Štvrtok 09.04.2020
Dnes má meniny 
Milena
°C
17.08.2019 01:20

Na stavbu protipovodňových opatrení v B. Bystrici budú dozerať environmentalisti


Vizualizácia protipovodňovej ochrany mesta.


Zástupcovia samosprávy na rokovaniach s investorom a stavebníkom presadzujú zmiernenie negatívnych dopadov na prostredie a zdravie obyvateľov.


Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., od minulého roka uskutočňuje projekt protipovodňovej ochrany mesta. Napriek tomu, že samospráva nie je investorom projektu, aktívne túto výstavbu sleduje a vstupuje do jej prípravy. Zástupcovia mesta sa pravidelne zúčastňujú na kontrolných dňoch a komunikujú aj s aktivistami, aby boli investorovi a staviteľovi odovzdané všetky relevantné podnety a požiadavky.

Jednou z požiadaviek mesta, na základe podnetu aktivistov z petičného výboru Za Hron bez betónu, bolo zabezpečenie environmentálneho dozoru, ktorý by dohliadal na stavbe na dodržiavanie zákonov týkajúcich sa ochrany životného prostredia. Slovenský vodohospodársky podnik environmentálny dozor obstaral a v súčasnosti ho robí odborník v oblasti životného prostredia Ján Šmídt.

Protipovodňové opatrenia majú ochrániť zdravie a majetok obyvateľov mesta. Zároveň však v tomto prípade ide o významný zásah ovplyvňujúci rieku Hron, vzhľad i život mesta, životné prostredie počas výstavby i po nej. Zástupcovia samosprávy preto počas rokovaní s investorom a stavebníkom presadzujú zmiernenie negatívnych dopadov na prostredie a zdravie obyvateľov. Vedenie mesta napríklad namietalo proti umiestneniu drvičky stavebných materiálov, ktorá mala byť pôvodne na mieste bývalého areálu Drukosu v centre mesta a spôsobovala by tak prašnosť a hluk. Na základe podnetu mesta bude umiestnená v kameňolome pri ceste na Hornú Mičinú mimo zastavaného územia.

„Naším záujmom je ďalšia účasť na spoločných stretnutiach s investorom a zhotoviteľom stavby, komunikácia s mimovládnym sektorom, ktorý sa venuje tejto problematike, zmierňovanie negatívnych dopadov stavby na životné prostredie a informovanie Banskobystričanov o ďalších postupoch,“ vyjadril sa druhý zástupca primátora mesta Milan Lichý.

Autor: (MsÚ Banská Bystrica)


komentáre
SHOW ALL
podobné
26.01.2017
Protipovodňové opatrenia na Neresnici čakajú na výzvu z eurofondov
Na riečke Neresnica vo Zvolene, ktorá sa počas prívalových dažďov často vylieva z koryta a ohrozuje nielen obyvateľov v tejto časti mesta, ale aj dopravu na ceste smerom na Krupinu, by sa v najbližších rokoch mali zrealizovať protipovodňové opatrenie.
viac
08.02.2017
Obec Utekáč chce urobiť protipovodňové opatrenia na 3 tokoch
Protipovodňové opatrenia na potokoch Guzmánka, Krahuľčová a Lichý potok chcú v dohľadnom čase uskutočniť v obci Utekáč v okrese Poltár. Stavba sa však zrealizuje až po získaní finančných prostriedkov z eurofondov.
viac
26.11.2017
Banská Bystrica opäť úspešná v získavaní eurofondov
Na vybudovanie jednej zo šiestich plánovaných cyklotrás získalo mesto nenávratný finančný príspevok (NFP) z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) vo výške 857 870 eur. Päť-percentná finančná spoluúčasť samosprávy predstavuje sumu 45 151 eur.
viac
15.04.2018
Nová autobusová stanica Terminal má už druhé prestížne ocenenie
Nová autobusová stanica Terminal vlak-bus-shopping v Banskej Bystrici získala v krátkom čase už druhé prestížne ocenenie. Tentoraz uspela v súťaži Stavba roka 2017 a za celospoločenský prínos najmodernejšej autobusovej stanice ho ocenila Únia miest Slovenska.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
78.01 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.84 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.15 %