Piatok 14.06.2024
Dnes má meniny 
Vasil
°C
01.07.2020 01:35

Rada ZMOS rokovala s ministrom Eduardom Hegerom


Snímka z 9. rokovania Rady ZMOS.


V poradí 9. rokovanie Rady ZMOS rozhodlo o októbrovom rokovaní 31. snemu ZMOS. Venovalo sa aj aktuálnej situácii a členovia Rady ZMOS tiež diskutovali s ministrom financií SR Eduardom Hegerom.


Ministerstvo financií chce pomôcť samosprávam zasiahnutým koronakrízou (TASR)

Minister financií Eduard Heger sa v utorok zúčastnil na zasadnutí Rady Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) na Štrbskom Plese, venovanom aj pomoci obciam vo forme pôžičiek, ktoré majú v súvislosti s koronakrízou problémy s výpadkom podielových daní.

„Čo sa týka samotných financií, ten výpadok daní bude tento rok nižší ako sme predpokladali v apríli, avšak budúci rok bude vyšší,” uviedol Heger. Spresnil, že výpadok na dani z príjmu fyzických osôb je podľa najnovšej prognózy na tento rok vo výške 121 miliónov eur. Heger pochválil samosprávy, že pred koronakrízou dobre hospodárili a pripravili sa na to v podobe rezervného fondu aj v podobe peňazí na účte.

Ministerstvo financií prichádza na pomoc aj vo forme pôžičiek. „Dobre vieme, že štát aj samosprávy sa musia správať v takomto čase proticyklicky, to znamená, že tam, kde všetci sporia a odkladajú si peniaze z dôvodu neistoty, musí vstúpiť štát a investovať peniaze,” povedal Heger.

Predseda ZMOS-u Branislav Tréger si myslí, že mestá a obce nebudú pristupovať na formu pôžičiek. „Potrebujeme, aby tých 311 miliónov eur z doznievajúceho programového obdobia bolo nejako realizovaných v rámci terénu, v rámci kapitálových výdajov. Je naozaj fundamentálna vec, aby sme dokázali so štátom odstrániť všetky prekážky, aby sa tie kapitálové výdaje dostali do toho terénu,” vysvetlil Tréger.

Dodal, že mestá a obce prežili napríklad aj krízu v roku 2011 a aj teraz majú ambíciu poradiť si. „Niektoré veci môžu byť v rámci života oklieštené. Počuli sme z úst primátorov a starostov, že niektoré športové odvetvia, kultúra, možno bezpečnosť, pôjdu niekde na nižšiu úroveň financovania,” doplnil predseda ZMOS-u.

Všeobecnou zhodnou na rokovaní Rady ZMOS bolo že forma pôžičiek nie je pre samosprávy riešením a vo vzťahu k modernizácii miestnej územnej samosprávy minister deklaroval, že v prípade obcí nebudú uvažovať o ich zlučovaní. Zároveň bola zhodou prijatá možnosť intenzívnej spolupráce a pravidelných rokovaní, ktoré budú reagovať na tvorbu legislatívy a ekonomiku samospráv.     

Nový návrh zonácie Muránskej planiny a podpora Partnerskej dohody

Rada ZMOS po vyhodnotení plnenia úloh bola predsedami odborných sekcií informovaná o ich činnosti, výsledkoch doterajších rokovaní od ostatného rokovania rady a pri tomto bode tiež schválila návrh sekcie pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, ktorý uviedla primátorka mesta Tisovec Irena Milecová. V tejto súvislosti Rada ZMOS žiada predkladateľov, aby za účasti odborníkov i verejnosti a v súlade s platnou legislatívou vypracovali nový návrh zonácie s cieľom minimalizácie sociálno-ekonomických dopadov v oblasti zamestnanosti, najmä udržania pracovných miest v lesníckych a drevospracujúcich činnostiach, ako aj z pohľadu rozvoja cestovného ruchu a turizmu, ale aj celkového využívania územia regiónu patriaceho k najmenej rozvinutým regiónom Slovenska. Zároveň žiadame prehodnotiť súčasný Národný park Muránska planina v zmysle § 20a zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny ako prírodný park, čomu plne zodpovedá územie Muránskej planiny. Okrem toho súhlasí a podporuje Partnerskú dohodu v súvislosti s revitalizáciou zanedbaných oblastí ,,brownfieldov´´v mestách a obciach.   

Programové vyhlásenie vlády

Pri bode týkajúcom sa Programového vyhlásenia vlády SR 2020 – 2024 a jeho možných dopadov na miestnu územnú samosprávu Rada ZMOS zobrala danú informáciu na vedomie, žiada predsedu ZMOS, aby pri rokovaniach s jednotlivými rezortnými ministerstvami v rámci rezortných rozpracovaní Programového vyhlásenia vlády SR na roky 2020 až 2024 presadzoval záujmy členských miest a obcí ZMOS v súlade s uzneseniami jeho decíznych orgánov. Okrem toho uložila povinnosť prerokovať materiál k PVV na roky 2020 – 2024 v odborných sekciách Rady ZMOS z pohľadu jeho dopadov na samosprávu a odporúčania postupov a opatrení predložiť na rokovanie orgánov ZMOS, s tým, že podpredsedom, vrátane výkonných podpredsedov ZMOS pri rokovaniach s jednotlivými rezortnými ministerstvami v rámci rezortných rozpracovaní Programového vyhlásenia vlády SR na roky 2020 až 2024 uložila povinnosť presadzovať záujmy členských miest a obcí ZMOS v súlade s uzneseniami jeho decíznych orgánov.

Aktivity ZMOS

Rada ZMOS tiež zobrala na vedomie informáciu predsedu Branislava Trégera o rokovaniach ZMOS v aktuálnom období. Rovnako na vedomie zobrala aj informáciu o činnosti Kancelárie ZMOS za prvý polrok 2020, ktorú uviedol ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS Michal Kaliňák.

Eurofondy, odpadové hospodárstvo a ochrana ovzdušia

Výkonný podpredseda Milan Muška predložil aktuálnu informáciu o stave prípravy programového obdobia 2021 – 2027, ktorú rada zobrala na vedomie a zároveň  schválila návrh ďalšieho postupu ZMOS pri príprave programového obdobia 2021 – 2027.

Výkonný podpredseda Jozef Turčány následne informoval o aktuálnej situácii v odpadovom hospodárstve. Rada zobrala túto informáciu na vedomie, uložila povinnosť presadzovať schválený návrh legislatívnych zmien na rokovaniach s MŽP SR a odporúčala predsedom regionálnych združení presadzovať pre členské mestá a obce naplnenie Memoranda OZV v plnom rozsahu. Okrem toho Rada ZMOS nesúhlasila s s predloženým návrhom téz k zákonu o ochrane ovzdušia.

31. snem ZMOS

Rada sa tiež venovala príprave 31. snemu ZMOS. V tejto súvislosti schválila zvolanie 31. snemu ZMOS na 13. a 14. októbra 2020 v hoteli Senec, mesto Senec. Tiež schválila: delegačný kľúč 1:7 (navyše členovia Rady ZMOS a Kontrolná komisia), vložné vo výške 100 eur na delegáta, návrh programu 31. snemu ZMOS, návrh rokovacieho poriadku 31. snemu ZMOS, návrh na zloženie pracovného predsedníctva a komisií snemu, informáciu o  činnosti Rady a Predsedníctva ZMOS po 30. sneme ZMOS, informáciu o činnosti odborných sekcií Rady ZMOS po 30. sneme ZMOS a návrh na uznesenie 31. snemu ZMOS. Zároveň odporúča 31. snemu ZMOS prerokovať a schváliť predložené materiály. Na tento bod nadväzovalo vyhodnotenie plnenia priorít 30. snemu ZMOS, ktoré členova rady zobrali na vedomie.

Predsedníctvo každý mesiac

Rada ZMOS schválila harmonogram rokovaní Predsedníctva ZMOS a Rady ZMOS na 2. polrok 2020. Pri tomto návrhu bola schválená zmena podľa ktorej sa rokovania predsedníctva bude konať každý mesiac, keďže očakávame výraznú legislatívnu aktivitu vlády SR a parlamentu.

Činnosť ZMOS

Rada ZMOS sa tiež sa venovala plneniu rozpočtu ZMOS za rok 2019 a návrhu rozpočtu ZMOS na rok 2020, ktorý predložil Ladislav Adamovič, riaditeľ sekcie ekonomiky. Rada ZMOS  schválila výsledky hospodárenia ZMOS za rok 2019 a rozpočet ZMOS na rok 2020. Rada ZMOS sa v bode rôzne venovala návrhu na ukončenie činnosti Združenia miest a obcí Slovenska v obchodných spoločnostiach s podielom Združenia miest a obcí Slovenska. Rada v tejto súvislosti žiada ústredného riaditeľa kancelárie ZMOS o ukončenie aktivít v jednotlivých obchodných spoločnostiach a odporúča ponechať podiel Združenia miest a obcí Slovenska v obchodnej spoločnosti INPROST, s. r. o., ktorá je vydavateľom Obecných novín. 

Autor: (Michal KALIŇÁK, ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS)


komentáre
SHOW ALL
podobné
25.04.2020
Predsedníctvo ZMOS prerokuje kľúčové témy s kvantifikáciou dopadov
Združenie miest a obcí Slovenska má vypracovanú analýzu programového vyhlásenia vlády s finančnou a legislatívnou kvantifikáciou dopadov. V utorok (28. 4.) bude aj tento dokument schvaľovaný jeho Predsedníctvom.
viac
06.08.2020
Komuniké z 5. zasadnutia Predsedníctva ZMOS
V poradí 5. zasadnutie Predsedníctva Združenia miest a obcí Slovenska sa venovalo hlavne problematike odpadového hospodárstva a Envirofondu.
viac
23.09.2020
Komuniké z Predsedníctva ZMOS a Rady ZMOS
V poradí 6. zasadnutie Predsedníctva ZMOS sa uskutočnilo tesne pred rokovaním Rady ZMOS. Mnohé jeho závery boli následne prerokované na popoludňajšom rokovaní Rady ZMOS.
viac
18.12.2020
Komuniké zo 7. rokovania Predsedníctva ZMOS
Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Branislav Tréger zvolal na včerajší deň (17. 12) v poradí 7. rokovanie Predsedníctva ZMOS. Kľúčovými témami boli ekonomika, eurofondy aj aktuálna legislatíva.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.15 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
3.15 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.70 %