Sobota 20.07.2024
Dnes má meniny 
Iľja, Eliáš
°C
27.01.2020 09:05

Pomocou eurofondov mesto zrealizuje projekty vo výške viac ako 3 milióny eur


Spolufinancovanie renovácie Domu kultúry z Európskeho fondu regionálneho rozvoja predstavuje viac ako 1,4 milión eur.


Na realizáciu projektov využíva samospráva okrem vlastných finančných prostriedkov aj mimorozpočtové zdroje. Tie najčastejšie pochádzajú z európskych štrukturálnych a investičných fondov alebo z dotácií a výziev Úradu vlády SR či jednotlivých ministerstiev.


V uplynulom roku mesto Dubnica nad Váhom žiadalo o nenávratný finančný príspevok na spolufinancovanie celkovo pätnástich projektov. Osem predkladaných projektov tvorili menšie grantové výzvy vo výške viac ako 45-tisíc eur. Vo všetkých ôsmich prípadoch bolo mesto úspešné. Vďaka nim sa podarilo zrekonštruovať Grottu v Parku J. B. Magina, knižnica získala kvalitnejšie interiérové vybavenie a obohatila svoj knižničný fond. V knižnici vznikla aj letná čitáreň pre deti či ekozáhradka, v roku 2020 mesto z týchto prostriedkov rozšíri aj kamerový monitorovací systém mestskej polície. Finančnú podporu získal aj 26. ročník Dubnického folklórneho festivalu. „Som naozaj rád, že mesto je v žiadostiach z mimorozpočtových zdrojov úspešné. Ide predovšetkým o projekty, ktoré prispievajú ku skvalitneniu života občanov. Ušetrené finančné prostriedky, ktoré by sme inak do projektov investovali z mestského rozpočtu, tak môžeme použiť v iných oblastiach,“ zhodnotil primátor mesta Peter Wolf.

V procese schvaľovania sú cyklotrasy aj vodozádržné opatrenia

V rámci väčších projektov sa pozornosť oddelenia strategického rozvoja a IT v roku 2019 venovala vodozádržným opatreniam v intraviláne mesta, zvyšovaniu miery triedenia a zhodnocovania odpadu prostredníctvom informačných nástrojov, zlepšeniu verejnej osobnej dopravy v meste, výstavbe cyklotrasy medzi mestom a mestskou časťou Prejta či výmene zastaraných spaľovacích zariadení vo verejných mestských budovách. Celkovo päť projektov je tak momentálne v hodnotiacom a schvaľovacom procese. 

Kultúrny dom a poliklinika podstúpia renováciu, pribudne aj bikesharing

V súčasnosti sa v implementačnej fáze nachádza osem projektov, pre ktoré samospráva získala spolufinancovanie vo výške viac ako 3,2 milióna eur. V rámci projektov, o ktorých dotáciu žiadali pracovníci oddelenia strategického rozvoja a IT v uplynulom roku, ide o systém automatickej požičovne bicyklov a projekt zameraný na rozvoj sektorových zručností zamestnancov mesta.

K najväčším projektom patrí rekonštrukcia kultúrneho domu a polikliniky. Spolufinancovanie renovácie Domu kultúry z Európskeho fondu regionálneho rozvoja predstavuje viac ako 1,4 milión eur. „Projekt je zameraný predovšetkým na výrazné zníženie energetickej náročnosti jedného z dôležitých verejných objektov v meste. Súčasný stav nespĺňa požadované normy. Pristúpime teda k zatepleniu objektu, vymeníme okná a dvere, zmodernizujeme osvetlenie, no venovať sa budeme aj využitiu obnoviteľných zdrojov energie prostredníctvom inštalácie fotovoltaického zariadenia na výrobu elektriny, resp. ohrev teplej vody,“ priblížil zámer projektu vedúci oddelenia strategického rozvoja a IT Milan Dolinka s tým, že žiadosť o pridelenie dotácie podalo oddelenie ešte v roku 2017.

Druhá najväčšia pridelená dotácia, o ktorú samospráva žiadala v roku 2018, sa dotkne modernizácie objektu polikliniky, pričom jej cieľom je vybudovanie Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti. „Projekt chce zabezpečiť pre obyvateľov prístupnú, kvalitnú a efektívnu zdravotnú starostlivosť. Jeho súčasťou je okrem integrácie lekárov primárnej zdravotnej starostlivosti aj rekonštrukcia budovy, rozšírenie zdravotníckej techniky či infraštruktúry informačných a komunikačných technológií. Rovnako zahŕňa aj bezbariérový prístup či úpravy objektu za účelom zvýšenia energetickej hospodárnosti,“ vysvetlila Eva Granátová z oddelenia strategického rozvoja a IT. Projekt týkajúci sa modernizácie polikliniky spolufinancuje Európsky fond regionálneho rozvoja viac ako 770-tisíc eurami.

Okrem nich získalo mesto finančné prostriedky aj na realizáciu projektov zameraných na modernizáciu technického vybavenia odborných učební dvoch základných škôl (2017) či podporu opatrovateľskej služby v meste (2019 a 2020).

K nedávno zrealizovaným projektom patrí napríklad vybudovanie nového objektu materskej školy v areáli ZŠ s MŠ C I 32. Podporu vo výške takmer 660-tisíc eur poskytlo mestu Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v rámci výzvy Integrovaného regionálneho operačného programu.

Zoznam všetkých projektov nájdete na webovej stránke mesta v sekcii Projekty mesta.

Autor: Mgr. Veronika Rezáková, hovorkyňa mesta Dubnica nad Váhom


komentáre
SHOW ALL
podobné
22.05.2020
Rekonštrukciu domu kultúry v Dubnici nad Váhom by mali ukončiť v decembri
Rekonštrukciu domu kultúry v Dubnici nad Váhom za viac ako 1,4 milióna eur by mali dokončiť do konca tohto roku. Počas kontrolného dňa to povedal dubnický primátor Peter Wolf.
viac
15.06.2020
Na 8 projektov použije dubnická samospráva 960 000 eur z rezervného fondu
Na osem investičných akcií v Dubnici nad Váhom pôjde v tomto roku z rezervného fondu mesta 960 000 eur. Zmenou rozpočtu o tom rozhodli na minulotýždňovom zasadnutí mestského zastupiteľstva dubnickí poslanci.
viac
30.12.2020
V BSK zvýšia počet miest v škôlkach, pribudne i cyklistická infraštruktúra
V Bratislavskom samosprávnom kraji (BSK) sa zvýši kapacita predškolských zariadení, v Bernolákove pribudne 94 a v Stupave 92 nových miest pre deti v škôlke.
viac
17.02.2021
V BSK určia projekty, do ktorých majú ísť nevyčerpané eurofondy
Identifikovať projekty v Bratislavskom kraji, pri ktorých je reálna šanca využiť prostriedky EÚ a minúť nevyčerpané peniaze z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP).
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.24 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
3.13 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.63 %