Štvrtok 21.09.2023
Dnes má meniny 
Matúš
°C
18.08.2020 02:00

Návratná finančná výpomoc


Ilustračná snímka.


Ministerstvo financií Slovenskej republiky predkladá na rokovanie vlády Slovenskej republiky materiál „Návrh na poskytnutie návratných finančných výpomocí obciam a vyšším územným celkom na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020“.


Návratná finančná výpomoc sa poskytne na základe žiadosti obce alebo vyššieho územného celku maximálne do výšky výpadku dane z príjmov fyzických osôb za rok 2020 (podľa prognózy Ministerstva financií Slovenskej republiky z júna 2020) so sedemročnou splatnosťou v rovnomerných ročných splátkach, pričom prvá splátka bude uhradená v roku 2024. Dôvodom odkladu splátok ako aj ich rozloženie v čase je konsolidácia príjmov na výkon samosprávnych pôsobností negatívne ovplyvnených pandémiou.

O návratné finančné výpomoci môžu požiadať všetky obce a vyššie územné celky, v ktorých o schválení návratnej finančnej výpomoci rozhodlo ich zastupiteľstvo, s výnimkou tých, ktoré sú v ozdravnom režime alebo v nútenej správe a nespĺňajú podmienku dodržania limitu dlhu a dlhovej služby. Subjekt územnej samosprávy je oprávnený požiadať o poskytnutie návratnej finančne výpomoci do 31. októbra 2020.

Kompletnú informáciu z rokovania vlády k poskytnutiu návratnej finančnej pomoci nájdete TU.

Ministerstvo financií SR zverejnilo na svojej webovej stránke informáciu o podmienkach a postupe poskytnutia návratnej finančnej výpomoci mestám a obciam.

Tento materiál nájdete na

https://www.mfsr.sk/sk/verejnost/pomoc-samospravam/

Autor: (ZMOS)


komentáre
SHOW ALL
podobné
23.10.2020
Trebišov využije návratnú finančnú pomoc štátu v sume vyše 490 000 eur
Mesto Trebišov prijme od Ministerstva financií (MF) SR návratnú finančnú výpomoc vo výške 490.300 eur. Zo strany štátu ide o finančnú kompenzáciu výpadkov príjmov samospráv v dôsledku prvej vlny pandémie nového koronavírusu, keďže sa výrazne znížil výber dane z príjmov fyzických osôb.
viac
05.11.2020
ZMOS predstavil zásadné pripomienky k výnosu o rozdeľovaní výnosu dane
Združenie miest a obcí Slovenska adresovalo rezortu školstva zásadné a pre samosprávu principiálne pripomienky k nariadeniu vlády o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve. Podľa združenia sa rezort školstva už 5 rokov prizerá na problémy namiesto toho, aby ich riešil.
viac
24.11.2020
Týždeň otvoreného vládnutia 2020 prináša online prezentácie a workshopy
Úrad splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti pozýva samosprávy – mestá, obce, samosprávne kraje - na zaujímavé a užitočné online prezentácie a workshopy, ktoré sa uskutočnia v rámci Týždňa otvoreného vládnutia 2020.
viac
14.01.2021
Vyhlásenie ZMOS k zvukovej nahrávke z rokovania vlády SR
Združenie miest a obcí Slovenska reaguje na publikovanú zvukovú nahrávku z rokovania vlády SR.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.11 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.94 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.95 %