Sobota 25.09.2021
Dnes má meniny 
Vladislav, Vladislava
°C
06.07.2021 03:30

Mesto Šaľa pripravilo projekty na zmiernenie klimatickej zmeny


Vizualizácia projektu revitalizácie lesoparku. Snímka zdroj: (sala.sk).


Samospráva vypracovala projekt zameraný na znižovanie emisií oxidu uhličitého a prispôsobenie sa zmene klímy, ktorého nosnými časťami budú investície do lesoparku a zateplenia objektov telocvične a družiny na Základnej škole Ľ. Štúra v Šali.


Projekt Šaľa na ceste k zmierňovaniu klimatických zmien bude realizovaný v rámci programu SK-Klíma a financovaný z nórskych fondov a štátneho rozpočtu SR, informoval primátor Jozef Belický.

Celkové oprávnené výdavky projektu sú vo výške 900 980 eur, pričom mesto Šaľa sa na financovaní bude podieľať piatimi percentami. Mestu boli schválené finančné prostriedky z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru 2014 – 2021 a Nórskeho finančného mechanizmu 2014 – 2021 vo výške 858 814 eur. Cieľom projektu je zabezpečiť udržateľnú kvalitu života obyvateľov mesta, ako aj vytvoriť dlhodobé podmienky pre kvalitné životné prostredie v meste v reakcii na nepriaznivé dosahy zmeny klímy.

V rámci projektu sa samospráva zamerala na zníženie emisií oxidu uhličitého zachovaním zelenej plochy v lesoparku zamedzením odlesňovania v intraviláne mesta. „Les, ktorý sa nachádza medzi dvoma hrádzami, sa riadi pravidlami zákona o lesoch. Znamená to, že každý strom v lesoparku by sa vyrúbal po dosiahnutí určitého veku pre jeho ďalšie využitie dreva, či už v drevárskom alebo inom odvetví,” informovala Gabriela Braníková z referátu životného prostredia.

Vďaka projektu nedôjde k odlesneniu, lesopark sa zachová. Rubná doba rastúcich drevín sa predĺži na ich fyzický vek a obnovná doba bude nepretržitá. „Prínosom bude aj to, že zostane nepretržite zachovaný fotosyntetizujúci porast s funkciou kontinuálneho pohlcovania oxidu uhličitého. Výsledkom bude aj zatraktívnenie lokality a rozšírenie rekreačno-zábavných možností pre obyvateľov,” skonštatovala Braníková.

Zníženie energetickej náročnosti objektov základnej školy bude realizované zateplením obvodových zvislých nosných konštrukcií a plochej strechy objektov telocvične, jedálne a družiny. Tieto objekty boli postavené v roku 1963, odvtedy prešli určitými stavebnými úpravami, obvodové steny či strecha však zostali pôvodné. Navrhované zateplenie objektov má za úlohu docieliť zníženie spotrieb energií a naplnenie požiadaviek súčasných tepelnotechnických predpisov. „Znížením energetickej náročnosti na objekte telocvične a jedálne znížime emisie oxidu uhličitého o 52,24 tony ročne,” zhodnotil Belický.

Autor: (tasr)


komentáre
SHOW ALL
podobné
10.08.2016
Obec Skačany chce zatepliť budovu telocvične za viac ako 100 000 eur
Rekonštrukciu telocvične pri miestnej základnej škole s materskou školou v podobe zateplenia jej budovy i výmeny okien plánuje samospráva Skačian v okrese Partizánske. Projekt vyčíslila na viac ako 100 000 eur, o prostriedky na jeho financovanie sa uchádza z mimorozpočtových zdrojov.
viac
06.02.2020
V lesoparku by malo vzniknúť rekreačné a oddychové priestranstvo
Mesto Šaľa pripravuje projekt na revitalizáciu lesoparku. V rámci nej by v lesoparku malo vzniknúť rekreačné a oddychové priestranstvo pre obyvateľov.
viac
08.06.2020
Projekt Game On! má zvýšiť povedomie mladých o klimatickej zmene
Zvýšenie povedomia mladých ľudí o klimatickej zmene a ich motivovanie k zmene životného štýlu je cieľom projektu "Game on! - V hre je naša budúcnosť. Zastavme zmenu klímy!".
viac
12.08.2021
2000 stromov pre Slovensko
Environmentálny projekt Recyklohry a Zelený vzdelávací fond zapojil žiakov, študentov, učiteľov, rodičov a samosprávy do výsadby stromov. Dve tisícky vysadených stromov ozdravia Slovensko aj napriek online výučbe.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.79 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.79 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.42 %