Sobota 09.12.2023
Dnes má meniny 
Izabela
°C
24.03.2017 11:00

O zlatú guľôčku 2017


Plagát.


Regionálna nesúťažná prehliadka detských sólistov spevákov.


Vyhlasovateľom aj organizátorom je Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.

Termín konania: 1. apríl 2017 o 13. hodine

Miesto konania: CVČ Kamarát Martin

Poslaním podujatia je podporovať a rozvíjať u detí vzťah k folklóru a podnecovať ich k aktívnej činnosti v tejto oblasti. Umožniť im prezentovať výsledky svojej práce na verejnosti a konfrontovať ich s výsledkami iných. Poskytnúť priestor ako členom, tak i vedúcim na tvorivé stretnutia s kolektívmi toho istého zamerania a vytvorením emotívnej atmosféry pri týchto stretnutiach ich motivovať k trvalému vzťahu k folklórnej tradícii i prítomnosti. Neoddeliteľnou súčasťou podujatia je vyhľadávanie nových speváckych talentov a v neposlednom rade sprostredkúvanie hodnotných vystúpení širšej poslucháčskej verejnosti.

 

Pravidlá, podmienky a priebeh podujatia:

Deti budú spievať bez hudobného sprievodu. Každé dieťa sa predstaví 2 piesňami (v maximálnom rozsahu 3 slohy): jednou rytmickou - rýchlou, druhou pomalou piesňou. Cieľom tejto prehliadky je rozširovanie povedomia o turčianskych piesňach, preto jedna z piesní musí mať pôvod v Turci. Všetky deti prídu na miesto konania prehliadky minimálne 30 minút pred začiatkom, aby sa rozospievali a mali rovnaké podmienky. Za každú školu, súbor môže byť na prehliadku prihlásený len jeden  účinkujúci  v každej kategórii. Z účinkujúcich porota vyberie 8 z I. kategórie a 8 z II. kategórie. Vybraní finalisti sa zúčastnia koncertu O zlatú guľôčku, ktorý sa bude konať 4. júna 2017 v Centre voľného času Kamarát v Martine.

Členov odbornej hodnotiacej poroty menuje riaditeľ/-ka Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine.

 

Kategórie:

Kategória: deti od 6 do 10 rokov (1. – 4. trieda ZŠ)

Kategória: deti os 10 do 14 – 15 rokov (5. – 9. Trieda ZŠ)

Pri výbere piesní treba brať ohľad na vek a schopnosti detí, i na to, aby chlapci spievali chlapčenské a dievčatá dievčenské texty. Odporúča sa interpretovať folklórny materiál toho regiónu, z ktorého pochádza interpret, prípadne taký, ktorý je blízky jeho naturelu, temperamentu, duševnému svetu a navyše je v súlade s technickou úrovňou, prípadne s osobitosťami spevu.

 

Termín zaslania záväznej prihlášky:

Záväznú prihlášku na regionálnu nesúťažnú prehliadku sólistov spevákov je potrebné priniesť osobne alebo zaslať poštou najneskôr do 27. marca 2017 na adresu:

Turčianske kultúrne stredisko v Martine

Divadelná 656/3, P. O. Box 104

036 01 Martin

alebo zaslať na e-mailovú adresu: palovcikova.zathurecka@gmail.com.

Prihlášky zaslané po tomto termíne nebudú akceptované!

 

Hodnotenie prehliadky (kritéria hodnotenia)

Pri hodnotení sa prihliada v prvom rade na kvalitu hlasu (fond, farba, modulácia, rozsah), intonačné schopnosti a technika narábania s hlasom, citovosť speváckeho prejavu, vzhľad a vystupovanie na javisku.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutoční na záver regionálnej prehliadky v priestoroch CVČ Kamarát v Martine.

Účinkujúci dostanú diplomy za účasť a vybraní finalisti na koncert O zlatú guľôčku budú ocenení aj vecnými cenami.

 

Účinkujúci sólisti speváci si hradia všetky náklady spojené s účasťou z vlastných prostriedkov. Ostatné (režijné) náklady hradí Turčianske kultúrne stredisko v Martine.

 

Kontakt - bližšie informácie:

Mgr. Eva Palovčíková Záthurecká

manažérka ZUČ Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine

043/41 323 94, 0917 494 708

palovcikova.zathurecka@gmail.com

 

Autor: (Monika ONDRUŠOVÁ, Turčianske kultúrne stredisko v Martine)


komentáre
SHOW ALL
podobné
24.02.2017
AMFO 2017
Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja aj tento rok pripravuje regionálne kolo súťaže neprofesionálnej fotografie „AMFO 2017“.
viac
10.03.2017
„Moja dedina, ako ju vidím ja...“ 2017
Spolok pre obnovu dediny vyhlasuje výtvarnú súťaž pre deti, ktoré žijú v krásnych dedinkách na Slovensku s ústrednou témou: „Moja dedina, ako ju vidím ja...“ 2017.
viac
19.05.2017
Fotomaratón Martin 2017
Opäť po roku sa záujemcovia o fotografiu a súťaženie môžu tešiť na ďalší, v poradí už piaty ročník podujatia s názvom Fotomaratón Martin 2017. Účastníci budú vítaní 27. mája 2017 o 10. hodine v klubových priestoroch Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine.
viac
30.10.2017
Súťaž o najkrajšiu vianočnú pohľadnicu
Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne vyhlásilo 14. ročník medzinárodnej detskej výtvarnej súťaže Vianočná pohľadnica. Uzávierka zasielania prác je 10. 11. 2017.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.10 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.95 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.95 %