Piatok 03.07.2020
Dnes má meniny 
Miloslav
°C
27.05.2018 12:00

Prvá fáza rekonštrukcie pasáže zahájená


Komplexná rekonštrukcia tzv. pasáže, rozdeľujúcej mestský palác (Nám. sv. Mikuláša č. 5) a meštiansky dom na Nám. sv. Mikuláša č. 6, patrí v roku 2018 k najväčším plánovaným investíciám Mesta Stará Ľubovňa.


Mesto Stará Ľubovňa začína s komplexnou rekonštrukciou pasáže v pamiatkovej zóne. Tá sa uskutoční v dvoch fázach. Prvá fáza je zameraná na opravu existujúceho podchodu a zadnej časti mestského paláca.


Komplexná rekonštrukcia tzv. pasáže, rozdeľujúcej mestský palác (Nám. sv. Mikuláša č. 5) a meštiansky dom na Nám. sv. Mikuláša č. 6, patrí v roku 2018 k najväčším plánovaným investíciám Mesta Stará Ľubovňa. Z rozpočtu naň mestskí poslanci vyčlenili spolu 200 000 €. Mesto tiež reagovalo na výzvu Ministerstva kultúry SR v rámci dotačného programu Obnovme si svoj dom, kde prostredníctvom podprogramu Obnova kultúrnych pamiatok žiada dotáciu vo výške 49 350 €.

Komplexná rekonštrukcia pasáže sa uskutoční v dvoch fázach. Prvú z nich predstavuje vykonanie stavebných úprav odstraňujúcich narušený až havarijný stav podchodu mestského paláca v dôsledku vlhkosti a pôsobenia vodorozpustných solí v murovanej konštrukcii a v omietke. Sanáciou vlhkosti podchodu, obnovou fasády a spevnených plôch podchodu sa zaistí chodcom bezpečný prechod na Farbiarsku ulicu. „Keďže mestský palác predstavuje národnú kultúrnu pamiatku nachádzajúcu sa v pamiatkovej zóne mesta, zámerom rekonštrukcie je aj zachovanie jeho kultúrno-historickej hodnoty. Súčasťou opráv je preto aj obnova stolárskych, zámočníckych a kováčskych konštrukcií i výmena osvetľovacích telies v podchode, dotvárajúcich jeho výnimočný charakter,“ informuje Jana Smreková z Oddelenia výstavby, územného rozvoja a životného prostredia Mestského úradu v Starej Ľubovni.

Rekonštrukcia tiež zahŕňa opravy pavlače a obnovy severnej (zadnej) dvorovej časti fasády mestského paláca, ktorá je výrazne narušená. Tie spolu s obnovou spevnených plôch priľahlého dvora prispejú k vytvoreniu príjemného celkového vzhľadu historického objektu, viditeľného aj pri prechode plánovanou presklenou pasážou. Tá nadväzuje na klenby existujúceho podchodu. Novonavrhovaná pasáž s prehľadnou konštrukciou zabezpečí prirodzené osvetlenie, vytvorí nový, príjemnejší vzhľad a dodá harmonický kontrast historickej i modernej architektúry. Výstavba pasáže je však naplánovaná až v druhej fáze komplexnej rekonštrukcie. V týchto dňoch Mesto začína s jej prvou fázou, kedy je rekonštrukcia zameraná na spomínaný podchod. „Stavenisko bolo do rúk zhotoviteľa odovzdané 15. mája 2018. Ten v súčasnosti vykonáva všetky kroky potrebné k samotnému začatiu stavebných prác, dĺžka ktorých sa odhaduje na približne 3 mesiace. Počas tohto obdobia bude prechod podchodom pre chodcov obmedzený čiastočne alebo úplne, v závislosti od náročnosti vykonávaných stavebných prác,“ dodáva primátor mesta Ľuboš Tomko.

Rekonštrukcia pasáže zaistí bezproblémové a bezpečné prepojenie centra - Nám. sv. Mikuláša a ul. Farbiarskej, kde sídli Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, či Kino Tatra. Pozitívne ju však môžeme vnímať aj z pohľadu ďalšieho zatraktívnenia pamiatkovej zóny pre Staroľubovňanov i návštevníkov mesta.

Autor: (ts-Aleš Solár)


komentáre
SHOW ALL
podobné
16.02.2018
Najvýznamnejšie investičné akcie roka 2018 v meste Stará Ľubovňa
Rozvojový program Mesta na rok 2018, schválený Mestským zastupiteľstvom 14. decembra 2017, predstavuje súhrn plánovaných investičných akcií, na ktoré sú z mestského rozpočtu vyčlenené finančné prostriedky vo výške viac ako 2 mil. €.
viac
29.12.2018
V dvoch miestnych základných školách obnovili kotolne
V Starej Ľubovni nedávno zrekonštruovali kotolne v dvoch tamojších základných školách (ZŠ), ktoré boli v havarijnom stave. Prednosta ľubovnianskeho Mestského úradu Alex Solár informoval, že ešte začiatkom novembra radnica vyhlásila verejné obstarávanie.
viac
19.08.2019
Brány zrekonštruovanej pasáže sú oficiálne otvorené
Komplexná rekonštrukcia pasáže predstavovala jednu z najvýznamnejších akcií Mesta Stará Ľubovňa, ktorej realizácia prebiehala počas minulého i tohto roka. Z dôvodu rozsahu a náročnosti jednotlivých prác sa uskutočnila v dvoch etapách.
viac
05.03.2020
V Starej Ľubovni začali s obnovou exteriéru kostola sv. Mikuláša
V týchto dňoch sa začala obnova exteriéru kostola sv. Mikuláša v Starej Ľubovni, finančné zdroje na rekonštrukciu získala rímskokatolícka cirkev zo zbierky veriacich. Informoval o tom dekan miestnej farnosti Pavol Lacko.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
78.02 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.73 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.25 %