Sobota 20.07.2024
Dnes má meniny 
Iľja, Eliáš
°C
18.01.2021 11:35

O časti eurofondov 2021-2027 sa bude rozhodovať v regiónoch


Ilustračná snímka.


Podpora regiónov z eurofondov v novom programovacom období sa mení. O konkrétnych projektoch v regiónoch bude rozhodovať územie.


Štruktúry v regiónoch sú už vytvorené, v prvej fáze programovania regionálnych priorít už samosprávy odovzdali rozvojové projekty. Aká časť eurofondov z 13 mld. balíka sa bude implementovať v regiónoch zatiaľ nie je známe.

Podpora regiónov sa mení. O konkrétnych projektoch, ktoré treba v územiach zafinancovať z eurofondov, už nebude rozhodovať len vláda, ale aj samotné regióny. V novom programovom období sa časť eurofondov presunie do rozhodovacej kompetencie samospráv, čím sa odbúra veľká časť byrokracie na centrálnej úrovni.

O časti z finančného balíka 13 miliárd eurofondov na obdobie 2021-2027 nebudú rozhodovať ministerstvá, ale projektové návrhy pôjdu zdola, z obcí, miest a vyšších územných celkov. Preto vo všetkých ôsmich krajoch vznikli Rady partnerstva, ktoré združujú zástupcov samosprávy, štátnej správy, socioekonomických partnerov (mimovládne organizácie, podnikatelia, cirkvi), vyšších územných celkov, aj zástupcov území udržateľného mestského rozvoja (UMR). Podpora do regiónov bude smerovať na základe integrovaných územných stratégií, ktoré budú obsahovať zoznam projektových zámerov.

Aby mohli regióny financie čerpať, museli pripraviť projekty – integrované územné stratégie do konca roka 2020. Tieto stratégie obsahujú informácie o plánovanom rozvoji daného územia spolu s konkrétnymi investíciami a cieľmi, ktoré sú pre ich rozvoj potrebné. Odovzdanie vstupných správ je prvou fázou programovania regionálnych priorít a odovzdalo ich všetkých osem vyšších územných celkov.

Stratégie budú v ďalšom kroku schvaľovať jednotlivé Rady partnerstva, Koordinačné rady udržateľného mestského rozvoja. Z tohto procesu vznikne zásobník jednotlivých projektov, z ktorých sa budú vyberať tie, ktoré budú na základe objemu zdrojov z eurofondov financované.

Okrem samosprávnych krajov odovzdali vstupné správy aj územia udržateľného mestského rozvoja (UMR). Implementácia spoločnej stratégie a spoločných cieľov rozvoja týchto území totiž zabezpečí, že sa budú problémy riešiť efektívne a naplno sa využije ich rozvojový potenciál. Vstupné správy predložili všetky samosprávy, ktoré chcú vytvoriť UMR. Problematickým ostáva jeden UMR s jadrovým mestom Banská Bystrica. Ide o územie Banská Bystrica–Zvolen s potenciálnym pripojením ďalších obcí. Mesto Banská Bystrica dlhodobo odmieta spoluprácu na rozvoji územia so Zvolenom a okolitými obcami, hoci zmysel zmeny filozofie v čerpaní eurofondov na regionálny rozvoj stojí práve na dohode všetkých aktérov v území. Možnosť predložiť spoločnú správu za určitých podmienok pre tento región stále existuje, no keď sa tak nestane v najbližších týždňoch, územie bude vyradené zo systému UMR, čím príde o jeden zo zdrojov financovania rozvoja prostredníctvom nástroja UMR. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR dlhodobo s mestom Banská Bystrica komunikuje, pretože územie Banská Bystrica – Zvolen patrí medzi najperspektívnejšie a najvhodnejšie rozvojové územia na Slovensku a už dnes sa obe mestá významne ovplyvňujú v mnohých rozvojových aspektoch od dopravy, cez trh práce až po bývanie a kultúrne potreby obyvateľov, ale aj návštevníkov.

Ministerstvo odporúčalo vznik 16 UMR na základe diskusie s príslušnými rezortmi a partnermi.  Ide o územia Bratislava, Košice, Prešov, Nitra, Žilina, Martin, Trenčín, Banská Bystrica–Zvolen, Trnava, Ružomberok–Liptovský Mikuláš, Michalovce, Poprad–Svit-Kežmarok, Humenné, Lučenec, Rimavská Sobota, Prievidza–Nováky.

Štruktúry sú vytvorené, rozvojové projekty, t. j. integrované územné stratégie (IÚS) musia ešte schváliť Rady partnerstvá. Otázny je balík eurofondov, s ktorým sa bude operovať v území, ale ten zatiaľ nie je známy. Vzhľadom na potrebu rozvoja regiónov je potrebné, aby do územia smerovali prostredníctvom IÚS eurofondy zo všetkých piatich politických oblastí. Očakávaná alokácia pre politických cieľ 3 (Kvalitný život v regiónoch) bude implementovaná prostredníctvom IÚS v plnom rozsahu. Vzhľadom na nepomer širokého rozsahu aktivít a najnižšieho rozpočtu zo všetkých politických cieľov, považujeme za nevyhnutné financovanie rozvojových projektov aj prostredníctvom ďalších politických cieľov.

Autor: (MIRRI SR, ZMOS)


komentáre
SHOW ALL
podobné
03.09.2020
V príprave IÚS je dôležitá dobrá spolupráca partnerov v území
V príprave Integrovaných územných stratégií je dôležitá dobrá spolupráca partnerov v území.
viac
15.02.2021
Príprava Integrovaných územných stratégií z pohľadu mimovládnych organizácií
Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti informuje o príprave Integrovaných územných stratégií (IÚS) v krajoch z pohľadu zástupcov mimovládnych neziskových organizácií.
viac
09.08.2021
Environmentálnym záťažiam v regiónoch pomôžu nové eurofondy
Na environmentálne záťaže pôjde z nových eurofondov 294 miliónov eur. S predstaviteľmi samospráv v okresoch Michalovce, Humenné a Vranov nad Topľou o tom hovorila vicepremiérka. Ako pri riešení týchto problémov môžu pomôcť eurofondy.
viac
15.11.2021
Ako spravodlivo rozdeliť eurofondy samosprávam
Portál EURACTIV Slovensko informuje, že samosprávy nie sú spokojné so sumou, ktorú im z budúcich eurofondov plánuje vyčleniť rezort regionálneho rozvoja.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.24 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
3.13 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.63 %