Piatok 21.02.2020
Dnes má meniny 
Eleonóra
°C
01.10.2019 04:45

Mesiac úcty k starším znásobuje význam sociálnej politiky v samospráve


Ilustračná snímka (tasr)


Združenie miest a obcí Slovenska v súvislosti so vstupom do mesiaca, ktorý už tradične patrí úcte starším zdôrazňuje, že starnutie populácie znásobuje význam dlhodobej a udržateľnej sociálnej politiky.


„Mesiac úcty k starším znásobuje význam sociálnej politiky v samospráve,“ hovorí predseda Združenia miest a obcí Slovenska Branislav Tréger a ďalej zdôrazňuje:„Kým v roku 2005 bolo na Slovensku 916 000 seniorov, podľa aktuálnych dát momentálne máme viac ako milión starobných dôchodcov. V nadchádzajúcom období predpokladáme ďalšie starnutie populácie, na čo musia reflektovať mestá a obce rozsahom a zameraním svojej sociálnej politiky.“ V tejto súvislosti ďalej pripomína: „Samosprávy majú v oblasti sociálnej politiky významné poslanie, ktoré môžeme vidieť v mnohých kompetenciách a zverených úlohách. Preto musíme hľadať kompromis medzi ekonomickou udržateľnosťou a neustálym nárastom odkázaných ľudí.“

Mestá a obce sú nielen najväčší zriaďovatelia škôl a školských zariadení, ale rovnako aj najväčší zriaďovatelia sociálnych zariadení, či už ide o pobytové, alebo ambulantné zariadenia, ale sú aktívne aj v terénnej sociálnej práci a tiež prevádzkujú denné centrá a ďalšie zariadenia využívané seniormi.

Zo Správy o sociálnej situácii obyvateľov v SR za rok 2018 v tejto súvislosti vyplýva, že Opatrovateľskú službu zabezpečuje  a priamo vykonáva 952 poskytovateľov, pričom z tohto počtu je 291 je neverejných poskytovateľov. Celkovo je táto služba zabezpečovaná na úrovni 1243 miest a obcí. V roku 2018 bola opatrovateľská služba v domácnosti poskytovaná celkovo 15 994 fyzickým osobám, z toho obce poskytli túto sociálnu službu 13 187 osobám. Ide o 82 % z celkového počtu prijímateľov opatrovateľskej služby, čo je oproti roku 2017 mierny nárast. K 31. 12. 2018 bolo v SR zriadených obcami, vyššími územnými celkami alebo neverejnými poskytovateľmi sociálnych služieb 1 057 zariadení sociálnych služieb, ktoré poskytli tieto sociálne služby 162 018 klientom 3 361 zamestnancami, na čo celkovo vynaložili takmer 27,4 mil. eur, pričom ich príjmy boli vo výške 23,8 mil. eur. Pri niektorých sociálnych službách dominovali z hľadiska počtu poskytovateľov, ako aj počtu prijímateľov obce. Ide najmä o 222 denných centier, v ktorých obce poskytli sociálnu službu 42 458 klientom (neverejní poskytovatelia mali 133 klientov v 5 denných centrách) a 92 jedální, v ktorých bola poskytnutá strava 21 930 klientom (oproti 22 jedálňam neverejných poskytovateľov s 4 499 klientami), ale aj práčovne, strediská osobnej hygieny, terénna sociálna služba krízovej intervencie a poskytovanie prepravnej služby.

Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Branislav Tréger na margo mesiaca, ktorý patrí úcte k seniorom vyjadruje presvedčenie, aby „sme prácu pre našich najstarších obyvateľov vnímali aj ako prejav úcty, vďaky a prirodzenej solidarity, keďže v mestách a obciach ľudí odkázaných od sociálnych služieb nevnímame iba ako klientov, ale v prvom rade ľudí spätých so životom v konkrétnom meste, či obci.“

Autor: (ts-ZMOS-Michal Kaliňák, hovorca a tajomník Rady expertov ZMOS)


komentáre
SHOW ALL
podobné
02.02.2017
Združenie miest a obcí Slovenska oceňuje výsledky rokovania
Aplikačná prax znásobuje problémy vo vzťahu k zariadeniam pre detí i mládež a tiež ďalším z oblasti sociálnych služieb. ZMOS preto dnes oficiálne vstúpil do rokovaní s rezortom zdravotníctva.
viac
09.05.2017
Sociálna politika v trendoch a súvislostiach
Združenie miest a obcí Slovenska sa v rámci Centra sociálneho dialógu II. orientuje aj na sociálnu politiku.
viac
18.05.2017
Prvý deň rokovania 28. snemu ZMOS
V bratislavskej Inchebe sa v stredu 17. mája popoludní začalo rokovanie 28. snemu Združenia miest a obcí Slovenska. Ústredné heslo rokovania tentoraz znie: Obhajujeme decentralizáciu, podporujeme modernizáciu.
viac
30.10.2019
V Príbovciach seniori zorganizovali výstavu
V rámci „Mesiaca úcty k starším“, zorganizovali členovia Základnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska v Príbovciach výstavu s názvom „STÁLE SME“, ktorá sa konala 17. 10. 2019 v obecnom dome.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
78.36 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.78 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
18.86 %