Sobota 15.06.2024
Dnes má meniny 
Vít
°C
29.04.2024 02:05

MŽP chce zaviesť opatrenia na ochranu pobrežných pozemkov


Minister životného prostredia Tomáš Taraba. Foto: TASR/Jakub Kotian


Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR chce zaviesť opatrenia na ochranu pobrežných pozemkov. Plánuje zaviesť možnosť majetkovoprávne usporiadať pozemky pre verejnoprospešné vodné stavby vo vlastníctve SR.


Zároveň chce spravodlivo uspokojiť vlastníkov pozemkov, nachádzajúcich sa pod vodnými stavbami, náhradou za odňatie ich vlastníckeho práva. Vyplýva to z predbežnej informácie k novele zákona o vodách.         

"Majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod existujúcimi vodnými stavbami vo vlastníctve SR je podľa súčasnej legislatívnej úpravy značne komplikované a štátne podniky ako správcovia tohto majetku štátu čelia mnohým súdnym sporom o vydanie bezdôvodného obohatenia, respektíve náhrady za užívanie pozemkov pod vodnými stavbami, ktoré sú majetkovoprávne neusporiadané," vysvetlil envirorezort.         

Legislatívne prekážky riadneho majetkovoprávneho usporiadania pozemkov sú dlhodobé, poukazuje na to aj Koncepcia vodnej politiky SR. Je preto podľa MŽP potrebné uviesť vlastnícke a prevádzkové vzťahy do súladu s platným právnym predpisom. Z praxe zároveň vyplynula požiadavka upraviť prevod vlastníctva verejných vodovodov a kanalizácií, uviesť vlastnícke a prevádzkové vzťahy do súladu s platným právnym predpisom, tvrdí.         

Ministerstvo poukázalo tiež na to, že v súčasnosti nie je dostatočne nastavená ochrana vôd pri zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, nedostatočne riešené je sledovanie množstva odberov a vypúšťaní odpadových vôd. "Cieľom návrhu zákona je zvýšenie ochrany vôd a vytvorenie podmienok na zlepšenie stavu útvarov podzemnej vody a povrchovej vody alebo zachovanie ich dobrého stavu prostredníctvom doplnenia kompetencií orgánom štátnej vodnej správy, doplnenia povinností právnickým a fyzickým osobám v súvislosti s meraním odpadového množstva odpadových vôd," priblížil rezort.         

Návrhom sa má zabezpečiť sekundárne čistenie splaškových odpadových vôd, zaistiť zabezpečenie nakladania so všetkými druhmi odpadových vôd a osobitných vôd tak, aby nedošlo k zhoršeniu ich kvalitatívnych cieľov. Rozšíriť by sa mala aj definícia ohrozenia vôd o zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami.

Autor: (TASR)


komentáre
SHOW ALL
podobné
22.03.2017
Petíciu Za živé rieky odovzdali envirorezortu
Legislatívne zmeny, prepracovanie strategických dokumentov týkajúcich sa ochrany vôd či obmedzenie výstavby elektrární na riekach požaduje od envirorezortu, vlády a parlamentu petičná akcia "Za živé rieky a čistú vodu".
viac
28.10.2020
Vlk dravý bude patriť medzi striktne chránené živočíchy
Vlk dravý by mal byť chráneným živočíchom. Ministerstvo životného prostredia (MŽP) pripravuje vyhlášku, ktorou ho tam zaradí. Jeho usmrtenie by tak bolo trestným činom.
viac
08.01.2021
Na ochranu opeľovačov navrhuje MŽP časové obmedzenie plošného práškovania
Envirorezort navrhuje časové obmedzenie plošného práškovania polí. Zmenšiť by sa mohli aj plochy s rovnakým osevom.
viac
04.03.2022
MŽP chce zabezpečiť manažment a ochranu lužných lesov
Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR chce zabezpečiť vhodný manažment a ochranu lužných lesov, a to vrátane ich revitalizácie a obnovy. Vyplýva to z Koncepcie vodnej politiky SR do roku 2030 s výhľadom do roku 2050, ktorú predložilo do medzirezortného pripomienkového konania.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.17 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
3.15 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.69 %