Streda 19.06.2024
Dnes má meniny 
Alfréd
°C
30.03.2021 12:40

Plán udržateľnej mobility BSK má vyvážiť pomer osobnej a verejnej prepravy


Snímka z XXVI. zasadnutia Krajského Zastupiteľstva. Zdroj: (BSK).


Poslanci Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) sa v pondelok 29. marca zišli na svojom XXVI. pracovnom zasadnutí. Na programe bolo celkovo 22 bodov.


Krajské Zastupiteľstvo schválilo dva dôležité strategické dokumenty týkajúce sa dopravy: Plán udržateľnej mobility a aktualizáciu Koncepcie územného rozvoja cyklotrás. Zastupiteľstvo sa zaoberalo aj návrhom podpory projektov z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy (BRDS), dohodou o partnerstve medzi taiwanským mestom Kaohsiung a BSK i návrhom na zmenu rozpočtu samosprávneho kraja. Poslanci prerokovali správu zabezpečenia sociálnych služieb v regióne BSK za rok 2020, odpočet akčného plánu, odpočet aktivít Kancelárie BSK v Bruseli, ako aj ďalšie body z oblasti zdravotníctva či sociálnych vecí. 

Plán udržateľnej mobility 

„Dopravnému plánovaniu v regióne doteraz chýbal systémový prístup, ktorý sa odzrkadlil na neefektívnom využívaní obmedzených finančných zdrojov bez požadovaných výsledkov. Na základe týchto uvedených skutočností sa Bratislavský kraj rozhodol využiť tvorbu plánu udržateľnej mobility (PUM) ako príležitosť a prostredníctvom neho začať budovať spoločnú dopravnú politiku založenú na vyváženom rozvoji všetkých dôležitých spôsobov dopravy smerom k jej udržateľnosti,“ uviedol predseda BSK Juraj Droba. Hlavným cieľom bolo vytvoriť strategický dokument, ktorý prinesie riešenia pre celý dopravný systém ako celok a nielen pre jednotlivé módy dopravy. Dokument sleduje viacero cieľov ako zlepšenie kvality ovzdušia, zníženie uhlíkovej stopy a zvýšenie priestorovej efektivity dopravy. PUM počíta so zvýšením výkonnosti, spoľahlivosti a dostupnosti verejnej dopravy. V neposlednom rade, cieľom dokumentu je aj zvýšenie bezpečnosti a zvýšenie finančnej udržateľnosti. 

Bratislavská regionálna dotačná schéma 

Poslanci BSK schválili poskytnutie dotácií cez Bratislavskú regionálnu dotačnú schému (BRDS). „Dotačnú schému sme po roku opätovne obnovili a žiadatelia o ňu prejavili veľký záujem. Rok 2021 je prelomový v poskytovaní dotácií, pretože práve tento rok, BSK, prešiel na kompletný elektronický systém. Žiadatelia nemuseli nič tlačiť a chodiť na poštu, aby podali žiadosť. Celý proces podávania, schvaľovania a vyúčtovania dotácií prebiehal čisto elektronicky,“ ozrejmil predseda BSK Juraj Droba. Celkovo prišlo do BRDS 676 žiadostí. Z toho na podporu kultúry bolo 365, športu 192, mládeže 45 a na podporu životného prostredia a rozvoja vidieka 74. Nakoniec bolo podporených 353 projektov v celkovej výške 1,035 milióna eur. 

Podpora pre Nemocnicu Malacky 

Na programe župného zastupiteľstva nechýbala ani v súčasnosti mimoriadne pálčivá téma zdravotníctva. Župa sa rozhodla pomôcť obyvateľom Záhoria tým, že podporila Nemocnicu v Malackách, ktorá sídli v budove BSK. Poslanci schválili do konca roka 2022 zníženie nájomného pre prevádzkovateľa nemocnice. Aj vďaka tomu získajú obyvatelia regiónu lepšiu zdravotnú starostlivosť a kvalitnejšiu diagnostiku, zvýši sa bezpečnosť pacientov a zdravotníckeho personálu. Nemocnica počíta so zlepšením a obnovou materiálno-technického vybavenia ako napríklad kúpa nového digitálneho RTG, zabezpečenie gastro veže, zakúpenie nového echokradiografu, EEG a ďalších prístrojov. Ministerstvo zdravotníctva SR zaradilo v januári tohto roka Nemocnicu Malacky do pevnej siete poskytovateľov urgentného príjmu 1. typu. Vyhovelo tak žiadosti bratislavskej župy i mesta Malacky. 

Zmena rozpočtu BSK na rok 2021 

Poslanci schválili zmenu rozpočtu BSK, ktorá má dva dôvody. Prvým dôvodom je riešenie pandémie COVID-19, a to konkrétne nutnosť pokrytia na prevádzku mobilných odberových miest na testovanie. Župa počíta s nákladmi vo výške 800 tisíc eur, ktoré by mali byť refundované zo strany štátu. Druhým dôvodom rozpočtu je aktualizácia investičného plánu BSK na rok 2021, konkrétne ide o zvýšenie o 400 tisíc eur. Táto suma obsahuje projekty a akcie, ktoré neboli do schvaľovania Investičného plánu na rok 2021 z rôznych dôvodov zahrnuté. Pri niektorých nebolo ešte v decembri jasné, či sa zrealizujú do konca roka alebo sa ešte len začali realizovať na konci roka 2020, ďalšie zase vyplynuli z reálneho vývoja v prvých dvoch mesiacoch tohto roka. 

Koncepcia územného rozvoja cyklotrás 

Fanúšikovia cyklistickej dopravy sa môžu tešiť, že v regióne pribudnú nové cyklotrasy. Samosprávny kraj odsúhlasil aktualizáciu Koncepcie územného rozvoja cyklotrás BSK, ktorá bola spracovaná ešte v roku 2015 za účelom odľahčenia preťaženej dopravnej infraštruktúry v regióne. Jedným z hlavných cieľov tohto dokumentu je dosiahnuť maximálnu integráciu cyklistickej dopravy s ostatnou verejnou dopravou, ktorá bude viesť k zníženiu podielu využívania automobilovej dopravy v prospech cyklistickej dopravy. Cyklotrasy boli navrhnuté tak, aby prepájali intenzívne urbanizované prostredie s územiami s vysokou mierou pracovných príležitosti a strategickými prestupovými terminálmi hromadnej dopravy. Aktualizácia koncepcie reflektuje nielen nové programové obdobie 2021 – 2027, ale zároveň reaguje aj na nové rozvojové aktivity v  regióne a  zabezpečuje reálne a  logické prepojenie miest a  obcí a ich napojenie na územia s vysokou mierou pracovných príležitosti a strategické prestupové terminály hromadnej dopravy. 

Zastupiteľstvo sa zaoberalo návrhom dohody o partnerstve medzi taiwanským mestom Kaohsiung a BSK. Mesto Kaohsiung darovalo Bratislavskému kraju 300 tisíc rúšok. Toto gesto naštartovalo sériu rokovaní, ktoré prehĺbili vzájomné vzťahy a obe strany sa rozhodli potvrdiť spoluprácu aj zmluvným vzťahom. 

Okrem vyššie spomínaných bodov poslanci BSK prerokovali aj správu zabezpečenia sociálnych služieb v regióne BSK za rok 2020, odpočet akčného plánu, odpočet aktivít Kancelárie BSK v Bruseli, ako aj ďalšie body z oblasti zdravotníctva či sociálnych vecí. V neposlednom rade, župní poslanci diskutovali aj o možnostiach získania externých zdrojov financií pre priority kraja. BSK v programovom období 2021-2027 presadzuje smerovanie financií do oblastí doprava, sociálna inklúzia, životné prostredie, školstvo, veda, výskum a inovácie, cestovný ruch a kultúra.

Autor: (Lucia FORMAN, hovorkyňa BSK)


komentáre
SHOW ALL
podobné
29.08.2020
Poslanci v Michalovciach rokovali o zmene územného plánu
Poslanci Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Michalovciach vo štvrtok odštartovali proces obstarania deviatej zmeny územného plánu mesta. Dôvodom je 37 žiadostí od fyzických i právnických osôb o zmenu funkčného využitia územia.
viac
01.02.2021
Svidník získal financie na strategické dokumenty týkajúce sa rozvoja mesta
Na vytvorenie strategických dokumentov, podľa ktorých sa bude mesto rozvíjať, získal Svidník takmer 330 000 eur. Ide o projekt v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa (OP EVS).
viac
17.06.2021
Zasadala Rada partnerstva pre integrovaný územný rozvoj BSK
V stredu 16. júna zasadla v priestoroch Úradu BSK už po štvrtýkrát Rada partnerstva pre integrovaný územný rozvoj.
viac
16.07.2021
Nový generel určí ďalší rozvoj dopravy v meste Šaľa
Rozvoj dopravy v Šali sa bude riadiť podľa nového generelu dopravy. Dokument, ktorý už schválilo mestské zastupiteľstvo, rieši vývoj dopravnej politiky v meste vrátane parkovania či rozvoja cyklistickej dopravy. Zaoberá sa tiež prognózami a návrhmi riešenia dopravných problémov v budúcnosti.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.18 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
3.15 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.67 %