Piatok 24.05.2024
Dnes má meniny 
Ela
°C
26.11.2015 08:00

Ministerstvo radí: Kedy uzatvoriť zmluvu s organizáciou výrobcov?


MŽP obciam odporúča uzatvoriť Zmluvu o budúcej zmluve so spoločnosťami zabezpečujúcimi odpad do konca roka 2015. (Foto: Envipak)


Obce sú zdržanlivé v uzatváraní zmlúv o budúcej zmluve so spoločnosťami v oblasti odpadov z obalov a neobalových výrobkov. Hrozí im riziko, že ak sa nerozhodnú včas a zmluvy neuzavrú, pôjdu do zlosovania a organizácia zodpovednosti výrobcov im bude pridelená.


Týmto obciam, ktoré si vopred zmluvne nedohodli podmienky, nemusia byť vyplatené náklady na triedený zber v reálnej výške, ale iba náklady zodpovedajúce výške obvyklých nákladov v príslušnom regióne. Náklady presahujúce výšku obvyklých nákladov bude povinná uhradiť obec.

Nový zákon č. 79/2015 o odpadoch prináša rozšírenú zodpovednosť výrobcov a s tým aj kompletnú zmenu systému financovania triedeného zberu. Rozšírená zodpovednosť výrobcov okrem iného znamená, že výrobcovia a dovozcovia obalov a neobalových výrobkov budú zodpovední za ich zhodnotenie v čase, keď sa z týchto obalov a neobalov stane odpad. Obec tak bude zodpovedná za zriadenie triedeného zberu, financovanie však prevezmú výrobcovia prostredníctvom budúcich organizácii zodpovednosti výrobcov (dnešné oprávnené organizácie), s ktorými by mali obce uzatvoriť zmluvu o budúcej zmluve.

Mnohé obce majú už teraz nastavené špecifické podmienky systému zberu a to najmä z dôvodov ako vzdialenosť zazmluvnenej zberovej spoločnosti, nedostupný terén v zimnom období a pod. Pri uzatváraní zmlúv o budúcich zmluvách si obce môžu s budúcimi OZV dohodnúť individuálne podmienky nakladania s triedeným zberom a s nimi aj výšku prislúchajúcich nákladov. Ak tak neurobia včas, hrozí im, že im v apríli 2015 bude OZV pridelená zlosovaním. V takom prípade má OZV možnosť prehodnotiť systém triedeného zberu v obci a navrhnúť obci zmenu systému. Ak obec alebo ten, kto v obci triedený zber komunálneho zberu uskutočňuje, nevykoná zmeny, obci hrozí riziko, že jej nemusia byť vyplatené náklady na triedený zber v reálnej výške, ale iba náklady zodpovedajúce výške obvyklých nákladov v príslušnom regióne. Všetky ostatné náklady spojené s triedeným zberom komunálneho odpadu bude povinná uhradiť obec. Obec by tak prišla o individuálny prístup pri posudzovaní nákladov a možnosť úhrady celých reálnych nákladov.

Rezort životného prostredia radí obciam, aby si návrhy jednotlivých zmlúv pozorne prečítali, zvážili a následne vybrali spoločnosť, ktorej ponuka najviac vyhovuje ich potrebám. Z časového hľadiska je vhodné, aby k uzatvoreniu zmlúv o budúcich zmluvách došlo koncom roka 2015, najneskôr však začiatkom nového roka 2016, aby aj oprávnené organizácie mohli včas požiadať o autorizáciu. Na získanie postavenia organizácie zodpovednosti výrobcov sa totiž vyžaduje udelenie autorizácie ministerstvom.

Autor: (redakcia)


komentáre
SHOW ALL
podobné
24.11.2015
Slováci budú triediť podľa nových požiadaviek. Cieľom je zvýšiť mieru recyklácie
Slovensko má dlhodobo nízku mieru triedenia a recyklácie komunálnych odpadov a naopak, vysokú mieru skládkovania. Tento nepriaznivý stav sa má zmeniť od 1. januára budúceho roka, kedy nadobúda účinnosť zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch (ďalej len „zákon o odpadoch“).
viac
10.11.2015
Mesto radí mestu - Čo s triedeným zberom podľa nových pravidiel?
Trenčín si už po druhýkrát prevzal hlavnú cenu v Súťaži o najlepšie mestá v triedení odpadov. Má efektívne nastavený triedený zber na všetky druhy odpadu – papier, plasty, sklo, kovové obaly a viacvrstvový kombinovaný materiál (VKM) a navyše svojich obyvateľov aj motivuje.
viac
10.11.2015
Nový zákon o odpadoch zlepší financovanie triedenia aj efektivitu recyklácie
V súčasnosti platný zákon o odpadoch už nespĺňa požiadavky modernej legislatívnej normy. Stal sa neprehľadný, komplikovaný a zastaraný. Novelizovaný bol 29-krát a implementoval do seba 10 smerníc EÚ.
viac
20.05.2024
Trenčianska župa vyhlásila novú súťaž na dopravcu a hľadá aj iné možnosti
Trenčiansky samosprávny kraj vyhlásil vo februári minulého roka verejné obstarávanie na dopravcu pre poskytovanie služieb prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme na území kraja.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.13 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
3.15 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.71 %