Sobota 13.04.2024
Dnes má meniny 
Aleš
°C
30.06.2021 11:30

Poprad začína so zberom kuchynského odpadu


Snímka zdroj: (poprad.sk).


Mesto Poprad od 1. 7. 2021 zavádza pri bytových domoch zber kuchynského odpadu. Na existujúcich stojiskách pri bytových domoch pribudli k nádobám na komunálny odpad a k zvonom na triedené zložky aj hnedé zberné nádoby - 1 100 litrové zvony.


Povinnosť zbierať kuchynský odpad z domácností mestu vyplýva zo zákona o odpadoch a musia tak urobiť všetky mestá a obce na Slovensku. Pre Poprad to však nie je úplná novinka.

„V meste je už od roku 2018 zabezpečený takzvaný spoločný zber pri rodinných domoch, kde obyvatelia obdržali 240 litrovú nádobu a môžu sa zbavovať tohto biologicky rozložiteľného materiálu a samozrejme i rastlinných - kuchynských zložiek,“ povedala vedúca oddelenia životného prostredia MsÚ Daniela Gerčák Polaštiková.

„Keďže ide o zavedenie zberu nového druhu odpadu, chceme požiadať obyvateľov, aby sa zapojili do systému zberu. Odporúčame Popradčanom začať zbierať tento odpad doma do vlastnej ľubovoľnej nádoby, ktorá sa dá opätovne použiť. Takto zozbieraný odpad z vlastnej nádoby je následne potrebné vyhodiť do hnedého zvona na stojisku,“ uviedla vedúca oddelenia životného prostredia MsÚ Daniela Gerčák Polaštiková.

Z dôvodu ochrany životného prostredia a minimalizácie množstva tohto odpadu, by sme sa mali správať bezobalovo, a preto Mesto Poprad zvolilo bezobalový systém zberu odpadu. Cieľom celej spoločnosti by malo byť zminimalizovať množstvo komunálneho odpadu, taktiež separovaného odpadu a v prvom rade predchádzať jeho vzniku. Každý z nás sa musí zamyslieť nad tým, ako odpad netvoriť a ako predchádzať jeho vzniku. Len takýmto myslením vieme zmeniť naše správanie. Správať sa ekologicky znamená odpad netvoriť vôbec.

Jedným zo záväzkov Slovenska voči Európskej únií je do roku 2035 recyklovať minimálne 65 % zmesového komunálneho odpadu, kedy miera recyklácie v súčasnosti je zhruba 40 % a znížiť úroveň skládkovania komunálnych odpadov na 10 %.

„Tento odpad sa bude od bytových domov zberať raz týždenne, podľa lokality v priebehu dní, pondelok, utorok a streda. Odpad bude následne spracovaný na bioplynovej stanici a výsledným produktom bude vysoko koncentrované hnojivo určené pre poľnohospodárske účely a taktiež ako teplo na vykurovanie a elektrická energia,“ ozrejmil riaditeľ spoločnosti Brantner Poprad s.r.o. Martin Suchý.

Zavedením zberu kuchynského odpadu sa zníži množstvo komunálneho odpadu v čiernych nádobách, pretože doposiaľ kuchynský odpad bol jeho súčasťou. Uvedený odpad už nebude ukladaný na skládku ako komunálny odpad, ale bude zhodnotený. Zníži sa tak negatívny environmentálny dopad na životné prostredie, no zároveň sa zvýši množstvo triedených zložiek, a tým aj úroveň vytriedenia odpadov.

Autor: (MsÚ)


komentáre
SHOW ALL
podobné
27.01.2021
Nová Baňa sa pripravuje na zber kuchynského odpadu
Mesto Nová Baňa chce so zberom kuchynského odpadu začať začiatkom marca. Od pilotného projektu na jednom sídlisku radnica upustila, zber chce spustiť plošne v rámci celého mesta.
viac
16.04.2021
Partizánske spúšťa projekt zberu kuchynského odpadu od dverí k dverám
Samospráva Partizánskeho sa pripravuje na zavedenie triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu (BRKO). Systém chce nastaviť na základe výsledkov pilotného projektu, v rámci ktorého bude tento druh odpadu zbierať od dverí k dverám.
viac
22.06.2021
Posledné dni pred ostrým štartom triedenia kuchynských odpadov
Od 1. júla sa naostro spúšťa zber a triedenie kuchynského biologického odpadu (KBO). Po vlaňajších mesiacoch príprav slovenských obcí a miest a po polovici tohto roka sú niektoré na tento krok pripravené dobre, ďalšie čiastočne a iné nedostatočne.
viac
20.07.2021
Samosprávy rozhodnú o úspechu či neúspechu triedenia kuchynských odpadov
Júl odštartoval triedenie kuchynských biologických odpadov v slovenských obciach. V niektorých domácnostiach separovaných samostatne, inde spolu s ostatným bioodpadom. Niekde s cieľom pripraviť produkt pre výrobu bioplynu, inde kvalitný kompost pre poľnohospodárov.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.06 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
3.10 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.84 %