v tejto súvislosti vyzvala na zodpovednejšie triedenie.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.10 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.80 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
20.10 %