Sobota 15.06.2024
Dnes má meniny 
Vít
°C
04.08.2022 09:30

Obyvatelia sa môžu zoznámiť s návrhmi na zmenu územného plánu centra


Mesto Trnava. Snímka zdroj: (tasr).


Obyvatelia Trnavy sa môžu zoznámiť s návrhmi zmeny územného plánu centrálnej mestskej zóny (CMZ) Trnavy.


Jej verejné prerokovanie s odborným výkladom je naplánované na radnici 18. augusta a následne o návrhu bude rokovať mestské zastupiteľstvo. Informuje o tom web mesta Trnava.

Navrhované zmeny sa týkajú piatich kapitol - vyčlenenie celého úseku Orolskej ulice ako verejnej komunikácie a to v súvislosti s novou výstavbou, ďalej zmeny regulatívov zástavby v areáli Trnavskej univerzity na Pekárskej ulici, ktorá sa chce ďalej rozvíjať.

Zmena ÚPN rieši tiež potrebu doplnenia koeficientu zelene v dvoch už vymedzených lokalitách a doplnenie regulatívov typu striech na šírkovo historicky limitovaných parcelách mestskej pamiatkovej rezervácie a jej ochrannom pásme. Návrh k tomu uvádza, že na území CMZ na historických úzkych parcelách je na základe odsúhlasenia mestom a Krajským pamiatkovým úradom Trnava možné uplatnenie pultovej alebo sedlovej strechy z dôvodu optimalizácie svetlotechnických pomerov na susedných parcelách.

Návrh sa zaoberá aj doplnením  regulatívov oplotenia bytových domov v CMZ. "Na území CMZ s koncentrovanou blokovou zástavbou je prípustné oplocovanie pozemkov objektov na bývanie vo vnútroblokových priestoroch, nie na plochách vymedzených uličných priestorov, námestí, parkovej zelene za podmienky kvalifikovaného posúdenia dotknutých zložiek a pri zohľadnení podmienok už vydaných územných rozhodnutí a povolení," uvádza návrh, ktorým sa budú zaoberať poslanci mestského zastupiteľstva.

Verejnosti je k dispozícii vo vývesnej skrinke pred mestským úradom, na internetovej stránke mesta alebo aj na odbore územného rozvoja a koncepcií.

Autor: (tasr)


komentáre
SHOW ALL
podobné
04.09.2018
Obec má územný plán, dala tak definitívne "nie" výstavbe MVE
Samospráva v obci Trnavá Hora dala definitívne "nie" výstavbe malej vodnej elektrárne (MVE) na toku Hrona. Poslanci na uplynulom rokovaní obecného zastupiteľstva schválili územný plán obce a všeobecne záväzné nariadenie (VZN), ktorým sa vyhlasujú záväzné časti územného plánu bez rezervovania územia
viac
26.03.2019
Tvorbu i schvaľovanie územného plánu treba podľa starostov zmeniť
Pre hlavné mesto SR Bratislavu by mal platiť osobitný proces územného plánovania, podobne ako je to napríklad v metropole ČR v Prahe. Aj to jeden z návrhov, ktoré v diskusii na tému územného plánu Bratislavy zaznel na ostatnom rokovaní (22. 3.)
viac
09.04.2021
Zmena územného plánu otvára nové urbanistické možnosti v centre mesta
Riešenie kompletného urbanizmu priestoru, ktorý sa v Trenčíne uvoľnil po prekládke železničnej trate, majú umožniť zmeny územného plánu. V stredu (7. 4.) ich schválili poslanci trenčianskeho mestského zastupiteľstva.
viac
17.08.2021
Obyvatelia Trnavy môžu pripomienkovať zmeny v územnom pláne
Viacero významných rozvojových krokov zahŕňa návrh novej, v poradí tohtoročnej desiatej zmeny Územného plánu (ÚP) mesta Trnava.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.17 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
3.15 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.69 %