Pondelok 29.05.2023
Dnes má meniny 
Vilma
°C
28.04.2016 09:54

Príklad spolupráce v rámci duálneho vzdelávania


Podpis Memoranda o spolupráci a pomoci v oblasti štúdia, vzdelávania a uplatnenia absolventov.


Súkromná Stredná odborná škola DSA v Trebišove bude vychovávať budúcich vodohospodárov.


Za účasti ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Jána Richtera a ministra školstva Petra Plavčana podpísala  počas Veľtrhu práce v Nitre súkromná Stredná odborná škola DSA v Trebišove so Slovenským vodohospodárskym podnikom Memorandum o spolupráci a pomoci v oblasti štúdia, vzdelávania a uplatnenia absolventov.

Budúci absolventi tejto SOŠ by tak po skončení štvorročného učebného odboru mali byť pripravení nielen do praxe, ale aj pre ďalšie štúdium na vysokej škole.

Takúto exkluzívnu spoluprácu bude mať Slovenský vodohospodársky podnik len s dvoma strednými odbornými školami na východe Slovenska a snaží sa tak reagovať na požiadavky praxe.

     „Aj z hľadiska klimatických zmien predpokladáme, že budeme v budúcnosti potrebovať veľa odborníkov v odbore vodného hospodárstva. Nová generácia odborníkov by mala zabezpečovať ochranu vodných tokov, vodných nádrží a vodohospodárskych diel, hospodáriť s nimi, realizovať protipovodňové opatrenia na zabezpečenie ochrany obyvateľstva,“ povedal štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR Boris Susko. Podpis memoranda prináša podľa slov ministra školstva Petra Plavčana novú éru prípravy mladých ľudí na výkon konkrétneho povolania. „Takéto aktivity budeme aj v budúcnosti podporovať,“ .      

Odborníkov vo vodnom hospodárstve nepotrebuje len Slovenský vodohospodársky podnik (SVP) a ďalšie organizácie rezortu, ale aj vodárenské spoločnosti či stavební dodávatelia. „Už dnes nemajú dozorov, projektantov,“ povedal generálny riaditeľ SVP Marián Supek. Podľa jeho odhadu bude len SVP, Vodohospodárska výstavba, š.p., a Asociácia vodárenských spoločností potrebovať do roku 2020 vyše 600 absolventov vysokých škôl, ďalší odborníci sú potrební aj v projektových a stavebných firmách. Samotný SVP bude po roku 2020 potrebovať vyše 80 vysokoškolsky vzdelaných odborníkov a približne 150 kvalifikovaných stredoškolákov, v nasledujúcich rokoch aj ďalších absolventov vysokých a stredných škôl. Výhodou práce v tomto odbore je skutočnosť, že odborníkov potrebuje podnik vo všetkých regiónoch Slovenska. Generačná výmena sa odrazí v rôznych pracovných pozíciách, od úsekových technikov, technikov merania a regulácie vo vodnom hospodárstve až po hatiarov či technikov pre správu vodného toku, technikov ochrany vodných zdrojov či technikov kontroly vôd.      

Ako povedal riaditeľ trebišovskej SOŠ DSA Miroslav Tóth, otvoria na základe Memoranda už od septembra tohto roka nový študijný odbor Technik, vodár, vodohospodár. Bude štvorročný a jeho absolvent sa stane kvalifikovaným a odborným pracovníkom v oblasti vodárenstva a vodného hospodárstva .

Otvorením nového perspektívneho štvorročného študijného odboru a štartom spolupráce so Slovenským vodohospodárskym podnikom pokračuje súkromná trebišovská stredná škola v zmenách, ktoré priniesol do SOŠ od jesene minulého roku jej nový zriaďovateľ spoločnosť Deutsch-Slowakische Akademien DSA, pripomenul M. Tóth.Škola sa bude aj naďalej usilovať o čo najväčšie zapojenie sa do systému duálneho vzdelávania a rozširovania spolupráce s výrobnými podnikmi v regióne. DSA je dcérskou spoločnosťou združenia Európske vzdelávacie centrum pre povolanie a spoločnosť - EBG, ktoré má v Nemecku 34 vzdelávacích inštitúcií a stredných odborných škôl. Za necelý rok sa DSA stala  popri Strednej odbornej školy v Trebišove   aj zriaďovateľom Základnej školy Rozkvet v Považskej Bystrici a Strednej odbornej školy polytechnickej v Trnave.

Autor: Spracoval: (kal)


komentáre
SHOW ALL
podobné
11.11.2016
ZMOS podpísalo Memorandum so spoločnosťou Dr. Josef RAABE Slovensko, s.r.o
Spoločným menovateľom spolupráce bude podpora, zvyšovania povedomia a informovanosť zriaďovateľov škôl a školských zariadení z oblasti školstva.
viac
10.08.2019
SOŠ zavádza duálne vzdelávanie pre budúcich vodohospodárov
Súkromná stredná odborná škola DSA v Trebišove zavádza od nového školského roka duálne vzdelávanie pre študijný odbor technik vodár vodohospodár. Zmluvu o duálnom vzdelávaní podpísali v stredu predstavitelia školy a štátneho Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP).
viac
16.10.2019
Rozvoj duálneho vzdelávania v Žilinskom kraji
V pondelok 14. októbra podpísala žilinská županka Erika Jurinová a riaditeľ Štátneho inštitútu odborného vzdelávania (ŠIOV) Michal Nemec Memorandum o Transformácii odborného vzdelávania a prípravy (OVP) a rozvoji systému duálneho vzdelávania na Slovensku.
viac
16.10.2020
TSK podpísal memorandum o spolupráci s Včelárskym ekologickým spolkom Slovenska
Podpora environmentálnej výchovy, zlepšovanie stavu životného prostredia na území Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) a spoločná realizácia projektov je hlavným cieľom memoranda o spolupráci medzi TSK a Včelárskym ekologickým spolkom Slovenska.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.24 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.96 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.81 %