Nedeľa 21.07.2024
Dnes má meniny 
Daniel
°C
31.05.2016 03:35

Ministerstvo vytvorilo mechanizmus pre efektívnejší progres vo verejnej správe


Ministerstvo vnútra SR. Snímka zdroj: (icocrim.sk).


Lepšia koordinácia medzi rezortmi, kvalitnejšie nastavenie procesov a systémov a zabránenie ich duplicity či zabezpečenie bezproblémového kolovania žiadosti ako takej po úradoch bez nutnosti prítomnosti občana.


To je len zlomok cieľov, ktoré chce ministerstvo vnútra dosiahnuť v programovom období 2014-2020 prostredníctvom hodnotiaceho mechanizmu – reformného zámeru. Reforma verejnej správy sa tak stane kontinuálnejšou, efektívnejšou a hospodárnejšou.      

Hlavné ciele reformného zámeru Potenciálni prijímatelia národných projektov z operačných programov Efektívna verejná správa a Integrovaná infraštruktúra a každý, kto má ambíciu modernizovať verejnú správu, budú musieť preukázať vhodnosť a optimálnosť navrhovaného riešenia. Ich návrhy projektov vyhodnotí reformný zámer v podobe špecifického a detailného formuláru, ktorý potenciálni prijímatelia vyplnia. "Reformný zámer bude výrazným príspevkom k národnej reforme verejnej správy. Jeho cieľom bude overenie troch kľúčových faktorov pre každý projektový zámer: jeho zmysluplnosť, opodstatnenosť a realizovateľnosť," povedal podpredseda vlády a minister vnútra Robert Kaliňák. Kľúčovým aspektom pri hodnotení reformných zámerov bude princíp získavania „hodnoty za peniaze“.      

Kooperácia rezortov Reformný zámer výrazne uľahčí a zefektívni kooperáciu medzi dvoma operačnými programami, ktorých spája téma modernizácie verejnej správy. Operačný program Efektívna verejná správa riadi ministerstvo vnútra a úlohy v oblasti informatizácie spoločnosti preberá od 1. júna vznikajúci Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. Prioritou spolupráce dvoch úradov bude reforma procesov, ktorá bude predchádzať samotnej elektronizácii verejnej správy.

V kompetencii operačného programu Efektívna verejná správa je dizajn reformných opatrení, procesov a legislatívy, pričom operačný program Integrovaná infraštruktúra poskytne nevyhnutné IT riešenia. Vďaka tomu dôjde k zníženiu administratívnej záťaže a zvýšeniu kvality služieb, ako aj k vylepšenej schopnosti verejnej správy reagovať na výzvy modernej doby. Rozhodnutia budú vznikať na základe kvalitných dát a analýz. "Každý z operačných programov je súčasťou iného úradu, avšak spoločne chceme nastaviť procesy efektívnejšie s cieľom hospodárnejšieho využívania zdrojov, predchádzania duplicitných projektov, aby zmeny vo verejnej správe pocítili ľudia po celom Slovensku a trávili na úradoch neporovnateľne menej času ako v súčasnosti," povedal Samuel Arbe, riaditeľ operačného programu Efektívna verejná správa.      

Projekty pre ľudí, ktoré im zľahčia vybavovania na úradoch Národné projekty prinesú aj vďaka reformnému zámeru komplexný rad riešení s cieľom odbremeniť občanov a nenútiť ich zbytočne chodiť po úradoch. Namiesto nich budú po úradoch kolovať žiadosti a dokumenty v elektronickej forme. Operačný program Efektívna verejná správa podporí projekty zamerané napríklad na komplexné vybavovanie životných situácií a zjednodušenie procesov vo verejnej správe; operačný program Integrovaná infraštruktúra prinesie projekty, ktoré umožnia občanom využívať kvalitné elektronické služby spĺňajúce súčasné štandardy a ktoré zefektívnia vývoj a prevádzku informačných systémov ako aj zavedú nástroje na riadenie kvality dát a ich využívanie.      

Reformný zámer je povinnou jazdou pre každú inštitúciu Potenciálny prijímateľ projektu je povinný vyplniť formulár, ktorého súčasťou sú informácie o kontexte reformného zámeru (popis jeho doterajších aktivít, iniciatív, investícií), obsah reformného zámeru (napr. stanovenie merateľných indikátorov reformy a plánovanie opatrení na ich postupné napĺňanie, stručný popis plánovaných projektov), súlad s cieľmi oboch operačných programov, organizačné zabezpečenie realizácie reformného zámeru, časový harmonogram jednotlivých aktivít a odhad rozpočtu. Zmysluplnosť reformného zámeru posúdi komisia zložená zo zástupcov ministerstva vnútra, ministerstva financií, ministerstva spravodlivosti, Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, Úradu vlády SR, Finančnej správy SR a Združenia miest a obcí Slovenska. Obsah zámeru bude súbežne dostupný aj online pre širokú verejnosť. Až po jeho schválení sa bude môcť projekt posunúť do fázy realizácie.

Prvé zámery rezort vnútra už zverejnil na https://www.minv.sk/?predlozene-na-schvalenie.

Autor: (tasr)


komentáre
SHOW ALL
podobné
24.10.2016
Monitorovací výbor pre OP EVS schválil zámery deviatich národných projektov
Monitorovací výbor pre Operačný program Efektívna verejná správa (OP EVS) schválil v piatok (21.10.) predložené zámery deviatich národných projektov. Členovia výboru sa stretli na svojom šiestom zasadnutí.
viac
03.04.2017
Operačný program Efektívna verejná správa podporí vzdelávanie analytikov
Analytickí zamestnanci viacerých štátnych inštitúcii, ktorí sú pre verejnú správu kľúčoví, budú mať možnosť sa s finančnou podporou Európskej únie ďalej vzdelávať.
viac
19.12.2017
Vybudujú proklientsky orientovaný Úrad pre verejné obstarávanie
Operačný program Efektívna verejná správa (OP EVS) pomôže s vybudovaním proklientsky orientovaného Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO). Umožní to národný projekt ÚVO, na ktorý je cez OP EVS vyčlenená suma 1 387 115,71 eur.
viac
28.03.2023
V Bratislave diskutujú o možnostiach reformy samosprávy na Slovensku
Formulovať legislatívne a administratívne odporúčania zamerané na zlepšenie fungovania miestnej a regionálnej samosprávy na Slovensku bolo cieľom štvorročného projektu Rady Európy, Európskej únie a Ministerstva vnútra (MV) SR.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.24 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
3.13 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.63 %