Piatok 23.10.2020
Dnes má meniny 
Alojzia
°C
21.02.2018 11:49

O podporu sa v bratislavskej župe uchádza takmer tisícdvesto projektov


Ilustračná snímka.


V Bratislavskej regionálnej dotačnej schéme je na podporu kultúry, turizmu, rozvoj vidieka a na podporu športu a mládeže alokovaných 2 091 543 eur.


O poskytnutie dotácie z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na rok 2018 sa uchádza dovedna 1167 projektov. Všetky žiadosti posudzovali odborné hodnotiace komisie, ktorých odporúčania budú podkladom pre schvaľovanie v Zastupiteľstve BSK. Spolu je pre rok 2018 pre všetky štyri oblasti, a to na podporu kultúry, turizmu, rozvoj vidieka  a na podporu športu a mládeže v Bratislavskej regionálnej dotačnej schéme alokovaných 2 091 543,30 eur. 

Bratislavská regionálna dotačná schéma na podporu kultúry pre rok 2018 prijala v štvrtom roku 747 žiadostí v celkovej požadovanej sume 5 612 511, 60 eura. Po formálnej kontrole žiadostí bolo odbornej hodnotiacej komisii, zloženej z 20 odborných hodnotiteľov, predložených 715 projektov na posúdenie. Celková alokovaná suma v Bratislavskej regionálnej dotačnej schéme na podporu kultúry na rok 2018 predstavuje sumu 888 905,90 eura, a to pre desať oblastí podpory.

O poskytnutie dotácie z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu turizmu 2018 sa zaregistrovalo 88 žiadateľov v celkovej žiadanej sume 1 197 289,87 eura. Po kontrole základných formálnych kritérií posudzovala odborná hodnotiaca komisia, zložená  z jedenástich profesionálov pôsobiacich v oblasti cestovného ruchu, 77 žiadostí. Na podporu turizmu na rok 2018 je z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy vyčlenených 261 442,91 eura, čo je o 3,9 % viac ako v roku 2017. Vybrané podporené projekty v roku 2018 sú orientované do oblasti podpory pešej a cyklistickej turistiky - 18 projektov, podpory vodáckeho turizmu, geoturizmu a prírodného dedičstva – 12, vidieckeho turizmu a agroturizmu – 33 a podpory historického a kultúrneho dedičstva – 14 projektov. V porovnaní s rokom 2017 sa zvýšil počet žiadostí o 25 %.

Na podporu rozvoja vidieka 2018 bolo zaregistrovaných 52 žiadostí.  Po formálnej kontrole projektov bolo hodnotených 48 žiadostí v celkovej žiadanej sume 631 417,40 eura. V roku 2018 je z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu rozvoja vidieka 2018 vyčlenená suma 418 309 eur. Žiadosti v rámci schémy na podporu rozvoja vidieka boli podávané do jednej z troch oblastí podpory: obnova obcí, zvyšovanie kvality služieb a podpora miestnej ekonomiky, pričom podávané projekty boli zamerané na obnovu verejných priestranstiev a zastávok v obciach, realizáciu adaptačných opatrení zameraných na zmierňovanie nepriaznivých dôsledkov zmeny klímy, nákup komunálnej techniky na celoročnú údržbu verejných priestranstiev ako aj na nákup technológií a zariadení zameraných na ďalší rozvoj a podporu spracovania a výroby tradičných produktov v oblasti vinárstva, ovocinárstva, včelárstva a zeleninárstva.

V štvrtej oblasti Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu športu a mládeže na rok 2018 bolo zaevidovaných 385 žiadostí v celkovej žiadanej sume 4 217 133,51 eura. Pre oblasť mládeže zostalo po splnení všetkých formálnych kritérií na posudzovanie 90 projektov a pre oblasť športu 237 projektov. Na podporu športu a mládeže vyčlenila župa pre rok 2018 z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy spolu sumu 522 885,83 eur. Hodnotiaca komisia po svojom posúdení odporučila podporiť 218 projektov.

 

Autor: (ts-bsk)


komentáre
SHOW ALL
podobné
03.01.2017
ŽSK podporí kultúru a šport takmer 249 000 eurami
Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) spustil na začiatku tohto kalendárneho roka nový systém poskytovania dotácií. Záujemcovia sa môžu o financie uchádzať v dvoch programoch, prostredníctvom ktorých ŽSK prerozdelí takmer 249 000 eur.
viac
15.03.2017
Žilina opäť podporí aktivity občanov a občianskych združení
Mesto Žilina v tomto roku podporí aktivity občanov a občianskych združení, a to až vo výške 296 000 eur. Záujemcovia sa môžu uchádzať o finančnú podporu v oblastiach: kultúra, vzdelávanie, šport, sociálna a zdravotná oblasť a životné prostredie.
viac
18.04.2017
Župa rozdelila na dotáciách viac ako dva milióny eur
Poslanci Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja na svojom XXV. pracovnom zasadnutí 31. marca schválili návrhy na poskytnutie dotácií pre rok 2017 z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy.
viac
11.01.2018
Bratislava podporí kultúrne a spoločenské projekty sumou 369 000 eur
Hlavné mesto vyčlenilo v rozpočte na rok 2018 na podporu kultúry cez grantový program Ars Bratislavensis sumu 180 000 eur. V rámci Grantového programu pre voľný čas, šport a sociálne aktivity prerozdelí Bratislava na projekty ďalších 189 000 eur.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.86 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.86 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.27 %