Piatok 23.10.2020
Dnes má meniny 
Alojzia
°C
01.02.2018 08:42

Regulačný úrad pripravuje Jednotné informačné miesto


Ilustračná snímka.


V novembri 2017 schválila Národná rada SR novelu zákona č. 351/2011 Z. z o elektronických komunikáciách, v ktorej po upozornení Európskej komisie zrejme už v plnej miere zadefinuje zriadenie tzv. Jednotného informačného miesta (JIM).


V schválenej novele zákona ide o transpozíciu Smernice o znížení nákladov na širokopásmové pripojenie (2014/61/EÚ), ktorú mala Slovenská republika implementovať do 1. januára 2016, avšak sa omeškala.

JIM, ktoré bude zriadené a prevádzkované Úradom pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb SR (RÚ), by malo  v praxi uľahčiť budovanie vysokorýchlostných elektronických komunikačných sietí tým, že sa umožní efektívnejšie využitie existujúcej a plánovanej fyzickej infraštruktúry, a to nielen v oblasti telekomunikácií, ale aj energetiky, odpadových vôd, dopravy a ďalších.

S cieľom efektívne plánovať zavádzanie sietí a zabezpečiť čo najúčinnejšie využívanie tejto infraštruktúry budú mať vďaka JIM subjekty na trhu možnosť bezplatného prístupu k minimálnym informáciám v elektronickej podobe. Tieto informácie budú musieť tzv. „povinné osoby“, čiže ústredné orgány štátnej správy, miestne orgány štátnej správy, vyššie územné celky a obce najneskôr do 30. júna 2018 nahlásiť na RÚ, ktorý ich spracuje a sprístupní telekomunikačným podnikom.

Systém bude zároveň zhromažďovať aj informácie o pripravovaných stavbách, ktoré môžu subjektom na trhu poslúžiť na budovanie ich vlastnej siete na poskytovanie širokopásmového pripojenia. Údaje preto pre účely tohto systému budú musieť poskytnúť aj prevádzkovatelia telekomunikačných sietí. RÚ budú zo strany povinných osôb poskytnuté tieto informácie o existujúcej infraštruktúre:

a) základné technické parametre a určenie druhu fyzickej infraštruktúry,

b) umiestnenie fyzickej infraštruktúry vymedzené obcou, katastrálnym územím a číslom parcely,

c) údaje o súčasnom využívaní fyzickej infraštruktúry a 

d) údaje kontaktnej osoby prevádzkovateľa siete v rozsahu meno, priezvisko, adresa na doručovanie, telefonický kontakt a emailová adresa.

V budúcnosti budú mať  všetky povinné osoby povinnosť informovať správcu systému (RÚ) o každej získanej aktualizácii informácií a každej novej informácii vždy do dvoch mesiacov odo dňa jej získania, inak im budú hroziť pokuty od 200 eur do 1% z obratu z predchádzajúceho účtovného obdobia. Prínosom pre všetky strany by mala byť eliminácia zbytočných stavebných prác a súvisiacich správnych konaní, ušetrenie finančných prostriedkov na strane poskytovateľov služieb širokopásmového pripojenia, a teda rozšírenie a urýchlenie prístupu ľudí k vysokorýchlostnému internetu.

Obecné noviny č. 3-4/2018

 

Autor: Za CTF pripravil: Ing. Matej STUŠKA


komentáre
SHOW ALL
podobné
09.05.2016
Nové informačné centrum má podporiť cestovný ruch v regióne
Nové informačné centrum otvorili aktivisti počas uplynulého víkendu v rámci projektu Dukla destination vo Svidníku. Súčasťou projektu je i webový portál www.dukladestination.com, ktorý slúži ako aktívny internetový sprievodca.
viac
28.05.2016
Kraj vypracoval novú stratégiu zahraničných vzťahov
Nitriansky samosprávny kraj (NSK) chce v nasledujúcich rokoch posilniť svoju spoluprácu so zahraničnými regiónmi. Tá by mala pomôcť samotnému kraju, ale aj jednotlivým obciam a inštitúciám pri ich rozvoji a realizácii rôznych cezhraničných projektov.
viac
31.12.2019
V informačných kanceláriách vyhľadalo pomoc viac ako 250 ľudí
Informačné kancelárie riešia celú škálu trestnej činnosti: problematika domáceho násilia predstavuje až 16 %, obetí podvodu je 23 % a približne 30 % tvorí netrestná agenda.
viac
29.04.2020
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 - informačné videá pre obce
Štatistický úrad Slovenskej republiky (ďalej len „ŠÚ SR“) ako subjekt poverený vykonaním integrovaného sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 (ďalej len „SODB 2021“) plánuje v tomto roku v rámci prípravnej fázy projektu uskutočniť viaceré aktivity s cieľom informovať o SODB 2021 obce SR.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.86 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.86 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.27 %