Streda 08.07.2020
Dnes má meniny 
Ivan
°C
05.03.2020 10:48

Prirodzenosť versus formálnosť


Atribúty SOS


Ak chce prirodzený človek zostať zdravý musí vo svojom živote v prvom rade pred formálnymi spoločenskými alebo trhovými zákonmi rešpektovať zákony prírodné.


Legenda k titulne schéme:

Atribúty SOS:

I. Aplikácia prirodzeného evolučného feedbacku (priama spätná väzba) so vzájomnou osobnou zodpovednosťou občana a jeho verejného zástupcu pri správe vecí verejných.

II. Priama voľba a odvolateľnosť jednotlivých verejných zástupcov v územných obvodoch 1- 4 FO;

1. FO – poslanec Obecného zastupiteľstva za miestnu územnú komunitu,

2. FO – starosta/primátor za obecnú/mestskú územnú komunitu,

3. FO – poslanec občianskej komory SNR za okresnú územnú komunitu,

4. FO – župan/predseda VÚC za regionálnu/krajskú územnú komunitu,

5. PO – politická strana do straníckej komory SNR za štátnu územnú komunitu.

III. Automatická konštitúcia ostatných orgánov správy vecí verejných;

2. FO - starosta/primátor do zastupiteľstva VÚC,

4. FO - župan/predseda VÚC do regionálnej komory Európskeho parlamentu,

3. FO - predseda občianskej komory SNR do Valného zhromaždenia OSN/ZOZ.

5. PO - politická strana/koalícia konštituuje vládu, štátnu správu a zástupcov výkonnej moci EÚ a OSN/ZOZ

IV. Prijímanie všetkých verejných rozhodnutí verejným hlasovaním splnením dvoch podmienok;

1. nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých verejných zástupcov/poslancov, a ak

2. títo zástupcovia zastupujú zároveň aj nadpolovičnú väčšinu občanov územnej komunity.

Podobne by to malo platiť aj v ľudskej spoločnosti, pretože človek je v prvom rade prirodzená ľudská bytosť, ktorá v prvom rade tvorí seba a tým aj spoločnosť.

Ak by aspoň 10% ľudskej populácie dokázala akceptovať pri správe vecí verejných najnovšie poznatky prírodných vied o človeku ako prirodzenej ľudskej bytosti, potom by sa súčasný formálny a krízový systém verejnej správy sám od seba zrútil ako domček z karát alebo hrad z piesku.

Podľa najnovších vedeckých poznatkov o človeku či klasickej filozofie alebo prirodzenej logiky (sedliackeho rozumu) sa už deti nerodia hriešne a ani hlúpe ale ako nedeliteľná múdra súčasť celostnej prirodzenosti života.

Namiesto toho aby sme ich už v rodine alebo na základnej škole učili objavovať ich prirodzenosť v sebe samých, vtláčame a vtĺkame do ich nevinných duší či myslí násilnícke náboženské, nacionálne alebo ideologické dogmatívne či normatívne formálne naratívy.

Naopak, hlúpi a hriešni voči vlastnej prirodzenosti sme my, jednotliví dospelí nezodpovední a sformovaní občania, ktorí pravidelne už viac ako tridsaťročie volíme nezodpovedných verejných zástupcov na všetkých úrovniach verejnej správy od miestnej územnej komunity až po globálnu OSN.

Pritom základný prirodzený atribút všetkého existujúceho a živého tzv. feedback či priamu spätnú väzbu, sme medzi občanom a jeho verejným zástupcom v našom súčasnom formálnom či legálnom systéme verejnej správy sofistikovane legislatívou zrušili alebo obišli.

Na tento nezodpovedný celospoločenský krízový stav spoločnosti občianske združenie Agora už od roku 2000 odbornú i laickú verejnosť pravidelne upozorňuje a navrhuje také systémové transformačné riešenia, ktoré by túto celospoločenskú krízovú neprirodzenosť zvrátili prirodzeným osobným vedomým a zodpovedným konaním jednotlivca – sebavedomého a zodpovedného občana.

Viete si predstaviť taký systém globálnej verejnej správy so všetkými prirodzenými a demokratickými atribútmi, v ktorom by mal každý občan len štyroch zástupcov ako fyzické osoby a jednu politickú stranu ako právnickú osobu?

Ak nie, potom sme pre Vás  roku 2017 na vlastné náklady vydali publikáciu SOS – Slovenská občianska samospráva, v ktorej sú nami navrhované transformačné riešenia presne popísané. Zaobstarať si ju môžete v redakcii Obecných novín alebo v kníhkupectve Artfórum na Kozej ulici v Bratislave.

Stručne transformačný koncept ukazuje a popisuje nasledovná schéma, pričom červená farba vyjadruje priamu voľbu a modrá automatický konštitučný prirodzený vzájomný zodpovedný vzťah (feedback) medzi občanom a jeho verejným zástupcom.

V tohtoročných predvolebných propagáciách sme boli svedkami toho ako väčšina politických strán a ich formálnych zástupcov populisticky navrhovala a sľubovala vlastné reformné alebo formálne čiastkové riešenia, ktoré sú výhodné v prvom rade pre nich samých a nie pre jednotlivých občanov, obce, regióny, štát a celú spoločnosť.

Preto, ak sa teraz po voľbách znovu otvorí politická téma reformy verejnej správy, zoberme si ponaučenia zo súčasného dvadsaťročného reformného krízového – z deformovaného obdobia správy vecí verejných a trvajme na aplikácii občianskej transformácie verejnej správy podľa konceptu SOS, v ktorej sú zahrnuté najnovšie vedecké poznatky o človeku a základné atribúty prirodzenosti života i občianskej priamej demokracie.

Zárukou úspešnej transformácie celej verejnej správy bude až začiatok konštitučného procesu zdola, od sebazodpovedného a sebavedomého občana v miestnej, obecnej, okresnej a regionálnej územnej komunite priamou voľbou jeho zodpovedného verejného zástupcu.

Koho sme si teraz naposledy formálne zvolili či stvorili, toho si aj teraz po voľbách vedome a zodpovedne kontrolujme a riaďme v zmysle našej vrodenej ľudskej prirodzenosti a nie podľa získanej/naučenej formálnosti či stratenej/odučenej osobnej zodpovednosti.

Nezabúdajme, že v celej evolúcii ľudstva tvoril už archaickú prirodzenú spoločnosť vždy prirodzený človek a občiansku spoločnosť zase môže stvoriť a tvoriť len sebavedomý a sebazodpovedný občan prostredníctvom navrhovaného konceptu SOS.

Autor: František Pálka. predseda OZ Agora


komentáre
SHOW ALL
podobné
31.05.2016
Ministerstvo vytvorilo mechanizmus pre efektívnejší progres vo verejnej správe
Lepšia koordinácia medzi rezortmi, kvalitnejšie nastavenie procesov a systémov a zabránenie ich duplicity či zabezpečenie bezproblémového kolovania žiadosti ako takej po úradoch bez nutnosti prítomnosti občana.
viac
23.11.2016
Mesto Humenné žiada SČK o vrátenie dotácie vo výške 10 000 eur
Humenné žiada Slovenský červený kríž (SČK), územný spolok Humenné o vrátenie dotácie za rok 2015 vo výške 10 000 eur. Rozhodli o tom mestskí poslanci na svojom 12. zasadnutí.
viac
07.12.2017
Platy zamestnancov štátnej a verejnej správy stúpnu budúci rok o 4,8 percenta
Sociálni partneri dnes podpísali kolektívne zmluvy vyššieho stupňa, na základe ktorých sa platy zamestnancov štátnej a verejnej správy zvýšia od 1. 1. 2018 o 4,8 %, okrem platov pedagogických a odborných zamestnancov a učiteľov vysokých škôl, ktorým boli platy navýšené o 6 % od 1. 9. 2017.
viac
03.03.2020
ZMOS skúma financovanie komunálu
Združenie miest a obcí Slovenska začalo v pondelok (2. 3.)s ďalším prieskumom. Sústredíme sa na postoje starostov a primátorov k financovaniu samospráv. Prieskumom kvantifikujeme postoje štatutárnych predstaviteľov samospráv k súčasnému financovaniu a tiež alternatívnym formám financovania komunálu.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
78.04 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.73 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.23 %