Štvrtok 25.07.2024
Dnes má meniny 
Jakub, Timur
°C
01.12.2021 08:35

Parlament schválil novelu zákona o obecnom zriadení


Ilustračná snímka.


Poslanci NR SR schválili novelu zákona o obecnom zriadení, ktorej cieľom je podľa slov navrhovateľa zlepšiť podmienky participácie občanov na živote obce a v školských zariadeniach.


Predmetný návrh zavádza pojmy obecný mládežnícky parlament a rada seniorov priamo v zákone o obecnom zriadení a posilňuje postavenie školských parlamentov, ktoré budú úzko spolupracovať s obecným mládežníckym parlamentom. Taktiež sa navrhuje, aby mládežnícky parlament mohli zriaďovať aj vyššie územné celky či jednotlivé organizácie samosprávy.

Združenie miest a obcí Slovenska v rámci medzirezortného pripomienkového konania uplatnilo 6 pripomienok, na ktoré predkladateľ neprihliadal.

ZMOS uvedený návrh považuje za legislatívne nevhodný, nakoľko sa  zavádza do zákona o obecnom zriadení inštitút, ktorý v ňom nie je následne nijakým spôsobom definovaný a to o to viac, že sa zaraďuje za komisie a obecne rady, ktoré sú upravené v § 14 a 15 zákona o obecnom zriadení. Uvedený výpočet je navyše demonštratívny a nie taxatívny, preto zaradenie bližšie nešpecifikovaného orgánu zastupiteľstva práve do tohto ustanovenia považujeme za mimoriadne nevhodné. Ide o vymenovanie orgánov tzv. „príkladmo“.

Obecný mládežnícky parlament sa, ale týmto ustanovením priamo dostáva do zákona 369/1990 Z.b. a je tu spomenutý prvý a aj posledný krát. Neuvedenie obecného mládežníckeho parlamentu či rady seniorov v zákone o obecnom zriadení nebude mať žiadny vplyv na ich fungovanie, bez ohľadu na to, či sú v ňom uvedené. V prípade ak by navrhovateľ aj napriek pripomienkam trval na ich uvedení, navrhuje doplniť odkaz na príslušné ustanovenia zákona č. 282/2008.

Vo vzťahu k nákladom na činnosť školského parlamentu bude potrebné ich kvantifikovať a taktiež riadne vymedziť z čoho budú hradené. Máme za to, že náklady súvisiace s činnosťou školského parlamentu vzniknú a mala by byť určená dotácia v prípade jeho zriadenia, ktorá by bola poskytovaná prostredníctvom Ministerstva školstva. Regionálne školstvo je financované prostredníctvom normatívov a tie s činnosťou parlamentu nepočítajú pri výpočte.

Autor: (ZMOS)


komentáre
SHOW ALL
podobné
12.12.2017
Novela je výsledkom obojstranného a v niektorých bodoch aj tvrdého kompromisu
Národná rada SR 30. novembra 2017 posunula do druhého čítania návrh novely zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. O tom, ako sa rodila a čo obsahuje, sme sa zhovárali so Štefanom Bieľakom, podpredsedom ZMOS.
viac
12.09.2019
ZMOS upozorňuje, že na novelu zákona doplatia občania
Združenie miest a obcí Slovenska v súvislosti s očakávaným dnešným prerokovaním poslaneckej novely zákona o dani z príjmov apeluje na poslankyne a poslancov národnej rady, aby nepodporili zmeny, ktoré vo svojej podstate ublížia mestám, obciam a ich obyvateľom.
viac
23.10.2019
NRSR:Plénum odmietlo zmeny v obecnom zriadení i v zákone o samosprávnych krajoch
Starosta alebo primátor, ktorý už nebol znovuzvolený na ďalšie volebné obdobie, bude môcť aj naďalej nakladať s majetkom obce, až do zloženia sľubu novozvoleného starostu alebo primátora.
viac
22.03.2022
ZMOS apeluje na parlament: Potrebujeme spoluprácu a nie delenie
Združenie miest a obcí Slovenska sa listom obrátilo na poslankyne a poslancov Národnej rady Slovenskej republiky. Dôvodom je novela zákona o obecnom zriadení, ktorú združenie považuje za mimoriadne nevhodnú.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.26 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
3.13 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.62 %