Piatok 14.06.2024
Dnes má meniny 
Vasil
°C
31.01.2020 08:05

Mestá a obce budú zapojené do projektu Konferencia o budúcnosti Európy


Účastníci tematickej diskusie v meste Orléans.


Konferencia o budúcnosti EÚ bude v praxi prebiehať formou série diskusií s občanmi a bude sa vyhodnocovať v dvojročných intervaloch počas prebiehajúceho 5-ročného volebného obdobia.


Za dvojročným európskym projektom „Konferencia o budúcnosti Európy“ stojí nová predsedníčka EK Ursula von der Leyen so svojím kabinetom. Za jednu z priorít počas svojho volebného obdobia 2019 – 2024, v spolupráci s Európskym parlamentom a Radou EÚ, si vytýčila oživiť európsky projekt a reformovať Európsku úniu formou rovnocenného dialógu medzi občanmi a európskymi inštitúciami, a tým umožniť účasť občanov na formovaní politík a opatrení, ktorými sa majú dosiahnuť priority Komisie EÚ 2019 - 2024 týkajúce sa klimaticky neutrálneho kontinentu, sociálnej spravodlivosti a prosperity, novej generácie technológií, ochrany občanov a ich práv, podpory európskej demokracie a zodpovedného globálneho líderstva.

Realizáciou projektu za EK bola poverená podpredsedníčka Komisie a komisárka EÚ zodpovedná za demokraciu a demografiu Dubravka Šuica, ktorá sa zúčastnila aj na tematickej diskusii s miestnymi a regionálnymi politikmi organizovanej pri príležitostí zasadnutia Politického výboru Rady európskych obcí a regiónov (CEMR) v francúzskom meste Orléans (23. 1. 2020). Podpredsedníčka EK a bývalá primátorka chorvátskeho mesta Dubrovník považuje za potrebné zapojenie jedného milióna miestnych a regionálnych zástupcov EÚ do diskusie o budúcnosti Európy. Zároveň vyzvala, aby mestá a obce organizovali miestne dialógy s občanmi pod rovnakou značkou.

Prvý podpredseda ZMOS a gestor európskych a medzinárodných záležitostí Radomír Brtáň, ktorý sa na tematickej diskusii zúčastnil, je presvedčený o potrebe zapojenia slovenských miest a obcí do formovania európskej budúcnosti: „Budúcnosť EÚ je o dôvere. Tvorcom dôvery občanov v miestnu samosprávu, a tým aj vo vyššie úrovne verejnej správy vrátane európskej úrovne sú práve naše miestne činy a rozhodnutia. Miestne činy sú odpoveďou na konkrétne problémy a výzvy, ktorým v súčasnosti čelíme - prispôsobenie sa zmene klímy, nadmerné znečistenie ovzdušia, hlučné prostredie, nadmerné plytvanie zdrojmi, rozsiahla výstavba, prechod na obehové hospodárstvo a úsporné využívanie nenávratných prírodných zdrojov. Miestnymi činmi vytvárame pre svojich občanov modernú komunitu, moderný štát a modernú Európu. Máme potenciál zavádzať nové participatívne politiky a opatrenia.“ Podľa posledného Eurobarometra z roku 2018 je dôvera voči EÚ na Slovensku na úrovni 43 %, zatiaľ čo dôvera voči národným inštitúciám na úrovni 30,5 %. Radomír Brtáň zdôrazňuje aj potrebu podporovať mestá a obce zo strany EÚ: „Miestne samosprávy vytvárajú opatrenia pre blahobyt na miestnej úrovni na jednej strane, na druhej strane očakávajú, že im bude na národnej a európskej úrovni poskytnutá podpora a budú prijímané opatrenia a rozhodnutia, ktoré nebudú pre naše mestá a obce záťažou.“

Konferencia o budúcnosti EÚ bude v praxi prebiehať formou série diskusií s občanmi a bude sa vyhodnocovať v dvojročných intervaloch počas prebiehajúceho 5-ročného volebného obdobia. Zástupca ZMOS v Rade európskych obcí a regiónov (CEMR), starosta obce Cífer Maroš Sagan vníma túto iniciatívu ako priestor na priblíženie slovenskej reality v Bruseli: „Tieto občianske diskusie a najmä ich výstupy implementované do konkrétnych politík môžu byť nástrojom na priblíženie EÚ smerom k občanom a ich potrebám. Aj napriek tomu, že sme do EÚ vstúpili takmer pred 16 rokmi a každých päť rokov si volíme svojich europoslancov, nie je pre občanov a väčšinu miestnych samospráv hmatateľná. Vnímame výhody členstva v podobe dlhodobého ekonomického rastu a možnosti vycestovať do zahraničia za prácou a štúdiom, ale stále sa s ňou nestotožňujeme ako s našou úniou. Je to možno aj tým, že na jednej strane sa objavujú výzvy z európskych fondov, na ktoré samosprávy nereagujú a na strane druhej máme oblasti významne podkapitalizované, v ktorých sú európske zdroje vyčerpané a nie je možné ich presunúť. To vyvoláva otázku, či Brusel vníma slovenskú realitu.“ M. Sagan zdôrazňuje význam diskusií, ktoré budú možnosťou na ovplyvnenie budúcnosti EÚ pozitívnym spôsobom aspoň v malej miere: „Náš pohľad na veci je dôležité prezentovať v EÚ nahlas, aj napriek vyvolaniu značného nesúhlasu. Účasť miest a obcí v diskusiách o budúcnosti EÚ považujem za dôležitú, ako aj ich samotné organizovanie samosprávami na svojom území. Skôr ako budeme kritizovať EÚ, využime všetky príležitosti na to, aby sme ju zlepšili.“

Dvojročný projekt sa začne 9. mája 2020, kedy uplynie 70 rokov od prejavu francúzskeho ministra zahraničných vecí Roberta Schumana (Schumanova deklarácia), ktorý spustil európsky projekt, a 75 rokov od ukončenia 2. svetovej vojny.

 ***

Rada európskych obcí a regiónov (Council of European Municipalities and Regions - CEMR) je najväčším európskym dobrovoľným združením miest, obcí a regiónov. Členmi rady sú národné samosprávne združenia zo 41 európskych krajín. Obhajuje a presadzuje záujmy miest, obcí a regiónov na európskej úrovni a zároveň je platformou na výmenu skúseností a príkladov dobrej praxe.

ZMOS je členom CEMR od začiatku 90. rokov.

Politický výbor (Policy Committee) je hlavným výkonným orgánom CEMR, ktorý zasadá spravidla dvakrát ročne. Členmi výboru sú volení zástupcovia miestnych a regionálnych samospráv, zastupujúci národné združenia počas trojročného funkčného obdobia.

 

Autor: Zuzana ŠPAČEKOVÁ, riaditeľka sekcie zahraničných vzťahov ZMOS


komentáre
SHOW ALL
podobné
13.01.2018
ZMOS začal už v ére národných výborov, radil všetkým vládam SR
Od založenia Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) v marci 1990 prešla samospráva obrovským vývojom. Keď ZMOS vznikal, v dnešnej podobe ani neexistovala, život v obciach riadili národné výbory, ktoré len kooptovali takú časť nových ľudí, aby v nich nemali väčšinu komunisti.
viac
23.11.2020
Informácia k tvorbe rozpočtov
Mestá a obce vstupujú do obdobia tvorby rozpočtov na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023, ako základného nástroja finančného riadenia miest a obcí.
viac
07.12.2020
Konferencia o budúcnosti Európy sa musí robiť inak
Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) adresovalo rezortu zahraničných vecí pripomienky k pripravovanej dlhodobej Konferencii o budúcnosti Európy v Slovenskej republike.
viac
14.10.2021
Druhý ročník projektu ELoGE Slovensko
Registrácia samospráv na získanie Európskej značky excelentnosti dobrej správy vecí verejných pre rok 2021 spustená.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.15 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
3.15 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.70 %