Štvrtok 25.07.2024
Dnes má meniny 
Jakub, Timur
°C
04.03.2022 12:35

MŽP chce zabezpečiť manažment a ochranu lužných lesov


Ilustračná snímka.


Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR chce zabezpečiť vhodný manažment a ochranu lužných lesov, a to vrátane ich revitalizácie a obnovy. Vyplýva to z Koncepcie vodnej politiky SR do roku 2030 s výhľadom do roku 2050, ktorú predložilo do medzirezortného pripomienkového konania.


Envirorezort chce právne ustanoviť, aby sa dodržiavali princípy udržateľného hospodárenia s vodou v krajine, udržateľného poľnohospodárstva a lesného hospodárstva. Podporiť by sa mali opatrenia na spomaľovanie odtoku vody a jej zadržiavanie v krajine. Preferovať by sa mali blízke vodozádržné opatrenia, ktoré budú doplnené na vhodných miestach technickými opatreniami, tvrdí.

MŽP by malo identifikovať oblasti, kde je zadržiavanie vody možné a kde nežiaduce. Poukazuje aj na opatrenie aktívne participovať na projektoch pozemkových úprav. Vyžadovať by sa mali aj uplatňovanie environmentálne vhodných poľnohospodárskych postupov a techník zameraných na ochranu pôdy a zvýšenie jej vodozádržných kapacít.

Koncepcia si dáva za cieľ aj uplatňovať prírode blízke obhospodarovanie lesov. "Vo všetkých lesoch prispôsobiť ich manažment tak, aby boli schopné zadržiavať vodu a pozitívne ovplyvňovať vodný režim krajiny, chrániť pramene, prameniská a časti lesných porastov okolo vodných tokov," uvádza envirorezort.

Chce podporovať druhovú a genetickú rôznosť lesných porastov s dôrazom na využívanie pôvodných druhov drevín. MŽP navrhne aj zmeny kategorizácie lesných porastov. V koncepcii plánuje podporovať úpravu a sanáciu nepoužívaných lesných ciest či zvážnic. Cieľom je spomaliť odtok vody z lesnej krajiny.

Z koncepcie vyplýva, že by sa mali vymedziť a pravidelne aktualizovať hranice záplavových území a území ohrozených povodňami. Také oblasti by sa mali vymedziť "s maximálnou presnosťou a so zohľadnením vplyvu už vybudovaných protipovodňových aj vodozádržných opatrení".

"V špecifických prípadoch existujúcej zástavby v územiach ohrozených povodňami namiesto jej technicky či ekonomicky neefektívnej ochrany zabezpečiť jej odstránenie alebo premiestnenie na bezpečné miesto," približuje ministerstvo.

Zahustiť by sa podľa koncepcie mala sieť zrážkomerných a vodomerných staníc v povodiach. Vytvoriť by sa mali predpovedné a varovné riadiace systémy času odtoku a objemu povodňových vĺn s prepojením na včasné a rýchle informovanie samospráv a obyvateľstva. MŽP navrhuje aj vytvorenie "smart" operatívnych riadení povodňovej prevádzky vodných nádrží pre ich efektívnejšie predvypúšťanie a pre zachytávanie povodňových vĺn.

"Cieľom je mať takú krajinu v povodiach, ktorá je schopná zadržiavať vodu a zmierňovať negatívne dôsledky zmeny klímy, aby bola zabezpečená ochrana a diverzifikácia vodných zdrojov, efektívne a hospodárne užívanie vôd, plnenie ekosystémových služieb, ako aj bezpečnosť a ochrana zdravia a majetku obyvateľov," vyplýva z materiálu.

Autor: (tasr)


komentáre
SHOW ALL
podobné
22.11.2016
Ochranári žiadajú ministra, aby podporil vyhlásenie NP Podunajsko
Členovia Slovenského ochranárskeho snemu sa obrátili na ministra životného prostredia Lászlóa Sólymosa (Most-Híd) s výzvou, aby podporil vyhlásenie Národného parku Podunajsko.
viac
22.03.2017
Petíciu Za živé rieky odovzdali envirorezortu
Legislatívne zmeny, prepracovanie strategických dokumentov týkajúcich sa ochrany vôd či obmedzenie výstavby elektrární na riekach požaduje od envirorezortu, vlády a parlamentu petičná akcia "Za živé rieky a čistú vodu".
viac
09.03.2022
Koncepcia vodnej politiky môže zmeniť prístup k vode a zlepšiť stav riek
Nová Koncepcia vodnej politiky môže zásadne zmeniť prístup k vode a zlepšiť ekologický stav riek a podzemných vôd. Uviedla to Andrea Settey Hajduchová zo Svetového fondu na ochranu prírody (WWF Slovensko), ktorý koncepciu podporuje.
viac
29.04.2024
MŽP chce zaviesť opatrenia na ochranu pobrežných pozemkov
Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR chce zaviesť opatrenia na ochranu pobrežných pozemkov. Plánuje zaviesť možnosť majetkovoprávne usporiadať pozemky pre verejnoprospešné vodné stavby vo vlastníctve SR.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.26 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
3.13 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.62 %