Štvrtok 18.04.2024
Dnes má meniny 
Valér
°C
09.04.2020 11:30

Mestá a obce chcú informovať obyvateľov o opatreniach proti koronavírusu


Na snímke Martin Kollárik z Inštitútu SGI.


Martin Kollárik z Inštitútu SGI, ktorý sa venuje výskumu v oblasti samosprávy a vedie portál Odkaz pre starostu, odpovedá na otázky, ako je táto služba užitočná v momentálnom krízovom období aj mimo neho.


Ako sa Odkaz pre starostu prispôsobil núdzovému stavu, v ktorom je najdôležitejšia úloha pre samosprávy bojovať proti šíreniu koronavírusu?

Momentálne si všetci plne uvedomujeme, že oprava výtlkov, či kontrola nesprávneho parkovania v súčasnosti nie sú pre samosprávy prioritou a aj obyvateľov miest a obcí prosíme o trpezlivosť. Podnety na riešenie samozrejme môžu nahlasovať naďalej, ale je úplne legitímne, ak je čas riešenia dlhší alebo samospráva odpovie, že sa daným podnetom bude zaoberať až po stabilizácii situácie. V súčasnosti však považujeme za veľmi dôležitú funkciu Odkazu pre starostu predovšetkým Oznamy, ktoré môžu mestá a obce využívať na rýchle informovanie svojich obyvateľov. Oznam vytvorí pracovník samosprávy pár klikmi a v prípade potreby k nemu priloží aj obrázok či fotografiu. Obyvateľom obce stačí mať nainštalovanú aplikáciu Odkaz pre starostu a zvoliť si prijímanie oznamov od vašej obce či mesta. Oznamy im následne prídu vo forme tzv. push notifikácií, teda podobne, ako keby dostali novú správu na facebooku či nový e-mail, informovaní sú tak okamžite. Poskytujeme k tomu samozrejme aj rôzne informačné materiály, nielen pre obyvateľov, ale aj pre pracovníkov samospráv.

Aké sú príklady oznamov, ktoré obce posielajú svojim obyvateľom?

Momentálne sú to najmä oznamy, ktoré sa týkajú opatrení samospráv v súvislosti so šírením nového koronavírusu 2019-nCoV. Mestá a obce informujú o úprave režimu fungovania úradov, pokynoch pre obyvateľov, rušení kultúrnych akcií, či dokonca o konaní omší cez youtube. Množstvo oznamov poskytuje informácie o pomoci seniorom, či už ide o rozvoz obedov, rozdávanie rúšok, zabezpečovanie nákupov a ďalšie spôsoby pomoci. V „bežnom režime“ samosprávy informovali doteraz napríklad o konaní rôznych kultúrnych akcií, plánovaných odstávkach dodávok elektrickej energie, uzávierkach ulíc v prípade rekonštrukcií. Z oznamov sa obyvatelia mohli dozvedieť aj užitočné informácie o fungovaní samosprávy, napríklad o výberových konaniach na mestskom úrade alebo o konaní obecného zastupiteľstva.

Mestá a obce majú dnes k dispozícii na komunikáciu s obyvateľmi viaceré iné kanály a nástroje, prečo by mali využívať práve Odkaz pre starostu?

Priznajme si, málokto sa dnes pristaví pri úradnej tabuli pred mestským či obecným úradom, alebo si pravidelne prezerá webovú stránku samosprávy, aby na nej hľadal prípadné novinky. Všetci chceme byť informovaní hneď, stručne a výstižne. To, čo v minulosti dokázal zabezpečiť len tzv. SMS rozhlas, teda hromadné rozposlanie SMS správ, však dnes už bez problémov zvládne mobilná aplikácia. Nemusíte ani zvažovať pri každom ozname, či ho rozosielať, keďže každá správa by znamenala ďalší finančný náklad. Aj mobilných aplikácií, ktoré takúto službu dokážu zabezpečiť, existuje dnes samozrejme viac. Odkaz pre starostu však neslúži len na jednostranné informovanie, ale aj na získavanie spätnej väzby od obyvateľov. Zároveň prezentuje prácu úradu pri riešení podnetov a poskytuje množstvo ďalších užitočných nástrojov, ktoré zefektívňujú prácu na úrade. V neposlednom rade je dôležité aj finančné kritérium - keďže Odkaz pre starostu prevádzkujeme ako nezisková organizácia, príjmy využívame len na zaplatenie údržby a práce na správe portálu a zvyšok ide do jeho vylepšovania, vďaka čomu môže byť služba lacnejšia ako v prípade, že ju poskytuje súkromná firma. Zároveň sme sa rozhodli, že pre všetky obce do 5000 obyvateľov, ktoré sa pripoja do konca mája 2020, budeme aj profesionálnu verziu nástroja Odkaz pre starostu PRO zabezpečovať zadarmo. Uvedomujeme si totiž, že rozpočet obcí je obmedzený a chceme im aj takýmto spôsobom pomôcť.

Aké výhody ponúka samosprávam spomínaný Odkaz pre starostu PRO?

Okrem spomínaných oznamov sú to najmä profesionálne nástroje na správu podnetov a úloh na úrade. K podnetom je možné napríklad priraďovať konkrétnych pracovníkov a nastaviť, dokedy majú na podnety odpovedať či zabezpečiť ich vyriešenie. Podnety môžu byť zároveň pracovníkom priraďované automaticky na základe kategórie (napríklad stromy, cesty, koše a podobne), podnet sa tak hneď dostane k tomu správnemu človeku. O všetkom je možné nastaviť si upozornenia aj e-mailom, pracovníci sú tak upozorňovaní na všetko, čo potrebujú, bez nutnosti prihlasovania sa do nejakého systému. Do neverejnej databázy podnetov si môžu pracovníci pridávať aj podnety z iných zdrojov, ako napríklad z facebooku či podnety nahlásené telefonicky, a následne s nimi pracovať podobne ako s podnetmi z Odkazu pre starostu. Portál poskytuje rozsiahle dáta a možnosť vytvárania štatistík na základe ľubovoľnej kombinácie kritérií, čo umožňuje prácu s dátami aj pri tvorbe rozhodnutí, ako sú napríklad zmeny harmonogramu odvozu odpadov. Okrem podnetov môžu pracovníci samospráv využívať Odkaz pre starostu aj na zaznamenávanie a prácu s akýmikoľvek inými úlohami, ktoré na úrade riešia, a to v rámci neobmedzeného počtu pracovných skupín. Tých výhod a rôznych drobných nástrojov je naozaj veľké množstvo a dalo by sa o nich rozprávať dlho.

Môžu sa samosprávy k Odkazu pre starostu pripojiť aj teraz?

Samozrejme, dokonca sme celý proces zjednodušili a zrýchlili práve preto, aby samospráva v prípade záujmu mohla začať informovať svojich obyvateľov pomocou Oznamov prakticky ihneď. Zmluvu pošleme samospráve už podpísanú e-mailom a rovnako nám e-mailom stačí zaslať späť scan zmluvy s podpisom. S obcami podpisujeme do 31. mája Zmluvu o spolupráci, ktorá obsahuje základné pravidlá fungovania a zároveň sa v nej zaväzujeme poskytovať Odkaz pre starostu vrátane PRO verzie aj do budúcna zdarma. V prípade obcí a miest nad 5000 obyvateľov ide o Licenčnú zmluvu, v ktorej je uvedený mesačný poplatok v prípade využívania PRO verzie aj po máji 2020, ktorý je stanovený v závislosti od počtu obyvateľov mesta. Aj táto zmluva nás zaväzuje k bezplatnému prevádzkovaniu základnej verzie Odkazu pre starostu bez časového obmedzenia a PRO verzie do 1. júna 2020.

Ako sa Odkaz pre starostu zmenil od svojich začiatkov?

Jedným slovom - veľmi. Odkaz pre starostu začínal ako malý projekt pár nadšencov, ktorí chceli na Slovensko priniesť nástroj podobný nástrojom zo zahraničia, ktoré sa osvedčili. Vznikal, ako sa hovorí, na kolene, a len vďaka desiatkam až stovkám hodín dobrovoľníckej práce. Zároveň išlo zo začiatku o “lokálny” nástroj, zapojené bolo mesto Bratislava a jeho mestské časti. Dnes fungujeme vo viac ako 150 samosprávach po celom Slovensku a ďalšie sa neustále pridávajú, len za posledný rok ich pribudlo približne 30. S tým súvisí aj celkový nárast podnetov, z pár desiatok ročne sme sa dostali na takmer 20 000 podnetov nahlásených v roku 2019. Oproti začiatkom sa taktiež výrazne zvýšil pomer užívateľov, ktorí využívajú mobilnú aplikáciu viac ako webovú stránku, a to aj vďaka tomu, že sme minulý rok vydali úplne novú modernú verziu aplikácie na Android aj iOS. Aplikácie neustále vylepšujeme. Podnety administruje niekoľko desiatok dobrovoľníkov, ktorí svojou prácou zaručujú, že podnety sú relevantné a slušné. Za najdôležitejšiu zmenu však považujem rozšírenie a skvalitnenie nástrojov pre samosprávy. Odkaz pre starostu tak nie je už len databázou podnetov na riešenie, ale naozaj kvalitným riešením pre samosprávy na správu podnetov, správu úloh a informovanie obyvateľov. To sa nám podarilo aj vďaka podpore z operačného programu Efektívna verejná správa financovaného z Európskeho sociálneho fondu.

Aké máte plány do budúcna?

Zamerať sa chceme najmä na vylepšovanie a dopĺňanie nástrojov pre samosprávy. So samosprávami zapojenými v Odkaze pre starostu pravidelne komunikujeme, získavame spätnú väzbu a snažíme sa flexibilne reagovať na ich potreby a požiadavky. Aj v týchto dňoch testujeme a implementujeme viaceré drobné úpravy a návrhy na vylepšenia, ktoré sme od samospráv v poslednej dobe prijali. Prezradím, že dohadujeme aj novú spoluprácu, ktorá môže priniesť výrazné rozšírenie užitočných nástrojov pre samosprávy, ako aj posunúť nahlasovanie a zobrazovanie podnetov pre obyvateľov na úplne novú technologickú úroveň. Aby som to zhrnul, našim cieľom je, aby bol Odkaz pre starostu naďalej najobľúbenejším nástrojom na komunikáciu so samosprávou medzi obyvateľmi miest a obcí a zároveň aby sme boli silným partnerom samospráv a ponúkali im riešenia reagujúce na súčasné potreby a trendy.

Autor: (red.)


komentáre
SHOW ALL
podobné
09.04.2020
Spoločnosť pomáha samosprávam v boji s vírusom COVID-19 v oblasti odpadov
Spoločnosť JRK Slovensko pripravila pre samosprávy bezplatný komunikačný balíček, vďaka ktorému môžu svojich občanov rôznymi formami informovať o tom, ako predchádzať vzniku odpadu.
viac
24.07.2020
Odkaz pre starostu – ktoré samosprávy boli úspešné?
Medzi ocenenými miestnymi samosprávami iniciatívy Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť „Odkaz pre starostu“ sú aj naši členovia. Ocenenia za riešene podnetov a komunikáciu s občanmi získala Žilina, Púchov, Prievidza, Dubnica nad Váhom, Bratislava-Vajnory, Ivanka pri Dunaji a Vajnory.
viac
30.01.2021
Na občanoch záleží!
Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ÚSV ROS) otvára pravidelné vzdelávanie, ktoré rozšíri vaše poznatky o participácii v samospráve.
viac
28.09.2021
Najlepšou samosprávou v rámci Odkazu pre starostu je Dubnica nad Váhom
Portál Odkaz pre starostu opäť rozdával samosprávam vysvedčenia. Za rok 2020 je v komunikácii s obyvateľmi najlepšou samosprávou nad 20-tisíc obyvateľov Dubnica nad Váhom.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.06 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
3.10 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.84 %