Piatok 28.02.2020
Dnes má meniny 
Zlatica
°C
14.02.2017 11:57

Plat starostu sa vždy určuje dopredu, nie spätne


Ilustračná snímka.


Užitočné rady a informácie - právna poradňa v Obecných novinách. Odpovedá JUDr. Daniela Franzenová zo Združenia miest a obcí Slovenska.


Otázka:

 Som hlavný kontrolór menšej obce. V decembri 2016 naše obecné zastupiteľstvo zvýšilo plat starostovi obce o 70 % spätne od 1. júla 2016. Je možné, aby obecné zastupiteľstvo zvyšovalo/upravovalo plat starostovi obce spätne? Nie je to v rozpore so zákonom?

Odpoveď:

Určenie platu starostovi obce patrí podľa § 11 ods. 4 písm. i) zákona o obecnom zriadení do výhradnej kompetencie obecného zastupiteľstva. Obecné zastupiteľstvo je pritom povinné postupovať podľa príslušných ustanovení zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov.

Je potrebné podotknúť, že zákonom č. 154/2011 Z. z. sa s účinnosťou od 1. júna 2011 novelizoval zákon č. 253/1994 Z. z. Týmto zákonom, ktorý niektorí odborníci nazývajú aj „antistarostovská novela“, došlo, okrem iného, tiež k zmenám vo vzťahu k možnej modifikácii základného platu starostu obce. Do nadobudnutia účinnosti predmetnej novely mohla byť totiž starostovi obce poskytnutá odmena až do výšky 50 % súčtu platov za obdobie, za ktoré sa odmena poskytovala, a to s prihliadnutím na náročnosť a kvalitu výkonu funkcie, ako aj mimoriadna odmena za činnosť vykonávanú v súvislosti so živelnými pohromami a inými mimoriadnymi udalosťami.

Uvedenou novelou došlo k zrušeniu možnosti obecného zastupiteľstva poskytnúť starostovi obce akúkoľvek odmenu, ktorá je, nazdávam sa, v každej dobre riadenej inštitúcii prirodzeným motivačným nástrojom.

Zákonodarca však ponechal obecnému zastupiteľstvu možnosť rozhodnutím zvýšiť základný plat starostu až o ...

Čítajte v Obecných novinách č. 5-6/2017 na str. 20.

Autor: JUDr. Daniela FRANZENOVÁ, Kancelária ZMOS


komentáre
SHOW ALL
podobné
31.05.2016
Ohováranie starostu. Užitočné rady a informácie - právna poradňa
Právna poradňa v Obecných novinách. Odpovedá JUDr. Daniela Franzenová z Kancelárie ZMOS.
viac
18.11.2016
Zákon neumožňuje obecnému zastupiteľstvu určiť starostovi jeho zástupcu
Užitočné rady a informácie - právna poradňa v Obecných novinách. Odpovedá JUDr. Daniela Franzenová z Kancelárie ZMOS.
viac
13.12.2016
Zastupovanie starostu neznamená zánik poslaneckého mandátu
Užitočné rady a informácie - právna poradňa v Obecných novinách. Odpovedá JUDr. Daniela Franzenová zo Združenia miest a obcí Slovenska.
viac
24.11.2017
Právo poslanca obecného zastupiteľstva na interpeláciu
Právna poradňa v Obecných novinách. Odpovedá JUDr. Daniela Franzenová z Kancelárie ZMOS.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
78.26 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.90 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
18.84 %