Streda 08.04.2020
Dnes má meniny 
Albert
°C
13.01.2017 01:44

Povinnosť k samostatne hospodáriacim roľníkom


Ilustračná snímka.


Sociálna poisťovňa upozorňuje mestá a obce, aby pri plnení svojich povinností prihliadali aj na tie, ktoré im vyplývajú vo vzťahu k nahlasovaniu údajov z evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov.


Ide o povinnosti, ktoré samosprávam vyplývajú zo zákona č. 338/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Podľa tohto zákona sú mestá a obce povinné Sociálnej povinnosti nahlasovať údaje z evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov. Za účelom zabezpečenia dostupnosti týchto údajov Sociálna poisťovňa listom z 3. februára 2015 oslovila 2930 obcí so žiadosťou o zaslanie vyjadrenia k poskytovaniu potrebných údajov z evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov.

Sociálna poisťovňa zistila, že zo strany niektorých miest a obcí došlo k 12. decembru 2016 za obdobie od 1. 1. 2014 v 3671 prípadoch k porušeniu povinnosti ustanovenej v § 233 odsek 9 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení účinnom od 1. 1. 2014.

Na základe týchto skutočností Sociálna poisťovňa upozorňuje, že ak mestá a obce najneskôr do 31. 3. 2017 oznámia Sociálnej poisťovni vydanie/zrušenie povolenia na výkon samostatne zárobkovej činnosti, ktoré ešte v zákonom stanovenej lehote neoznámili, predídu tak uloženiu pokuty. V prípade, že po tomto termíne bude aj naďalej dochádzať k porušovaniu predmetných zákonných povinností, Sociálna poisťovňa pristúpi od apríla 2017 k ukladaniu pokút mestám a obciam za oneskorene oznámené, resp. neoznámené vydanie/zrušenie povolenia na výkon samostatnej zárobkovej činnosti.

Autor: (zmos)


komentáre
SHOW ALL
podobné
30.05.2016
Monopol na dobro neexistuje, podporovať treba každú ušľachtilú aktivitu
Svoje miesto má medzi nimi aj pomoc sociálne odkázaným prostredníctvom komfortného prístupu k potravinám. Z tohto pohľadu je namieste podpora sociálnych výdajní potravín.
viac
06.09.2016
Pozvánka na XX. snem ZHK SR
V termíne 20. - 21. septembra 2016 sa v hoteli Horizont v Starej Lesnej uskutoční jubilejný XX. snem Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky.
viac
29.03.2017
Blíži sa termín predloženia Výkazu o dani z nehnuteľností za obdobie roku 2016
Do pozornosti dávame blížiaci sa termín predkladania údajov o dani z nehnuteľností, ktorý vyplýva z § 104 ods. 12 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad.
viac
11.07.2019
Župa pripravila ďalšie dotácie pre územie
Bratislavská župa do konca roka prerozdelí medzi obce a mestá na svojom území takmer 400 000 eur. Tie si môžu podeliť buď samotné obce alebo nimi zriadené organizácie. O dotáciu môžu žiadať do konca letných prázdnin.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
78.01 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.84 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.15 %