Utorok 25.06.2024
Dnes má meniny 
Olívia, Tadeáš
°C
23.07.2021 09:35

Navýšenie zdrojov zo štátneho rozpočtu na podporu rozvoja vidieka 2023-2027


Ilustračná snímka.


Vláda SR na 23. rokovaní schválila intervenčnú stratégiu o spolufinancovaní rozvoja vidieka zo štátneho rozpočtu v rámci Strategického plánu spoločnej poľnohospodárskej politiky v rokoch 2023 – 2027.


To v skutočnosti znamená, že oproti predchádzajúcemu obdobiu sa spolufinancovanie rozvoja vidieka zvýši z 25,7 % na 36,92 %.

Život na slovenskom vidieku zaostáva za mestom. Obyvateľov tam najviac trápi slabo rozvinutá infraštruktúra, nevysporiadané vlastnícke práva k pôde, chýbajúce služby pre každodenný život, podnikateľské aj pracovné príležitosti. To všetko vedie k vyľudňovaniu slovenského vidieka. Preto Vláda SR podstatne zvyšuje spolufinancovanie rozvoja vidieka z národných zdrojov.

Rast  pôdohospodárskej  produkcie  brzdia  nevysporiadané  vlastnícke  práva  k pôde.  Komplexné pozemkové  úpravy  prebehli  len  na  12  %  pôdy.

V minulých programových obdobiach (2007 – 2013 a 2014 – 2020) Slovenská republika prispievala na rozvoj vidieka na úrovni blízko nevyhnutného minima stanoveného nariadeniami EÚ, čo je jednou z príčin zaostávania vidieka za mestom.

Doterajšie nastavenie poľnohospodárskych politík  v rámci SPP slovenskému vidieku dostatočne nepomáhalo. Svetová banka nám odporúča sústrediť sa na podporu v rámci II. piliera SPP.

Oproti  súčasnému  obdobiu,  kedy  je  spolufinancovanie  II.  piliera  SPP  v priemere  25,7 %,  je potrebné  navýšiť toto spolufinancovanie  na  úroveň  minimálne  36,92 %,  čo  predstavuje 151 662 250 eur ročne s rozdelením:

a) pre menej rozvinuté regióny na úrovni 36 %, t.j. 141 359 384 eur ročne;

b) pre ostatné regióny na úrovni 57 % (legislatívne minimum), t.j. 10 302 866 eur ročne.

Projekty  pozemkových  úprav  (PPÚ) by na Slovensku v horizonte  30  rokov odhadom stáli 1 093 mil. eur (Odhad  Odboru  pozemkového  MPRV  SR,  2019).  Náklady  vychádzajú z odhadovanej ceny PPÚ v priemernom katastrálnom území (324 000 eur), odhadu finančných nákladov na činnosť štátnej správy  a potreby vykonať pozemkové úpravy na 4 mil. ha v 3 103 katastrálnych územiach. MPRV SR plánuje v rokoch 2023 - 2027 na realizáciu PPÚ a spoločných zariadení  a opatrení (najmä  ekostabilizačné,  vodozádržné,  protierózne  opatrenia a prístupové komunikácie) použiť čiastku cca. 150 mil. eur, čo je v prepočte 30 mil. eur ročne (Východiská pre  tvorbu  Intervenčnej  stratégie  Strategického  plánu  SPP  2023  –  2027,  MPRV  SR,  2021). Využívanie zdrojov II. piliera SPP na pozemkové úpravy však zníži zdroje na financovanie iných priorít  v  oblasti  pôdohospodárstva a rozvoja vidieka,  ako  sú  podpora  investícií,  rozvoj infraštruktúry a služieb na vidieku alebo ochrana životného prostredia.

Slovensko má podstatný dlh vo vzťahu k životnému prostrediu. V rámci II. piliera SPP (EPFRV) MPRV  SR  zabezpečí  nárast  investícii  do  ochrany  prírodných  zdrojov  (voda,  pôda,  vzduch), podpory biodiverzity a klimatickej akcie. Do environmentálnych cieľov MPRV SR v rámci nového strategického plánu SPP bude investovať minimálne 35 % zdrojov II. piliera SPP.

Nárast spolufinancovania II. piliera SPP v spojitosti s podstatným zvýšením efektívnosti využitia zdrojov, podporou komplexných  pozemkových  úprav a so zvýšením výdavkov  na  ochranu životného prostredia povedie k zvýšeniu kvality života na vidieku a k zlepšeniu pozície vidieka vo vzťahu k rozvinutejším regiónom Slovenska.

Rast spolufinancovania intervencií  v záujme rozvoja vidieka  sa  bude  realizovať  spolu  so zvyšovaním  efektívnosti  využívania  zdrojov,  ako  je  to  odporúčané  v Revízii  výdavkov  na pôdohospodárstvo  a rozvoj  vidieka.  Realizácia opatrení Revízie výdavkov na pôdohospodárstvo a rozvoj vidieka je sledovaná v polročných intervaloch v implementačných správach.

Spolufinancovanie intervencií v záujme rozvoja vidieka zo štátneho rozpočtu v rámci Strategického plánu spoločnej poľnohospodárskej politiky v rokoch 2023 - 2027

Autor: (ZMOS, rokovania.gov.sk)


komentáre
SHOW ALL
podobné
22.10.2020
Budúca spoločná poľnohospodárska politika vstupuje do fázy rokovaní
Európska komisia víta dohodu ministrov členských krajín zodpovedných za poľnohospodárstvo (Rady EÚ), ktorí a dohodli na takzvanom všeobecnom prístupe k návrhom na reformu spoločnej poľnohospodárskej politiky. Vstupuje do fázy rokovaní a dosiahnutia kompromisu medzi orgánmi EÚ.
viac
22.01.2021
Z programu cezhraničnej spolupráce smerujú na východ SR 3 milióny eur
Podpora kultúry, vedeckej spolupráce v oblasti životného prostredia či výstavba cyklotrás. Práve na takéto projekty budú smerovať 3 milióny eur cez Nástroj európskeho susedstva medzi Maďarskom, Slovenskom, Rumunskom a Ukrajinou (ENI CBC HU-SK-RO-UA).
viac
15.07.2021
Zelené verejné obstarávanie na Slovensku sa polepšilo
Ministerstvo životného prostredia včera informovalo vládu o úrovni implementácie Národného akčného plánu pre zelené verejné obstarávanie za rok 2020, ktorého cieľom bolo dosiahnuť aby orgány štátnej správy zabezpečovali zeleným verejným obstarávaním 50 % zákaziek.
viac
15.07.2021
Akčný plán Národnej stratégie kybernetickej bezpečnosti
Vláda v stredu schválila návrh Akčného plánu realizácie Národnej stratégie kybernetickej bezpečnosti na roky 2021 až 2025.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.21 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
3.14 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.64 %