Piatok 03.12.2021
Dnes má meniny 
Oldrich
°C
09.10.2021 08:05

Reprezentatívny prieskum ZMOS odkryl realitu dostupnosti zdravotníctva


Snímka z piatkovej tlačovej konferencii v Liptovskom Hrádku. Predsedníčka sekcie sociálnych vecí a marginalizovaných komunít Rady ZMOS Božena Kováčová a Branislav Tréger, predseda ZMOS.


Združenie miest a obcí Slovenska zrealizovalo reprezentatívny prieskum, ktorý odkryl realitu z hľadiska dostupnosti zdravotníckych služieb. Ukazuje ktoré ambulancie najviac pôsobia v mestách a obciach, ale aj koľko trvá cesta k lekárovi do najbližšej samosprávy.


Prístup k lekárskej starostlivosti

Štatutárni predstavitelia miest a obcí v prieskume odpovedali aj na otázku: „Majú obyvatelia Vašej obce/mesta priamo na území samosprávy prístup k nasledujúcej lekárskej starostlivosti?“. Odpovede sú nasledovné: Ambulancia všeobecného lekára (24,3%), Zubno-lekárska ambulancia (18,7%), Ambulancia všeobecného lekára pre deti (14%), Lekárska starostlivosť – lekáreň (13,3%), Gynekologická ambulancia (6,6%), Ošetrovateľská starostlivosť v zariadení sociálnej pomoci – ADOS (6,9%). Respondenti mohli uviesť viacero z alternatívnych odpovedí. Celkovo 31,8 % samospráv uvádza, že ich obyvatelia nemajú priamo v obci, alebo meste žiaden prístup k primárnej lekárskej starostlivosti (všeobecný lekár pre deti, dospelých, gynekológovi a zubnému lekárovi), ale túto lekársku starostlivosť musia vyhľadávať v okolitých samosprávach.

Samosprávy poskytujú priestory 

Ďalšia z otázok sa orientovala na to „v akých priestoroch sídli v samospráve konkrétna ambulancia“. Ambulancie všeobecných lekárov pre dospelých sídlia v 78,5 % v priestoroch samosprávy. V priestoroch vo vlastníctve daného lekára pôsobí 10,8 % ambulancií. V priestoroch prenajatých od iného subjektu pôsobí 15,4 % týchto ambulancií. K otázke sa nevedelo vyjadriť 3,1 % opýtaných.  

Ambulancie všeobecného lekára pre deti sídlia v 74,7 % v priestoroch samosprávy. V priestoroch vo vlastníctve daného lekára pôsobí 17,3 % ambulancií. V priestoroch prenajatých od iného subjektu pôsobí 17,3 % týchto ambulancií. K otázke sa nevedelo vyjadriť 2,7 % opýtaných. "Okrem iného sme zistili, že jedna tretina obvodných lekárov v našich ambulanciách je už v dôchodkovom veku. Máme obrovský problém s tým, že ako náhle odíde obvodný lekár do dôchodku, v regiónoch za neho nemáme náhradu," doplnila na piatkovej tlačovej konferencii v Liptovskom Hrádku predsedníčka sekcie sociálnych vecí a marginalizovaných komunít Rady ZMOS Božena Kováčová s tým, že problematika sa týka aj detských lekárov. 

Gynekologické ambulancie pôsobia v prenajatých priestoroch vo vlastníctve samosprávy v prípade 56,8 % miest a obcí. V priestoroch vo vlastníctve daného všeobecného lekára pôsobí 21,6 % ambulancií. V priestoroch prenajatých od iného subjektu pôsobí 32,4 % týchto ambulancií. K otázke sa nevedelo vyjadriť 5,4 % opýtaných.

Celkovo 67 % zubno-lekárskych ambulancií sídli v priestoroch prenajatých samosprávou. V priestoroch vo vlastníctve daného všeobecného lekára pôsobí 19 % ambulancií. V priestoroch prenajatých od iného subjektu pôsobí rovnako 19 % týchto ambulancií. K otázke sa nevedelo vyjadriť 3 % opýtaných.

V prípade týchto dát je potrebné pripomenúť, že v obci, alebo meste môže pôsobiť viacero rovnako zameraných ambulantných lekárov, ktorí majú prenajaté rôzne priestory.

Dopravná dostupnosť 

Združenie miest a obcí Slovenska sa tiež venovalo otázkam dopravnej dostupnosti vybraných ambulancií. Na túto otázku odpovedali iba respondenti, ktorí neuviedli, že ambulanciu majú obyvatelia priamo v obci či meste.

Do ambulancie všeobecného lekára pre dospelých majú do najbližšej samosprávy priamy spoj (autobus, vlak) do 15 minút obyvatelia 69,4 % samospráv. Viac ako 15 minút trvá obyvateľov v prípade 23,6 % miest a obcí. 

Do ambulancie všeobecného lekára pre deti majú do najbližšej samosprávy priamy spoj (autobus, vlak) do 15 minút obyvatelia 61,3 % samospráv. Viac ako 15 minút to trvá obyvateľom v prípade 29,5 % miest a obcí.

Do gynelokogickej ambulancie majú do najbližšej obce priamy spoj (autobus, vlak) do 15 minút obyvatelia 44,8 % samospráv. Viac ako 15 minút to trvá obyvateľom v prípade 43,3 % miest a obcí.  

Do zubno-lekárskej ambulancie majú do najbližšej obce priamy spoj (autobus, vlak) do 15 minút obyvatelia 55,1 % samospráv. Viac ako 15 minút to trvá obyvateľom v prípade 35,7 % miest a obcí.

Zdravotníctvo treba liečiť  

"Máme záujem na riešení zdravotnej starostlivosti v rámci štátu a budeme sa tejto téme venovať," načrtol šéf združenia Branislav Tréger. Podľa Združenia miest a obcí Slovenska tento prieskum zdôrazňuje, že tieto zdravotnícke služby má výrazný vplyv na kvalitu života občanov, pričom ich dostupnosť by mala kopírovať demografický vývoj i regionálne špecifiká, no hlavne reálne potreby ľudí. Združenie miest a obcí Slovenska na základe informácií z prostredia viac ako 60 regionálnych združení venuje otázkam dostupnosti zdravotníckych služieb, návrhom stratifikácie nemocníc, ale aj prepájaniu zdravotníctva so sociálnymi službami mimoriadne vysokú pozornosť. Podľa Združenia miest a obcí Slovenska dnes nie je témou, v koho kompetencii a v prevádzke sú zdravotnícke zariadenia, ale ako vyliečiť zdravotníctvo, ktoré má mnohé systémové, personálne aj technické nedostatky.

Reprezentatívny prieskum bol realizovaný v čase od 8. júla 2021 do 3. septembra 2021 na reprezentatívnej vzorke 535 samospráv. Súčasťou formulovaných záverov z prieskumu bude aj tzv. druhostupňové triedenie dát, aby sme poznali postoje starostov a primátorov podľa jednotlivých krajov a veľkostných kategórií obcí. Výsledky prieskumu budú podkladmi na ďalšiu prácu v rámci národného projektu ZMOS s názvom Modernizácia miestnej územnej samosprávy, ktorý je realizovaný vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa.

 

Autor: Michal KALIŇÁK, ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS


komentáre
SHOW ALL
podobné
10.10.2019
ZMOS realizuje prieskum dostupnosti potravín na vidieku
Združenie miest a obcí Slovenska začalo z prieskumom, ktorý sa venuje zmapovaniu prístupu ľudí v obciach k potravinám v maloobchodných predajniach.
viac
29.04.2020
ZMOS prerokovalo PVV a jeho dosahy
Snaha o vytvorenie bezkorupčného prostredia na Slovensku je jedným z pozitív v programovom vyhlásení vlády (PVV). Po utorňajšom rokovaní predsedníctva Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) v Liptovskom Hrádku to uviedol jeho šéf Branislav Tréger.
viac
31.08.2021
Dostupnosť zdravotníctva je kľúčom k prevencii aj liečbe
Združenie miest a obcí Slovenska uplatnilo v medzirezortnom pripomienkovom konaní kľúčový postoj k Zákonu o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti. Apeluje pritom na dostupnosť zdravotníckych služieb a poukazuje na potrebu systémových riešení.
viac
11.09.2021
ZMOS skúma viaceré aspekty rodinného podnikania v mestách a obciach
Združenie miest a obcí Slovenska začalo s reprezentatívnym prieskumom, ktorý sa orientuje na viaceré aspekty rodinného podnikania v mestách a obciach.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.68 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.73 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.59 %