Sobota 27.11.2021
Dnes má meniny 
Milan
°C
05.03.2020 10:48

Prirodzenosť versus formálnosť


Atribúty SOS


Ak chce prirodzený človek zostať zdravý musí vo svojom živote v prvom rade pred formálnymi spoločenskými alebo trhovými zákonmi rešpektovať zákony prírodné.


Legenda k titulne schéme:

Atribúty SOS:

I. Aplikácia prirodzeného evolučného feedbacku (priama spätná väzba) so vzájomnou osobnou zodpovednosťou občana a jeho verejného zástupcu pri správe vecí verejných.

II. Priama voľba a odvolateľnosť jednotlivých verejných zástupcov v územných obvodoch 1- 4 FO;

1. FO – poslanec Obecného zastupiteľstva za miestnu územnú komunitu,

2. FO – starosta/primátor za obecnú/mestskú územnú komunitu,

3. FO – poslanec občianskej komory SNR za okresnú územnú komunitu,

4. FO – župan/predseda VÚC za regionálnu/krajskú územnú komunitu,

5. PO – politická strana do straníckej komory SNR za štátnu územnú komunitu.

III. Automatická konštitúcia ostatných orgánov správy vecí verejných;

2. FO - starosta/primátor do zastupiteľstva VÚC,

4. FO - župan/predseda VÚC do regionálnej komory Európskeho parlamentu,

3. FO - predseda občianskej komory SNR do Valného zhromaždenia OSN/ZOZ.

5. PO - politická strana/koalícia konštituuje vládu, štátnu správu a zástupcov výkonnej moci EÚ a OSN/ZOZ

IV. Prijímanie všetkých verejných rozhodnutí verejným hlasovaním splnením dvoch podmienok;

1. nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých verejných zástupcov/poslancov, a ak

2. títo zástupcovia zastupujú zároveň aj nadpolovičnú väčšinu občanov územnej komunity.

Podobne by to malo platiť aj v ľudskej spoločnosti, pretože človek je v prvom rade prirodzená ľudská bytosť, ktorá v prvom rade tvorí seba a tým aj spoločnosť.

Ak by aspoň 10% ľudskej populácie dokázala akceptovať pri správe vecí verejných najnovšie poznatky prírodných vied o človeku ako prirodzenej ľudskej bytosti, potom by sa súčasný formálny a krízový systém verejnej správy sám od seba zrútil ako domček z karát alebo hrad z piesku.

Podľa najnovších vedeckých poznatkov o človeku či klasickej filozofie alebo prirodzenej logiky (sedliackeho rozumu) sa už deti nerodia hriešne a ani hlúpe ale ako nedeliteľná múdra súčasť celostnej prirodzenosti života.

Namiesto toho aby sme ich už v rodine alebo na základnej škole učili objavovať ich prirodzenosť v sebe samých, vtláčame a vtĺkame do ich nevinných duší či myslí násilnícke náboženské, nacionálne alebo ideologické dogmatívne či normatívne formálne naratívy.

Naopak, hlúpi a hriešni voči vlastnej prirodzenosti sme my, jednotliví dospelí nezodpovední a sformovaní občania, ktorí pravidelne už viac ako tridsaťročie volíme nezodpovedných verejných zástupcov na všetkých úrovniach verejnej správy od miestnej územnej komunity až po globálnu OSN.

Pritom základný prirodzený atribút všetkého existujúceho a živého tzv. feedback či priamu spätnú väzbu, sme medzi občanom a jeho verejným zástupcom v našom súčasnom formálnom či legálnom systéme verejnej správy sofistikovane legislatívou zrušili alebo obišli.

Na tento nezodpovedný celospoločenský krízový stav spoločnosti občianske združenie Agora už od roku 2000 odbornú i laickú verejnosť pravidelne upozorňuje a navrhuje také systémové transformačné riešenia, ktoré by túto celospoločenskú krízovú neprirodzenosť zvrátili prirodzeným osobným vedomým a zodpovedným konaním jednotlivca – sebavedomého a zodpovedného občana.

Viete si predstaviť taký systém globálnej verejnej správy so všetkými prirodzenými a demokratickými atribútmi, v ktorom by mal každý občan len štyroch zástupcov ako fyzické osoby a jednu politickú stranu ako právnickú osobu?

Ak nie, potom sme pre Vás  roku 2017 na vlastné náklady vydali publikáciu SOS – Slovenská občianska samospráva, v ktorej sú nami navrhované transformačné riešenia presne popísané. Zaobstarať si ju môžete v redakcii Obecných novín alebo v kníhkupectve Artfórum na Kozej ulici v Bratislave.

Stručne transformačný koncept ukazuje a popisuje nasledovná schéma, pričom červená farba vyjadruje priamu voľbu a modrá automatický konštitučný prirodzený vzájomný zodpovedný vzťah (feedback) medzi občanom a jeho verejným zástupcom.

V tohtoročných predvolebných propagáciách sme boli svedkami toho ako väčšina politických strán a ich formálnych zástupcov populisticky navrhovala a sľubovala vlastné reformné alebo formálne čiastkové riešenia, ktoré sú výhodné v prvom rade pre nich samých a nie pre jednotlivých občanov, obce, regióny, štát a celú spoločnosť.

Preto, ak sa teraz po voľbách znovu otvorí politická téma reformy verejnej správy, zoberme si ponaučenia zo súčasného dvadsaťročného reformného krízového – z deformovaného obdobia správy vecí verejných a trvajme na aplikácii občianskej transformácie verejnej správy podľa konceptu SOS, v ktorej sú zahrnuté najnovšie vedecké poznatky o človeku a základné atribúty prirodzenosti života i občianskej priamej demokracie.

Zárukou úspešnej transformácie celej verejnej správy bude až začiatok konštitučného procesu zdola, od sebazodpovedného a sebavedomého občana v miestnej, obecnej, okresnej a regionálnej územnej komunite priamou voľbou jeho zodpovedného verejného zástupcu.

Koho sme si teraz naposledy formálne zvolili či stvorili, toho si aj teraz po voľbách vedome a zodpovedne kontrolujme a riaďme v zmysle našej vrodenej ľudskej prirodzenosti a nie podľa získanej/naučenej formálnosti či stratenej/odučenej osobnej zodpovednosti.

Nezabúdajme, že v celej evolúcii ľudstva tvoril už archaickú prirodzenú spoločnosť vždy prirodzený človek a občiansku spoločnosť zase môže stvoriť a tvoriť len sebavedomý a sebazodpovedný občan prostredníctvom navrhovaného konceptu SOS.

Autor: František Pálka. predseda OZ Agora


komentáre
SHOW ALL
podobné
05.09.2016
BSK: Župa informačným bodom pre cezhraničnú spoluprácu
Bratislavský samosprávny kraj sa stal Infobodom pre Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika-Maďarsko (Interreg V-A SK-HU).
viac
03.04.2017
Operačný program Efektívna verejná správa podporí vzdelávanie analytikov
Analytickí zamestnanci viacerých štátnych inštitúcii, ktorí sú pre verejnú správu kľúčoví, budú mať možnosť sa s finančnou podporou Európskej únie ďalej vzdelávať.
viac
29.01.2020
ÚMS: Regionálna samospráva potrebuje prirodzené vymedzenie a väčšie kompetencie
Regionalizácia štátu je podmienená odovzdaním nových úloh a právomocí regiónom, ktoré musia byť vymedzené prirodzene s ohľadom na ich homogénnosť, dopravnú regionalizáciu SR a špecifickosť hlavného mesta SR.
viac
01.10.2020
O problematike voľby kontrolórov musíme informovať
Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Branislav Tréger sa v súvislosti s komplikáciami pri voľbe hlavných kontrolórov samospráv listom obrátil na Generálnu prokuratúru Slovenskej republiky, aj na parlamentný výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.66 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.73 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.60 %