Nedeľa 03.03.2024
Dnes má meniny 
Bohumil, Bohumila
°C
18.03.2020 09:50

Rokovanie zastupiteľstiev v aktuálnom období


Ilustračná snímka: (int.).


Združenie miest a obcí Slovenska v súvislosti s organizovaním rokovaní obecných a mestských zastupiteľstiev v tomto období dáva do pozornosti nasledovné.


Z dôvodu vzniku ohrozenia verejného zdravia a nevyhnutnosti prijať opatrenia podľa zákona o civilnej ochrane obyvateľstva, vláda Slovenskej republiky vyhlásila 11. marca 2020 mimoriadnu situáciu na území Slovenskej republiky.

Zároveň Vláda SR na svojom mimoriadnom zasadnutí (15. 3. 2020 v nedeľu) schválila ďalšie dôležité opatrenia na zabránenie šírenia nového koronavírusu spôsobujúceho ochorenie COVID-19.

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zdôrazňuje, že cieľom prijatých opatrení je ochrana zdravia ľudí a predchádzanie úmrtiam v súvislosti s ochorením COVID-19.

Preto prosím dodržiavajte a rešpektujte všetky opatrenia Vlády SR a rokovania OZ presuňte resp. odložte na neskorší termín pokiaľ sa situácia neupokojí a zvážte nevyhnutnosť rokovania OZ.

V zmysle  § 12 ods. 7  zákona o obecnom zriadení:

Obecné zastupiteľstvo rokuje vždy v zbore. Spôsobilé rokovať a uznášať sa je vtedy, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov. Z uvedeného vyplýva, že je nevyhnutná fyzická prítomnosť.

Zároveň nie je možné ani vylúčenie verejnosti nakoľko v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. § 12 ods. 8 je rokovanie OZ zásadne verejné a neverejné je len vtedy, ak predmetom rokovania sú informácie alebo veci chránené podľa osobitných zákonov; to neplatí, ak je predmetom rokovania obecného zastupiteľstva

a) použitie verejných prostriedkov na platy, odmeny a iné náležitosti spojené s výkonom funkcie orgánov obce, členov orgánov obce, zamestnancov obce alebo osôb, ktoré vykonávajú za odplatu činnosť pre obec,

b) nakladanie s majetkom vo vlastníctve obce, najmä prevod vlastníctva k majetku vo vlastníctve obce, nadobudnutie majetku do vlastníctva obce alebo prenechanie majetku obce do užívania iným osobám.

Pokiaľ teda predmetom rokovania nie sú informácie alebo veci chránené podľa osobitných zákonov, rokovanie OZ musí byť verejné.

Vo vyhláške Úradu verejného zdravotníctva sa totiž zakazuje organizovať hromadné podujatia všetkým právnickým osobám, teda aj obciam.

Link aj verejnú vyhlášku Úradu verejného zdravotníctva SR a prijaté opatrenia vlády SR sú k dispozícii TU:

Opatrenie_UVZ_SR_o_zakaze_a_obmedzeni_prevadzok_15032020(1).pdf

Opatrenie_UVZSR_pri_ohrozeni_verejneho_zdravia_12.03.2020_karantena.pdf

Verejná vyhláška_rozhodnutie_zákaz hromadných podujatí.pdf

Verejná vyhláška_rozhodnutie_izolácia v domácom prostredí.pdf

Autor: (Michal KALIŇÁK, ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS)


komentáre
SHOW ALL
podobné
21.03.2020
SK8: V krátkom čase bude nevyhnutné prijať viaceré legislatívne opatrenia
Súčasná krízová situácia vyvolaná šírením koronavírusu a následné opatrenia súvisiace s aktivovaním núdzového stavu výrazne obmedzujú aj riadne fungovanie zastupiteľských orgánov krajskej, ako aj miestnej samosprávy.
viac
08.04.2020
Zastupiteľstvá obcí i krajov budú môcť rokovať aj cez videokonferencie
Obecné i krajské zastupiteľstvá budú môcť zasadať počas krízovej situácie aj prostredníctvom videokonferencie. Vo výnimočných prípadoch budú môcť zastupiteľstvá obcí hlasovať formou per rollam.
viac
18.05.2020
Poslanci TTSK budú opäť rokovať prostredníctvom videokonferencie
Rokovanie Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja, ktoré je naplánované na stredu 20. mája 2020, sa uskutoční prostredníctvom videokonferencie. Župa využije túto možnosť po druhýkrát.
viac
14.10.2020
Opäť je možné elektronické rokovanie zastupiteľstiev
Združenie miest a obcí Slovenska koncom marca predložilo návrh novely zákona o obecnom zriadení na rozšírenie možností rokovania zastupiteľstiev.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.00 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
3.08 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.93 %