Piatok 23.10.2020
Dnes má meniny 
Alojzia
°C
04.02.2018 08:19

Podnikanie na slovenskom vidieku potrebuje výraznejšiu podporu


Penzión Harmónia v Modre - miesto konania seminára.


Napredovanie poľnohospodárstva, zabezpečenie sebestačnosti vo výrobe potravín a rozvoj vidieka, sú v posledných rokoch vážnym spoločenským problémom, na ktorý poukazujú masmédiá a sú tiež témou rozličných vzdelávacích podujatí.


Týmito otázkami sa zaoberal aj seminár s názvom „Premeny a trendy ďalšieho vývoja v agrokomplexe a na vidieku v SR“,ktorý zorganizovali Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK), Nezisková organizácia rozvoja vidieckej turistiky v Modre (NORVT) a Slovenský zväz vidieckej turistiky a agroturistiky v dňoch 24. a 25. januára 2018 v Penzióne Harmónia v Modre.

Na seminári sa zúčastnilo 45 starostov, agropodnikateľov a zástupcov tretieho sektora, prevažne z východného Slovenska, ktorí navštívili aj výstavy cestovného ruchu ITF Slovakiatour, Poľovníctvo a oddych, Wellness a Fitness, ako aj 25. medzinárodný veľtrh Danubius Gastro v Bratislave. Účastníkov seminára privítali František Mach z NORVT v Modre a Marian Gavorník z Mestského úradu v Modre.

Na seminári vystúpili poprední odborníci v agrorezorte: Ing. Juraj Kožuch PhD., generálny riaditeľ Poľnohospodárskej platobnej agentúry, ktorý účastníkov oboznámil s uskutočňovaním Programu rozvoja vidieka SR v programovom období 2014 - 2020, možnosťami podpory pre agropodnikateľov a obce z verejných finančných prostriedkov a Európskych štrukturálnych a investičných fondov.

Závery a odporúčania zo seminára:

- Podporovať technický rozvoj, uplatňovanie poznatkov vedy a výskumu a technologické inovácie a inovácie výrobkov v poľnohospodárstve v záujme produkcie zdravých a kvalitných potravín a zachovania potravinovej bezpečnosti obyvateľov SR.

-  Posilniť podporu poľnohospodárstva z verejných zdrojov (štátna pomoc) so zreteľom na posilnenie produkčnej výkonnosti a konkurencieschopnosti odvetvia na jednotnom trhu EÚ.

- Podporovať investície do spracovania poľnohospodárskej produkcie priamo v podnikoch a zvýšiť akcent na podporu rozvoja spracovateľských kapacít poľnohospodárskych podnikov a všetkých foriem „krátkych reťazcov“. Súčasne viac podporovať programy diverzifikácie, jednoduché i sofistikované výroby podľa miestnych podmienok, integrované programy s obcami, rozvoj miestnych služieb, podporovať ďalšie rozširovanie činností poľnohospodárskych podnikov do nepoľnohospodárskych aktivít, a pod. Legislatívne riešiť nerovnomernú potrebu práce prostredníctvom inštitútu sezónnej práce.

- Posilniť úlohu poľnohospodárstva pri vidieckej zamestnanosti rozširovaním poľnohospodárstva s vyššími nárokmi na objem a kvalitu ľudskej práce a zvýšiť úlohu poľnohospodárstva pri revitalizácii rekreačného potenciálu vidieka (kultúrny vzhľad a rekreačné využitie vidieckej krajiny), pri zvyšovaní kultúrneho a sociálneho kapitálu vidieka. Uplatniť investičné podpory pre renováciu, resp. revitalizáciu poľnohospodárskych „brownfields“, pre zveľadenie opustených poľnohospodárskych usadlostí v intraviláne obcí. Môže ísť nielen o jednoduché pracovné činnosti, ale i pracovne a kvalifikačne náročnejšie aktivity. Týmto nástrojom by došlo k širokému zapojenia vidieckych uchádzačov o zamestnanie do údržby zanedbaných poľnohospodárskych budov, resp. areálov.

- Rozvíjať pozitívny efekt vidieka za účelom rastu záujmu o bývanie v dedinských sídlach a územiach s kvalitnými prírodnými vodami, prírodným a klimatickým prostredím a pôdou.

- V agroturizme a vidieckom turizme ponúkať balíky cestovných služieb, resp. cestovné služby v spojení s kúpeľníctvom v jednotlivých regiónoch Slovenska.

Viac v Obecných novinách č. 5-6/2018

 

 

 

Autor: František MACH, NORVT Modra


komentáre
SHOW ALL
podobné
22.04.2016
Dotácie kraja podporia aktivity ekonomického rozvoja vidieckych oblastí
Mestá a obce v bratislavskom regióne i mestské časti Bratislavy budú môcť Bratislavský samosprávny kraj (BSK) požiadať o dotácie, ktoré majú podporiť ekonomický potenciál vidieckych oblastí kraja.
viac
28.02.2017
Seminár o vidieckej turistike a agroturistike v Modre predstavil nové možnosti
Koncom januára sa uskutočnil v Modre v penzióne Harmónia odborný seminár s názvom Vidiecky cestovný ruch a agroturistika napomáha ekonomickému rozvoju regiónov a zamestnanosti na Slovensku.
viac
28.02.2017
Vidiecka turistika a agroturizmus má na Slovensku potenciál, ktorý treba využiť
Účastníci seminára v Modre vyzývajú štátne orgány, predstaviteľov územných samospráv a mimovládnych neziskových organizácií, aby venovali zvýšenú pozornosť rozvoju slovenského vidieka.
viac
01.05.2017
Kam kráčaš agrokomplex?
Nezisková organizácia rozvoja vidieckej turistiky a Slovenský zväz vidieckej turistiky a agroturistiky pozývajú na seminár o premenách slovenského vidieka a trendoch ďalšieho vývoja v agrorezorte a na vidieku, ktorý sa uskutoční 16. – 17. mája 2017 v Penzióne Harmónia*** v Modre.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.86 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.86 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.27 %