Streda 06.12.2023
Dnes má meniny 
Mikuláš
°C
15.07.2021 03:15

Rodinné poradne pre rodiny a jednotlivcov


Ilustračná snímka.


Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR pripravuje národný projekt „Rodinné poradne – poradensko-psychologické služby pre jednotlivcov, páry a rodiny“.


Zámer projektu odobrila Komisia pri Monitorovacom výbore pre Operačný program Ľudské zdroje začiatkom júla. Od poskytovania bezplatného odborného poradenstva očakáva zmiernenie napätia v rodinách, zlepšenie komunikácie v domácnostiach, ale aj predchádzanie negatívnym javom v rodinách. Pilotné poradne vzniknú začiatkom budúceho roka v piatich okresných mestách.

Podľa online prieskumu Inštitútu pre výskum práce a rodiny (IVPR), ktorý trval od polovice mája 2020 do konca júna 2020, zažilo zvýšené napätie v domácnosti až 41,7 % respondentov a respondentiek, zvýšenie konfliktov 26,9 %, a partnerské násilie 1,2 %. Vzhľadom na pretrvávajúcu pandemickú situáciu a absenciu poradenstva pre jednotlivcov, páry a rodiny, ktoré nie sú klientmi orgánov sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately, teda poradenstva pre každého jednotlivca, rodinu, rodičov, manželov ako prevenciu duševných porúch preto rezort práce pripravuje národný projekt rodinných poradní. „Manželské a predmanželské poradne sme tu mali od roku 1971, no v roku 2005 všetky zanikli. Možno aj to je dôvod zvýšeného počtu rozvodov a vyhrotených rodičovských konfliktov. Žijeme v dobe poznačenej krízou a neistotou. Verím, že rodinné poradne sa stanú miestom, kde rodiny dostanú cenné rady aj úprimnú pomoc,“ uviedol minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak.

Na Slovensku postupne vznikne 5 pilotných rodinných poradní a to v Trnave, Nových Zámkoch, Žiline, Košiciach a v Humennom. Miesta boli vybrané na základe aktuálne dostupných informácií z oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately či sociálnych služieb s dôrazom napríklad na nedostupnosť poskytovaných služieb, najvýraznejšie sociálnopatologické javy či veľkosť mesta. Tieto poradne bude môcť navštíviť každý, kto sa cíti nekomfortne v dôsledku osobnostného, sociálneho a spoločenského rozpoloženia, kde zároveň nájde kvalifikovanú odbornú pomoc prvého kontaktu.

Odborné činnosti v rodinných poradniach budú poskytovať psychológovia, sociálni pracovníci, ale aj iní odborníci a to za dodržania maximálnej anonymity a mlčanlivosti. Poradia nielen osobne, ale aj prostredníctvom telekomunikačných prostriedkov a v špecifických prípadoch (napr. v prípade klientov so zdravotným znevýhodnením) pôjdu priamo do terénu.

Vytvorenie rodinných poradní počíta nielen s materiálno-technickým vybavením, ale najmä s ich profesijným zabezpečením - odborní zamestnanci poradní budú vybraní na základe výberového konania, bude zabezpečené ich vzdelávanie a supervízia odborných činností.

Okrem vzniku samotných pilotných poradní je cieľom národného projektu nastavenie a otestovanie kvantitatívnych a kvalitatívnych štandardov odborného poradenstva priamo v praxi pilotných rodinných poradní. Tento národný projekt bude prvou etapou zmien komplexného a systémového charakteru v uvedenej oblasti.

Prijímateľom národného projektu „Rodinné poradne – poradensko-psychologické služby pre jednotlivcov, páry a rodiny“ bude Inštitút pre výskum práce a rodiny, ktorý je vedeckovýskumnou príspevkovou organizáciou MPSVR SR. So spustením projektu rezort práce ráta v 3. štvrťroku tohto roka a jeho realizácia potrvá 28 mesiacov. Národný projekt bude financovaný zo zdrojov Európskej únie a štátneho rozpočtu (celkové výdavky projektu 3 111 381,29 eur).

Informácie o schválených zámeroch národných projektov sú zverejnené TU 

Prieskum IVPR je dostupný na: Prieskum životnej situácie počas pandémie COVID-19 (gov.sk)

Autor: (employment.gov.sk)


komentáre
SHOW ALL
podobné
22.09.2020
Vo vybraných okresoch sa má v októbri začať radónový prieskum
V Levickom, Komárňanskom a Topoľčianskom okrese sa bude od polovice októbra vykonávať radónový prieskum. Polročný projekt financovaný Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu vo Viedni bude zisťovať objemovú aktivitu radónu v ovzduší.
viac
12.03.2021
Model CAF pre organizácie samosprávy
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR na svojej webovej stránke predstavil organizácie samosprávy s modelom CAF. ÚNMS SR sa ako národný korešpondent modelu CAF usiluje podporovať implementáciu modelu CAF a rozširovať základňu jeho používateľov.
viac
06.04.2021
Pripomienkovanie národného projektu „Slovensko v mobile“
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky sprístupňuje na verejné pripomienkovanie projektovú dokumentáciu k národnému projektu „Slovensko v mobile“. Pripomienky je možné zasielať do 19. 4. 2021.
viac
16.07.2021
Plán obnovy dostal oficiálne zelenú
Plán obnovy a odolnosti SR dostal oficiálne zelenú aj od ostatných členských štátov EÚ na rokovaní Rady pre hospodárske a finančné záležitosti, čím sa ukončil schvaľovací proces.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.10 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.95 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.95 %