Pondelok 04.03.2024
Dnes má meniny 
Kazimír
°C
27.04.2020 01:45

MV SR opätovne vyhlásilo výzvu na podporu prístupu k pitnej vode


Ilustračná snímka: (int.).


Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vyhlásilo ďalšiu výzvu zameranú na prístup k pitnej vode v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít (MRK), ktorá je spolufinancovaná zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.


Operačný program Ľudské zdroje s pomocou Európskej únie tak dáva možnosť obciam a mestám zabezpečiť prístup k pitnej vode.

Úlohou štátu je pomáhať pri ochrane zraniteľných, znevýhodnených a marginalizovaných ľudí a skupín. Prístup k bezpečnej pitnej vode patrí medzi základné ľudské práva. Voda je základná podmienka života  človeka a má  kľúčovú hygienickú funkciu. Sprostredkovateľský orgán opätovne pristúpil k vyhláseniu tejto výzvy, aby umožnil ďalším žiadateľom zlepšiť prístup k pitnej vode svojim obyvateľom pomocou vodovodov, budovania vodných zdrojov, výdajných miest alebo úpravní povrchových vôd. Zároveň realizáciou týchto opatrení budú môcť obce a mestá zmierniť šírenie a následky pandémie ochorenia COVID-19.

Jedným zo špecifických cieľov operačného programu Ľudské zdroje je zvýšiť počet rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania, čoho neoddeliteľnou súčasťou je aj prístup k pitnej vode. Prostredníctvom zabezpečenia prístupu k pitnej vode sa zlepší kvalita bývania a hygieny obyvateľov v marginalizovaných rómskych komunitách (MRK), čím môžeme prispieť aj k zamedzeniu šírenia ochorenia COVID-19.

Cieľom zverejnenej výzvy je zlepšiť prístup k bezpečnej pitnej vode a prispieť tak k integrácií vylúčených skupín obyvateľstva do spoločnosti. Podpora z operačného programu Ľudské zdroje bude smerovať najmä do lokalít s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít, ktoré boli predtým pripojené k menej kvalitnému zdroju pitnej vody, alebo neboli pripojené k žiadnemu zdroju pitnej vody.

Na výzvu je zo zdrojov Európskej Únie vyčlenených 10 miliónov eur. Oprávnenými žiadateľmi vo výzve sú obce a mestá z Atlasu rómskych komunít 2019 a ich územie, okrem Bratislavského samosprávneho kraja. Súčasťou novej výzvy je inštitút zásobníka projektov, ktoré budú pozitívne vyhodnotené. Sprostredkovateľský orgán tak bude môcť po uvoľnení finančných prostriedkov a na základe schválenia navýšenia alokácie na výzvu, schváliť projekty, ktoré budú neschválené z dôvodu chýbajúcej alokácie.

Oprávnenými výdavkami na výzvu sú výdavky na podporu výstavby a rozšírenie miestnych vodovodov, potrubných rozvodov pitnej vody, ako aj budovanie výdajných miest a výdajných stojanov, budovanie vodných zdrojov a realizácia úpravní povrchovej vody. Oprávnené obce a mestá sa na projekte budú podieľať 5-percentnou spoluúčasťou.

Vzhľadom na to, že prístup k pitnej vode chýba v niektorých prípadoch aj v častiach obcí s nerómskou populáciou, je žiadúce predchádzať exklúzií medzi MRK a nerómskou populáciou v rámci podpory intervencií zameraných na prístup k pitnej vode. Z tohto dôvodu je umožnené popri investíciách do zlepšenia prístupu k pitnej vode pre MRK podporiť pomerne aj investície v častiach obce, ktoré neobýva MRK.

Odbor inklúzie marginalizovaných rómskych komunít bude na svojom webovom sídle v časti Aktuality a v časti Infosemináre a vzdelávacie aktivity informovať, akým spôsobom bude výzvu prezentovať potenciálnym žiadateľom. Našou snahou je zostať v blízkom kontakte s potenciálnymi žiadateľmi a preto z dôvodu šíriaceho sa ochorenia COVID-19 a v súvislosti s mimoriadnou situáciou, ktorú vláda SR vyhlásila, je v pláne zabezpečenie prezentácie online formou.

Bližšie informácie k výzve môžete získať na telefónnych číslach 02/509 45 112, 116, 110, cez e-mailovú adresu metodika.imrk@minv.sk respektíve prostredníctvom informačno-poradenských centier v jednotlivých krajoch SR.

Autor: (MV SR)


komentáre
SHOW ALL
podobné
04.04.2017
Prístup k pitnej vode
Ministerstvo vnútra ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ) otvorilo druhé hodnotiace kolo v rámci výzvy, ktorá je zameraná na podporu prístupu k pitnej vode.
viac
08.09.2020
Termíny 4. hodnotiaceho kola výzvy zameranej na zlepšenie formy bývania
Ministerstvo vnútra SR informuje o termíne 4. hodnotiaceho kola a termíne uzavretia výzvy zameranej na zlepšenie formy bývania pre obce s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít s prvkami prestupného bývania. Termín 4. hodnotiaceho kola výzvy je 9.9.2020. Termín uzavretia výzvy je 26.2.2021.
viac
21.10.2020
Obce môžu požiadať o covid terénnych asistentov v MRK
Úrad splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity spustil výzvu na predkladanie žiadostí o terénnych asistentov, ktorí pomôžu s monitorovaním stavu rizika či možností nákazy a vývinu ochorenia COVID-19 priamo v dotknutých MRK.
viac
22.10.2020
Výzva na podporu komplexného prístupu v MRK v PSK
Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán pre časť OPĽZ vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na podporu komplexného prístupu v šiestich obciach s marginalizovanými rómskymi komunitami v Prešovskom kraji.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.00 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
3.08 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.93 %