Sobota 15.06.2024
Dnes má meniny 
Vít
°C
03.10.2020 05:30

Pilotný ročník projektu ELoGE otvorený


Zasadnutie Dobrého úradníka so zástupcami samospráv 11. septembra 2020.


Dobrý úradník, akreditovaný partner Rady Európy, v rámci realizácie projektu Zabezpečenie dobrej správy vecí verejných zorganizoval v dňoch 10. a 11. septembra v Bratislave úvodné zasadnutia s členmi Platformy národných partnerov ako aj participujúcimi samosprávami.


Cieľom bolo vzájomné zoznámenie sa a nastavenie spolupráce zúčastnených strán pri realizácii pilotného ročníka projektu ELoGE 2020.

O programe ELoGE 

(European label of Governance Excellence, Európska značka excelentnosti dobrej správy vecí verejných)

Rada Európy a jej Centrum expertízy pre dobre spravovanú spoločnosť riadi tento projekt vo viacerých krajinách. Na Slovensku sa implementuje po prvýkrát s ambíciou podporovať vzdelávanie a rozvoj kapacít samospráv dlhodobo. Mestá a obce, ktoré sa zúčastnia na tomto ročníku programu ELoGE budú môcť za pomoci lokálnych a zahraničných expertov vyhodnotiť svoje fungovanie vo viacerých rovinách, identifikovať svoje silné stránky a priestor na zlepšenie - v prospech občana ale aj dobre fungujúcich úradov a úradníckeho stavu. V programe ich budú viesť medzinárodní partneri organizácie ISIG (nezávislý výskumný inštitút akreditovaný talianskym Ministerstvom vzdelávania a výskumu, so štatútom špeciálneho poradcu Rady Európy) a vybraní slovenskí experti so skúsenosťami z verejnej správy a akademickej pôdy.

Udelenie Európskej značky excelentnosti dobrej správy vecí verejných vychádza z definovaných 12 princípov dobrého demokratického vládnutia (viac na konci textu). Na základe práce s expertmi a benchmarkingu podľa zadaných jednotných európskych kritérií bude možné vyhodnotiť samosprávy, ktoré sa riadia týmito princípmi a majú teda nárok na značku ELoGE. Tento program je však potrebné vnímať nie ako súťaž medzi samosprávami (hoci pôjde o vyhodnocovanie), ale skôr ako nástroj a príležitosť rozvoja, učenia sa a zlepšovania.

Platforma národných partnerov ELoGE

Vo štvrtok 10. septembra sa v priestoroch bratislavského coworkingového centra Binarium stretli (osobne a online kvôli pandemickým obmedzeniam) zástupcovia Rady Európy, expertnej organizácie ISIG (Inštitút sociológie, Taliansko), OZ Dobrý úradník a zástupcovia Platformy národných partnerov ELoGE ako garanta projektu.

Platformu tvoria dedikovaní zástupcovia Ministerstva vnútra SR, Inštitútu finančnej politiky na Ministerstve financií, Najvyššieho kontrolného úradu, Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS), Únie miest Slovenska,  Združenia občanov miest a obcí Slovenska (ZOMOS) a Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave. V rámci vstupov zo strany zástupcu Rady Európy Borisa Lazova a Danieleho de Bianco z inštitútu ISIG bola  zúčastneným zástupcom prezentovaná myšlienka a stratégia projektu ako praktického nástroja na zlepšenie vládnutia na lokálnych úrovniach a následného zlepšenia kvality života miestnych komunít. Definovaných 12 princípov dobrého vládnutia vychádza zo základných hodnôt európskej demokratickej spoločnosti a reprezentuje súbor atribútov, ktoré sa musia plniť v  demokratickej a dobre spravovanej spoločnosti.

Po oficiálnom predstavení projektu členovia Platformy odborníkov podpísali memorandum o spolupráci, ktoré rámcuje ich spôsob a rozsah zapojenia ako odborných garantov a supervízorov projektu. 

Účastníci projektu ELoGE 2020

V piatok 11. septembra sa po prvýkrát stretli so zástupcami Rady Európy, ISIG a OZ Dobrý úradník aj samosprávy, ktoré prejavili záujem o účasť v projekte. Predstaviteľom jednotlivých miest bol tiež predstavený projekt ELoGE zástupcom Rady Európy Borisom Lazovom a Danielem de Bianco ideová základňa programu - 12 atribútov dobrého vládnutia a ich ukotvenie v reálnom živote mesta či obce. V ďalšej časti boli účastníkom predstavení samotní slovenskí experti, ktorí sa už detailnejšie venovali jednotlivým postupom a úlohám v rámci programu, ktorého pilotný ročník by mal byť uzavretý koncom roka.

O 12 princípoch Dobrého vládnutia

Dvanásť princípov dobrej správy vecí verejných zahŕňa základné hodnoty vymedzujúce spoločnú víziu európskej demokratickej správy vecí verejných. Dvanásť princípov zakotvených v Stratégii pre inováciu a dobrú správu vecí verejných na miestnej úrovni pomáha orgánom verejnej moci pri zlepšovaní správy vecí verejných a zlepšovaní poskytovania služieb občanom. Nástroje, vzdelávacie materiály a hodnotiace kritériá vyvinuté centrom odbornosti sú k dispozícii vládam na miestnej, regionálnej a centrálnej úrovni. Miestnym orgánom, ktoré uplatňujú 12 princípov, môže byť udelená európska značka excelentnosti (ELoGE).

Princípy:

1. Participácia, reprezentácia a spravodlivý priebeh volieb

2. Schopnosť reagovať

3. Efektívnosť a účinnosť

4. Otvorenosť a transparentnosť

5. Právny štát

6. Etické správanie

7. Kompetentnosť a kapacita

8. Inovatívnosť a otvorenosť k zmene

9. Udržateľnosť a orientácia na dlhodobé výstupy

10. Správne riadenie financií

11. Ľudské práva, kultúrna rôznorodosť a sociálna kohézia

12. Zodpovednosť

✵✵✵✵✵

OZ Dobrý úradník

Občianske združenie Dobrý úradník vzniklo v roku 2018 s cieľom vytvoriť komunitu dobrých, profesionálnych a etických štátnych úradníkov, budovať kultúru hrdej a profesionálnej štátnej a verejnej správy. Ako záujmové združenie sa vyjadruje k odborným a spoločenským témam v snahe podporiť kvalitné a  transparentné fungovanie štátu.

Kľúčovými piliermi fungovania OZ Dobrý úradník sú hlavne: organizácia stretnutí a otvorených diskusií úradníkov, organizácia vzdelávacích podujatí, spolupráca na aktivitách s relevantnými partnermi, šírenie príkladov dobrej praxe a poskytovanie priestoru pre diskusiu o pracovných problémoch a pod. Dôležitou misiou je tiež budovať spolupatričnosť medzi úradníkmi,  poukazovať na nové riešenia vo vnútri systému verejnej správy, ako aj zlepšiť vnímanie povolania úradníka verejnosťou. 

www.dobryuradnik.sk

dobryuradnik@dobryuradnik.sk

FB Dobrý úradník

Autor: (Dobrý úradník)


komentáre
SHOW ALL
podobné
30.01.2021
Finále projektu ELoGE Slovensko 2020
Päť slovenských miest získalo Európsku značku excelentnosti dobrej správy vecí verejných.
viac
14.10.2021
Druhý ročník projektu ELoGE Slovensko
Registrácia samospráv na získanie Európskej značky excelentnosti dobrej správy vecí verejných pre rok 2021 spustená.
viac
10.11.2021
ZMOS a SK 8 ohlásili spoluprácu
Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) a Združenie samosprávnych krajov SK 8 chcú spolupracovať na rozvoji územia.
viac
01.02.2024
Sociálni partneri ZMOS a RÚZ o spolupráci v Aliancii sektorových rád
Predseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Jozef Božik sa stretol s generálnym sekretárom Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ) Martinom Hoštákom k témam sociálneho dialógu, spolupráci v rámci novozriadenej Aliancie sektorových rád a k ďalším spoločným témam spolupráce.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.17 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
3.15 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.69 %