Pondelok 13.07.2020
Dnes má meniny 
Margita
°C
24.05.2018 07:00

Princípy komunálnej reformy musia vzísť zo širokej diskusie a vzájomnej zhody


Štefan Bieľak počas vystúpenia na 29. sneme ZMOS. Snímka: ON.


Vystúpenie podpredsedu ZMOS a predsedu Komory miest Rady ZMOS Štefana Bieľaka na 29. sneme Združenia miest a obcí Slovenska.


Už 28 rokov si miestna územná samospráva úspešne plní svoju úlohu. Už 28 rokov je pilierom tohto štátu a jeho predĺženou rukou smerom k občanom. Za toto obdobie naše mestá a obce výrazne pozitívnym spôsobom zmenili svoju tvár. Urobilo sa veľmi veľa a aj vďaka samospráve sa Slovensko posunulo výrazne dopredu a stalo prosperujúcou a dynamicky sa rozvíjajúcou krajinou. Ale doba sa rýchlo mení a samospráva je rovnako konfrontovaná s modernou dobou, ktorá prináša nové výzvy a nové trendy. A po vzore európskych samospráv sa očakáva, že aj naša slovenská samospráva bude modernou, efektívnou a inteligentnou samosprávou (čiže smart samosprávou) .

Nadviažem na slová pána predsedu ZMOS Michala Sýkoru, ktorý v závere svojho príhovoru povedal, že „dnes a zajtra sa sústredíme na miestnu územnú samosprávu, na riešenia a východiská, na rozvoj a budúcnosť. Toho, čo sa nám podarilo, nebolo málo a toho, čo nás čaká, bude veľa.“ Áno, budúcnosť je to, na čo by sme sa mali zamerať. A s budúcnosťou je spojená aj otázka: „Ako ďalej samospráva?“ Na mieste sú pojmy ako „komunálna reforma“ či „modernizácia miestnej územnej samosprávy“.

Prečo hovoriť o komunálnej reforme?

Za mnou je heslo nášho dnešného snemu: „Kvalitné služby a zodpovedné rozhodnutia“. A položme si otázku – za akých podmienok vieme v samospráve poskytovať kvalitné služby, ktoré sa od nás očakávajú a s ktorými budú občania spokojní ? A za akých predpokladov vieme robiť zodpovedné rozhodnutia na všetkých úrovniach územnej samosprávy a čo k tomu potrebujeme? Viac financií, či väčšiu odbornosť?

Dôvodov, prečo dnes na pôde ZMOS hovoríme o komunálnej reforme, je hneď niekoľko:

Počas uplynulých 2, 3 mesiacov sme sa ako zástupcovia vedenia ZMOS zúčastňovali na snemoch regionálnych ZMOS po celom Slovensku. Na nich sme často počúvali, ako malým obciam chýbajú peniaze; ako nemáme dostatočne financovaný prenesený výkon štátnej správy a ako naň doplácame; ako nemáme vysporiadané pozemky pod našimi stavbami; ako nevieme spolufinancovať projekty z našich rozpočtov; ako nevieme zrealizovať, resp. dokončiť veľké investície (vodovody či kanalizácie, resp. komplexne opraviť miestne cesty); či ako nemôžeme vziať si úver na takéto veľké investície, resp. na ich prefinancovanie a pod. Rovnako sme v regiónoch počúvali, ako by sme mali zvládať stovky a na papieri až tisícky úloh a kompetencií, a to bez ohľadu na to, či ide o veľké mesto alebo malú obec. Na týchto snemoch práve zástupcovia malých obcí poukazovali na potrebu reformy samosprávy, keďže nemôžu robiť všetci všetko a za minimum financií, a súčasný stav považujú za kritický a dlhodobo neudržateľný. Teda aj v našej členskej základni sa čoraz častejšie hovorí o potrebe systémových zmien.

Nevyhnutné sú systémové zmeny

Tým ďalším dôvodom je fakt, že od vzniku samosprávy uplynie čoskoro 30 rokov a 15 rokov uplynulo už aj od decentralizácie verejnej správy (teda začatej, ale nedokončenej reformy verejnej správy), čo je dostatočný dôvod minimálne na rekapituláciu toho, kam sme sa dostali, čo funguje a čo je potrebné zmeniť.

Ďalším dôvodom sú chýbajúce riešenia na niektoré zásadné problémy, na ktoré nemáme riešenie bez systémových zmien. Financie a odborná a personálna náročnosť agendy súčasnej samosprávy nás čoraz častejšie núti zamýšľať sa ako ďalej v samospráve. Už nestačí jednoduchá argumentácia; či čakanie, na to, že budeme mať dostatok financií v samospráve, ktorých, apropo, nikde nebude dosť a že všetko sa nejako aj odborne a personálne zvládne. Takže chýbajúce financie a čoraz väčšia potreba odbornosti a postupne chýbajúce aj personálne kapacity v samospráve sú ďalším dôvodom prečo začať pripravovať reformu.

A rovnako nemožno zabúdať aj na to, že ak ZMOS chce aj do budúcna zostať silnou, reprezentatívnou a dôveryhodnou organizáciou nielen smerom dovnútra - pre svojich členov, ale aj smerom navonok - pre našich partnerov - pre vládu, štátne inštitúcie, ale najmä pre našich občanov a širokú verejnosť, tak musí začať nielen diskutovať o reforme, ale na reforme aj začať pracovať.

Nemôže to však byť reforma od stola, reforma založená len na teórii a nepodložených faktoch, ale práve naopak - reforma založená najmä na skúsenostiach – na 28-ročnej skúsenosti. Áno, skúsenosti sú to, čo ja považujem za veľmi kľúčové. Dôležité sú aj príklady dobrej praxe zo zahraničia, a netreba ísť ďaleko, stačí zájsť k našim susedom. Ako krajina však máme svoje špecifiká, máme svoju mentalitu národa a práve to je potrebné zohľadniť aj pri tejto reforme. Určite sa nedá prevziať ako celok žiadny model verejnej správy z iných krajín (vrátane samosprávy). Je tam však dosť inšpirácie. No okrem inšpirácie – to čo je nenahraditeľné, sú skúsenosti našich ľudí – ľudí pôsobiacich v samospráve a štátnej správe. A práve to treba využiť, že zatiaľ ešte máme medzi sebou skúsených odborníkov, ktorí si pamätajú aj samotný zrod zákona o obecnom zriadení v roku 1990, či decentralizáciu z rokov 2001-2004. Rovnako aj medzi nami je ešte dosť skúsených kolegov - tak súčasných, ako aj bývalých starostov a primátorov, ktorí majú odborné predpoklady pomôcť tejto reforme. Zatiaľ ich máme. A možno aj toto je ďalší dôvod, prečo ďalej neodkladať reformu našej samosprávy, keďže nám budú neskôr určite chýbať.

Iniciatíva musí vyjsť od nás

Tým rovnako vážnym dôvodom pre prípravu reformy je dlhší čas trvajúca ponuka – mandát od bývalého predsedu vlády SR Roberta Fica. Na spoločných rokovaniach vedenia ZMOS s predsedom vlády sa vždy pripomenula ponuka predsedu vlády – komunálna reforma je vecou miest a obcí, teda ZMOS, a preto sa očakáva sa, že ZMOS príde s vlastným návrhom „Ako ďalej v samospráve“.

Ak táto ponuka platí aj naďalej - aj za pôsobenia súčasného predsedu vlády, tak ju treba využiť, pretože takáto ponuka sa v budúcnosti nemusí zopakovať a niekto môže potom rozhodnúť „o nás bez nás“.

A nemožno prehliadať ani silnejúci tlak verejnosti, našich občanov a zároveň voličov na kvalitnejšie služby a najmä na zvýšené nároky na ich potreby, ktoré sú rovnako späté s tým, čo dokáže splniť a naplniť súčasná samospráva, najmä v malých obciach, kde často tieto nároky občanov sú porovnateľné s nárokmi občanov žijúcich v mestách.

A našli by sme ďalšie dôvody, ak by sme chceli... prečo komunálna reforma má byť témou a prioritou ZMOS.

O čo nám v reforme predovšetkým ide?

Touto témou sa zaoberala dvakrát Komora miest ZMOS – v novembri 2018 a druhýkrát 10. mája 2018. Aj Komora obcí ZMOS sa zaoberala problémami malých obcí (naposledy v marci 2018) a o tejto téme opakovane rokovala aj sekcia verejnej správy pri Rade ZMOS .

A aké otázky sa v súvislosti s komunálnou reformou otvárajú, o ktorých je nevyhnutné už dnes diskutovať?

- Aké sú hlavné ciele komunálnej reformy?

- Má mať každá obec všetky doterajšie originálne kompetencie a kompetencie v oblasti preneseného výkonu štátnej správy?

- Ako chce štát riešiť svoje úlohy (kompetencie)? Ktoré chce preniesť na samosprávu?

- Máme hovoriť o „viacúrovňovej“ miestnej územnej samospráve?

- Je potrebný osobitný zákon o prenesenom výkone štátnej správy?

- Akú úlohu má mať medziobecná spolupráca v tejto refome?

- Aká má byť úloha samosprávy v budúcnosti – aké sú očakávania z pohľadu občana a aké z pohľadu štátu?

- Nie je potrebné vytvoriť napr. Radu vlády pre samosprávu, resp. pre reformu verejnej správy?

A množstvo ďalších otázok ...

Vystúpenie v plnom znení je publikované v Obecných novinách č. 21-22/2018

Autor: Štefan Bieľak


komentáre
SHOW ALL
podobné
07.04.2016
Dominovali prípravy 27. snemu ZMOS a tézy pre programové vyhlásenie vlády SR
Štrbské Pleso – 6. apríl 2016 - Predseda ZMOS Michal Sýkora zvolal 6. rokovanie Rady ZMOS. Uskutočnilo sa 5. a 6. apríla 2016 v Štrbskom Plese. Dvojdňový program rokovania tvorilo 21 bodov, medzi ktorými dominovali prípravy 27. snemu ZMOS a tézy pre programové vyhlásenie vlády SR 2016 - 2020.
viac
11.04.2018
Rada ZMOS sa zišla na svojom 17. rokovaní
Program zasadnutia, ktoré sa uskutočnilo 10. a 11. apríla, sa sústredil na prípravu májového snemu, aktuálnu legislatívu a ekonomické témy. Rokovanie otvoril predseda Združenia miest a obcí Slovenska Michal Sýkora. Okrem obligatórnych bodov Rada ZMOS prerokovala 11 materiálov.
viac
24.05.2018
Priority 29. snemu ZMOS
Bratislava – 25. mája 2018 – V poradí 29. snem Združenia miest a obcí Slovenska sa uskutočnil v dňoch 23. a 24. mája 2018 v Bratislave. Delegáti v jeho závere schválili priority pre nadchádzajúce obdobie.
viac
10.06.2018
Únia miest Slovenska chce nové rozdelenie kompetencií medzi samosprávou a štátom
Pokračovanie reformy verejnej správy je hlavné posolstvo piatkového 29. Snemu Únie miest Slovenska (ÚMS), ktorý sa konal v Bratislave. Dvadsaťjeden zástupcov z 31 členských miest schválilo uznesenie, v ktorom je aj bod týkajúci sa tohto záujmu.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
78.04 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.73 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.23 %