Nedeľa 29.03.2020
Dnes má meniny 
Miroslav
°C
18.02.2020 01:00

Ponuka župných stredných škôl sa rozrastá


Snímka zdroj: (žsk).


Do odovzdania prihlášok na stredné školy ostáva ešte niekoľko týždňov, na školy s talentovkami už len pár dní. Žilinský samosprávny kraj ako zriaďovateľ stredných škôl svoju ponuku každoročne aktualizuje a reaguje tak na potreby trhu práce.


V snahe zatraktívniť štúdium ponúkajú župné stredné odborné školy v nasledujúcom školskom roku 2020/2021 aj možnosť štúdia v nových študijných odboroch. ,,Každoročne prinášame bohatú ponuku študijných a učebných odborov, ktoré sú zárukou pre naplnenie predstáv budúcich stredoškolákov a ich rodičov. V nasledujúcom roku otvárame štyri nové odbory a ďalšie tri odbory sú v experimentálnom testovaní,“ uviedla riaditeľka odboru školstva a športu ŽSK Janka Školová.

Dva nové odbory mechanik číslicovo riadených strojov a programátor obrábacích a zváracích strojov otvára Stredná odborná škola polytechnická v Liptovskom Mikuláši. Na základe potrieb trhu práce vzišla aj požiadavka na spoluprácu v oblasti spracovania plastov, preto škola zaháji experimentálne overovanie študijného odboru technik spracovania plastov a rovnako odbor vyššieho odborného štúdia špecialista spracovania plastov, ktorý bude pripravovať ľudí na vyššom stupni vzdelania. Novým je aj odbor technik energetických zariadení budov na Spojenej škole v Martine, kde sa budú pripravovať odborníci v oblasti elektroinštalácií, ich montáži, či diagnostiky. Digitálne služby v športe a spracovanie dát v športe ponúka jediná Stredná športová škola v kraji, organizačná zložka Spojenej školy v Žiline. V rovnakej IT oblasti rozširuje ponuku vzdelávania Stredná priemyselná škola informačných technológií v  Kysuckom Novom Meste študijným odborom inteligentné technológie (experiment), ktorým reaguje na najnovšie trendy a požiadavky zamestnávateľov smerujúce k jednotnému digitálnemu trhu a Industry 4.0.

Veľký dôraz kraj kladie županka na podporu a rozvoj odborného vzdelávania. ,,Duálne vzdelávanie je cesta, ako zatraktívniť štúdium odborných predmetov a zároveň pripraviť mladých ľudí pre trh práce. Preto sa teším rastúcemu záujmu o tento typ vzdelávania. V minulom roku sme boli spomedzi ôsmich krajov na druhom mieste počte zapojených študentov,“ povedala županka Erika Jurinová. V školskom roku 2019/2020 sa v systéme duálneho vzdelávania vzdeláva spolu 1281 žiakov v 19 stredných odborných školách u 127 zamestnávateľov. Župa tento mesiac otvorila už v poradí štrnáste centrum odborného vzdelávania a prípravy (COVP).

Žilinský samosprávny kraj a stredné školy v jeho pôsobnosti reagujú na meniace sa potreby trhu práce ako i záujem mladých ľudí. ,,Našim cieľom je zabezpečiť vzdelávací proces na kvalitnej úrovni. Preto kladieme dôraz na odbornosť pedagogických kolektívov a moderné materiálno-technické zabezpečenie škôl. To sa snažíme pokrývať ako z rozpočtu kraja, tak aj z európskych finančných zdrojov, či rôznych grantov,“ dodala županka. Ako dodala, aktuálne je rozbehnutá modernizácia dvanástich stredných odborných škôl, na niektorých z nich sa už pracuje, ďalšie sú v procese verejného obstarávania.

Prihlášky na stredoškolské štúdium je možné predkladať do 10. apríla. Na štúdium v odboroch, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania (tzv. talentové skúšky) je skrátený termín prihlasovania a to do 20. februára.

Bez prijímacích skúšok môžu byť na štúdium prijatí iba uchádzači, ktorí majú záujem o učebné odbory (dĺžka štúdia 3 roky) a rovnako tí žiaci, ktorí v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka základnej školy dosiahnu v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90 % (toto sa nevzťahuje na školu, ktorá vyžaduje talentové skúšky). V tomto školskom roku je termín konania celoslovenského certifikačného testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl - Testovania 9 (monitoru)  1. apríla 2020 (náhradný termín 15. 4. 2020).   

Kompletná ponuka aktuálnych  študijných a učebných odborov, ktoré ponúkajú pre školský rok 2020/2021 stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK, bude zverejnená od 20. 2. 2020 na webovom sídle ŽSK v linku odbor školstva a športu  - možnosti štúdia.

Autor: (žsk)


komentáre
SHOW ALL
podobné
08.11.2018
Škola s praxou je realitou
Stredná odborná škola pedagogická na Bullovej v bratislavskej Dúbravke, ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja, už môže na prax využívať materskú školu priamo vo svojich priestoroch.
viac
12.01.2019
Župa otvorila už dvanáste centrum odborného vzdelávania
Stredná odborná škola dopravná v Martine získala ako ďalšia škola v pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja označenie Centra odborného vzdelávania.
viac
22.01.2019
Šesť župných škôl pozýva do svojich priestorov
V tomto týždni môžu žiaci základných škôl, ich rodičia, pedagogickí poradcovia ako aj verejnosť navštíviť viaceré stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja v rámci ich Dní otvorených dverí. Cieľom je bližšie spoznať priestory škôl a najmä ich vzdelávaciu ponuku.
viac
05.02.2019
Pilotný projekt Hokejová akadémia otvorí svoje brány už v septembri
Prvá hokejová akadémia v rámci Slovenska vznikne ako súčasť Strednej športovej školy Trenčín v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) už od septembra tohto roka. Prihlášku je potrebné podať do 20. februára!
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
78.10 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.86 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.05 %