Štvrtok 30.11.2023
Dnes má meniny 
Ondrej, Andrej
°C
25.10.2022 03:20

Obce na území NP môžu do konca novembra žiadať o dotáciu z envirofondu


Ilustračná snímka.


Environmentálny fond spustil výzvu na podporu obcí, ktoré sa nachádzajú na území národných parkov (NP). O dotáciu v maximálnej výške 100 000 eur sa môžu uchádzať do 30. novembra 2022.


Finančná podpora je zameraná na ochranu a starostlivosť o životné prostredie, zlepšenie kvality života obyvateľov obcí a na projekty pre trvalo udržateľný rozvoj. O dotáciu môžu do konca novembra žiadať obce, ktorých katastrálne územie sa nachádza v národnom parku.

Nakladanie s odpadmi, ale aj zvýšenie energetickej efektívnosti

Ako uvádza envirofond na svojej stránke, podpora je zameraná na aktivity súvisiace s budovaním a údržbou verejnej infraštruktúry (tzv. zelenej a modrej, t. j. zeleň a/alebo vodné plochy a mokrade v obciach) a vybavenosti obcí smerujúcej k celkovému zvýšeniu ochrany a starostlivosti o životné prostredie. “Do výzvy je zahrnuté aj zlepšenie nakladania s odpadmi - separácia odpadu a celkový littering na turistických odpočívadlách, v lesoch a celkovo v krajine,” vysvetľuje envirofond. Okrem toho je pomoc zameraná na zníženie svetelného znečistenia a zvýšenie energetickej efektívnosti verejného osvetlenia, výstavbu zariadení a prvkov zvyšujúcich bezpečnosť pohybu obyvateľov a návštevníkov obcí.

Podmienkou dotácie je spolufinancovanie vo výške minimálne 5 %

Ako sa uvádza v podmienkach projektu, každý žiadateľ má možnosť zaslať jednu žiadosť. Podmienkou dotácie je minimálne 5-% spolufinancovanie nákladov projektu. Ak výška žiadanej dotácie nepresiahne 10 000 eur, môže oprávnený žiadateľ požiadať o úhradu alebo refundáciu výdavkov na prevádzku obce, ktoré patria medzi aktivity v špecifikácii. "V prípade, ak výška žiadanej dotácie presiahne 10 000 eur, ale maximálne do výšky 100 000 eur, musí žiadateľ predložiť projekt na realizáciu konkrétnej novej činnosti v rámci oprávnených aktivít," dodáva envirofond. Detailné podmienky aj sumár potrebných dokumentov je zverejnený na stránkach Environmentálneho fondu.

Pomoc so starostlivosťou o životné prostredie

Prioritnou snahou Environmentálneho fondu je podporiť oblasti národných parkov, ktoré prešli zmenou kategorizácie z hospodárskych lesov na lesy osobitného určenia a procesom zonácie. Cieľom fondu je pomôcť obciam pri ochrane a starostlivosti o životné prostredie a v zlepšení kvality života obyvateľov v rámci projektov trvalo udržateľného rozvoja. Taktiež pomoc pri budovaní a údržbe verejnej infraštruktúry, zelene, vodných plôch a mokradí, pri nakladaní s odpadom, znížení svetelného smogu a zvýšení energetickej efektívnosti verejného osvetlenia a pri projektoch zvyšujúcich bezpečnosť občanov.

 

Autor: (js)


komentáre
SHOW ALL
podobné
22.11.2016
Ochranári žiadajú ministra, aby podporil vyhlásenie NP Podunajsko
Členovia Slovenského ochranárskeho snemu sa obrátili na ministra životného prostredia Lászlóa Sólymosa (Most-Híd) s výzvou, aby podporil vyhlásenie Národného parku Podunajsko.
viac
14.08.2021
Envirofond vyhlási výzvu na podporu projektov na ochranu a využívanie vôd
Environmentálny fond (EF) aktuálne pracuje na novej výzve zameranej na ochranu a využívanie vôd. Termín predkladania žiadostí odhaduje na koniec septembra. Informuje o tom na svojej webovej stránke.
viac
31.08.2021
Trnava požaduje od stavebníkov osádzať zelené strechy
Jedným z regulatívov na zmiernenie dosahov zmeny klímy, ktoré platia na území mesta Trnava, je povinnosť stavebníkov osádzať zelené strechy na budovách a zabezpečiť zadržiavanie zrážkovej vody. Uviedla to hovorkyňa mesta Veronika Majtánová.
viac
22.11.2021
Štát cez ENVIROFOND nedostatočne podporuje ochranu životného prostredia
Environmentálny fond, ktorý financuje projekty ochrany životného prostredia, je málo efektívny a má tiež rezervy v oblasti transparentnosti, napr. pri zverejňovaní výziev či pri hodnotení projektov.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.06 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.95 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.98 %