Piatok 14.06.2024
Dnes má meniny 
Vasil
°C
25.10.2022 03:20

Obce na území NP môžu do konca novembra žiadať o dotáciu z envirofondu


Ilustračná snímka.


Environmentálny fond spustil výzvu na podporu obcí, ktoré sa nachádzajú na území národných parkov (NP). O dotáciu v maximálnej výške 100 000 eur sa môžu uchádzať do 30. novembra 2022.


Finančná podpora je zameraná na ochranu a starostlivosť o životné prostredie, zlepšenie kvality života obyvateľov obcí a na projekty pre trvalo udržateľný rozvoj. O dotáciu môžu do konca novembra žiadať obce, ktorých katastrálne územie sa nachádza v národnom parku.

Nakladanie s odpadmi, ale aj zvýšenie energetickej efektívnosti

Ako uvádza envirofond na svojej stránke, podpora je zameraná na aktivity súvisiace s budovaním a údržbou verejnej infraštruktúry (tzv. zelenej a modrej, t. j. zeleň a/alebo vodné plochy a mokrade v obciach) a vybavenosti obcí smerujúcej k celkovému zvýšeniu ochrany a starostlivosti o životné prostredie. “Do výzvy je zahrnuté aj zlepšenie nakladania s odpadmi - separácia odpadu a celkový littering na turistických odpočívadlách, v lesoch a celkovo v krajine,” vysvetľuje envirofond. Okrem toho je pomoc zameraná na zníženie svetelného znečistenia a zvýšenie energetickej efektívnosti verejného osvetlenia, výstavbu zariadení a prvkov zvyšujúcich bezpečnosť pohybu obyvateľov a návštevníkov obcí.

Podmienkou dotácie je spolufinancovanie vo výške minimálne 5 %

Ako sa uvádza v podmienkach projektu, každý žiadateľ má možnosť zaslať jednu žiadosť. Podmienkou dotácie je minimálne 5-% spolufinancovanie nákladov projektu. Ak výška žiadanej dotácie nepresiahne 10 000 eur, môže oprávnený žiadateľ požiadať o úhradu alebo refundáciu výdavkov na prevádzku obce, ktoré patria medzi aktivity v špecifikácii. "V prípade, ak výška žiadanej dotácie presiahne 10 000 eur, ale maximálne do výšky 100 000 eur, musí žiadateľ predložiť projekt na realizáciu konkrétnej novej činnosti v rámci oprávnených aktivít," dodáva envirofond. Detailné podmienky aj sumár potrebných dokumentov je zverejnený na stránkach Environmentálneho fondu.

Pomoc so starostlivosťou o životné prostredie

Prioritnou snahou Environmentálneho fondu je podporiť oblasti národných parkov, ktoré prešli zmenou kategorizácie z hospodárskych lesov na lesy osobitného určenia a procesom zonácie. Cieľom fondu je pomôcť obciam pri ochrane a starostlivosti o životné prostredie a v zlepšení kvality života obyvateľov v rámci projektov trvalo udržateľného rozvoja. Taktiež pomoc pri budovaní a údržbe verejnej infraštruktúry, zelene, vodných plôch a mokradí, pri nakladaní s odpadom, znížení svetelného smogu a zvýšení energetickej efektívnosti verejného osvetlenia a pri projektoch zvyšujúcich bezpečnosť občanov.

 

Autor: (js)


komentáre
SHOW ALL
podobné
22.11.2016
Ochranári žiadajú ministra, aby podporil vyhlásenie NP Podunajsko
Členovia Slovenského ochranárskeho snemu sa obrátili na ministra životného prostredia Lászlóa Sólymosa (Most-Híd) s výzvou, aby podporil vyhlásenie Národného parku Podunajsko.
viac
29.11.2016
Na ostrove Sihoť pokračuje výsadba 600 nových stromov topoľa čierneho
Na bratislavskom ostrove Sihoť, území významného, strategického a najstaršieho vodárenského a vodohospodárskeho zdroja, sa dnes začalo s ďalšou etapou výsadby nových stromov.
viac
14.08.2021
Envirofond vyhlási výzvu na podporu projektov na ochranu a využívanie vôd
Environmentálny fond (EF) aktuálne pracuje na novej výzve zameranej na ochranu a využívanie vôd. Termín predkladania žiadostí odhaduje na koniec septembra. Informuje o tom na svojej webovej stránke.
viac
31.08.2021
Trnava požaduje od stavebníkov osádzať zelené strechy
Jedným z regulatívov na zmiernenie dosahov zmeny klímy, ktoré platia na území mesta Trnava, je povinnosť stavebníkov osádzať zelené strechy na budovách a zabezpečiť zadržiavanie zrážkovej vody. Uviedla to hovorkyňa mesta Veronika Majtánová.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.17 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
3.15 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.69 %