Štvrtok 28.05.2020
Dnes má meniny 
Viliam
°C
14.07.2018 02:45

Novela zákona o odbornom vzdelávaní môže v TSK priniesť tisíc dualistov


Ilustračná snímka


Novela zákona o odbornom vzdelávaní zlepšuje podmienky pre školy i zamestnávateľov zapojených do systému duálneho vzdelávania, menia sa aj pravidlá určovania počtu žiakov prvých ročníkov.


Efektívnejší systém duálneho vzdelávania pre zamestnávateľov i školy

Stredným odborným školám, ktoré sú v systéme duálneho vzdelávania zapojené, sa po novom nebude krátiť normatívny príspevok na žiaka o sumu normatívu na praktické vyučovanie. Doterajšie krátenie normatívneho príspevku na žiaka mohlo pre školu predstavovať spolu s byrokratickou záťažou bariéru pri vstupe do systému.

Z novely zákona vyplývajú aj lepšie podmienky pre zamestnávateľov. Konkrétne ide o príspevok na kompenzáciu časti nákladov na realizáciu systému duálneho vzdelávania pre malých a stredných podnikateľov od Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVŠ SR). Práve tí totiž často narážali na nedostatok vlastných kapacít pri spĺňaní podmienok na materiálno-technické a priestorové vybavenie, ale aj personálne zabezpečenie výkonu praktického vyučovania v rámci SDV. „Priamo od zamestnávateľov v našom kraji sme získali spätnú väzbu, že duálny systém ako taký by bol pre nich atraktívnejší, ak by sa s ním spájala menšia byrokratická záťaž. Nakoľko je naším cieľom rozvoj tohto systému a tiež čo najviac podporovať a vychovávať priamo vo firmách kvalifikovanú pracovnú silu, rozhodli sme sa týmto poznatkom z praxe vyjsť v ústrety. Zásadnou novelizáciou zákona preto zjednodušujeme administratívu a zavádzame daňové úľavy pre zamestnávateľov, zapojených v systéme duálneho vzdelávania,“ bližšie priblížil detaily župan TSK Jaroslav Baška, ktorý je zároveň aj poslancom Národnej rady Slovenskej republiky. Týmto krokom chce parlament motivovať ďalších zamestnávateľov, predovšetkým malé a stredné podniky, aby sa do tohto systému zapojili.

Učebnú zmluvu v systéme duálneho vzdelávania medzi žiakom a danou firmou bude možné uzatvoriť do 31. januára príslušného školského roku, kým doteraz sa tak dalo urobiť do 31. augusta. „Tým sa vytvorí priestor pre dodatočné zaradenie tých prvákov do systému duálneho vzdelávania, ktorí pred nástupom na strednú školu ešte neboli rozhodnutí. Taktiež  zamestnávatelia budú mať možnosť doplniť ďalších žiakov do systému,“ vysvetlila Hilčíková.

V systéme duálneho vzdelávania TSK už tretím rokom obhajuje pozíciu lídra. V práve skončenom školskom roku 2017/2018 bolo medzi 68 zamestnávateľmi a žiakmi zo všetkých 22 stredných odborných škôl v kraji podpísaných približne 300 učebných zmlúv. V praxi to znamená, že v rámci prvého, druhého i tretieho ročníka systému duálneho vzdelávania je v ňom v TSK zapojených približne 600 žiakov. Najviac žiakov je do systému duálneho vzdelávania zapojených v odbore mechanik nastavovač, a to až 234 študentov. Z hľadiska kvantitatívneho zastúpenia žiakov nasledujú odbory mechanik mechatronik a obrábač kovov.

Predpoklady na budúci školský rok sú ešte optimistickejšie, nakoľko v roku 2018/2019 zamestnávatelia pre budúcich prvákov v SDV ponúkajú 403 voľných učebných miest. Ambíciou TSK je túto ponuku naplniť. „To by znamenalo, že k doterajším  viac ako 600 uzatvoreným učebným zmluvám by pribudlo ďalších približne 400, čím by TSK v školskom roku 2018/2019 dosiahol počet 1 000 učebných zmlúv v systéme duálneho vzdelávania a opäť by zabojoval o prvenstvo na Slovensku,“ uzatvorila Hilčíková.

Novela zákona o odbornom vzdelávaní, ktorú prijali poslanci Národnej rady Slovenskej republiky uplynulý mesiac, komplexne upravuje aj kompetenciu samosprávnych krajov v oblasti určovania počtu žiakov prvých ročníkov stredných škôl v jednotlivých učebných a študijných odboroch. „V praxi to znamená, že určovanie počtu budúcoročných prvákov - stredoškolákov podľa jednotlivých študijných a učebných odborov nebude podliehať schvaľovaniu krajským zastupiteľstvom ani vydávaniu všeobecne záväzného nariadenia. Táto kompetencia plne prešla na samosprávny kraj a Krajskú radu pre odborné vzdelávanie a prípravu“, vysvetlila vedúca Odboru školstva a kultúry Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) Daniela Hilčíková. Uvedenú kompetenciu bude samosprávny kraj vykonávať v rámci preneseného výkonu štátnej správy, čím sa celý proces určovania počtu žiakov prvých ročníkov stredných škôl značne zjednoduší.    

 

Autor: (vr)


komentáre
SHOW ALL
podobné
06.06.2017
Stredné školy v TSK dostanú príspevok na zážitkové vzdelávanie
Každá zo stredných škôl v kraji mohla predložiť dve žiadosti o účelový finančný príspevok na podporu tematického zážitkového vzdelávania z oblasti histórie a prírodných vied.
viac
09.08.2017
Na hornej Nitre vzniknú stovky nových pracovných miest
V pondelok 7. augusta 2017 bola slávnostným výkopom odštartovaná druhá fáza výstavby výrobného závodu spoločnosti Brose Prievidza. Po jej dokončení sa zvýši výrobná kapacita, no najmä pribudnú nové pracovné miesta. Spoločnosť plánuje zamestnať viac ako 400 ľudí a postupne tento počet zvyšovať.
viac
27.02.2018
Jedinečná výstava žiakov stredných škôl na pôde ŽSK
Predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja Erika Jurinová dnes na pôde Úradu ŽSK otvorila už 6. ročník Výstavy výrobkov stredných odborných škôl v kraji. Svoje výrobky a práce s kováčskou, remeselníckou, rezbárskou či dekoratívnou tematikou tu vystavuje 20 stredných škôl.
viac
08.10.2019
Duálne vzdelávanie má výhody pre žiakov, zamestnávateľov aj školy, tvrdí ŠIOV
Duálne vzdelávanie má niekoľko výhod nielen pre žiakov, ale aj pre zamestnávateľov a školy. Pre žiaka je dôležitá najmä jeho hlavná myšlienka, teda spojenie teoretického štúdia v škole s praktickou prípravou priamo u zamestnávateľa.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.87 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.78 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.35 %