Sobota 15.06.2024
Dnes má meniny 
Vít
°C
29.05.2017 03:29

Rozbiehajú sa prvé reformné projekty


OP EVS má za cieľ vybudovať pro-klientsky orientovanú verejnú správu, ktorá reflektuje potreby dnešnej doby.


Štartuje prvých 12 národných projektov a šesť dopytovo-orientovaných výziev v hodnote 117,2 miliónov eur, čo predstavuje už takmer tretinu všetkých financií operačného programu.


Projekty financované z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa (OP EVS) štartujú. Ide o prvých 12 národných projektov a šesť dopytovo-orientovaných výziev v hodnote 117,2 miliónov eur, čo predstavuje už takmer tretinu všetkých financií operačného programu. OP EVS má za cieľ vybudovať pro-klientsky orientovanú verejnú správu, ktorá reflektuje potreby dnešnej doby. Je veľmi dôležité poukázať na to, že pri príprave projektov sa kladie dôraz na ich kvalitu a prínos k modernizácii verejnej správy.

Projekty tohto typu sa na Slovensku spúšťajú po prvýkrát a preto je ich dobré nastavenie v tomto prípade kľúčové. Prvá séria projektov bude predstavovať významný posun v reformovaní toho, ako slovenská verejná správa funguje.

 

Dôraz na občana

Prvé projekty majú prispieť k zvýšeniu efektivity verejných inštitúcií a k zníženiu záťaže na občana. Jeden z hlavných projektov sa bude sústrediť na to, aby kontakt občana s verejnou správou bol rýchlejší a jednoduchší. Vnútorné procesy verejnej správy sa zmenia tak, aby sa odbúrala prebytočná byrokracia. Významným krokom vpred je aj projekt rozvoja klientskych centier, v ktorých sa poskytuje množstvo služieb. Ľudia si pod jednou strechou vybavia rôzne doklady, živnosť alebo povinnosti súvisiace s motorovými vozidlami. Práve na kvalitu týchto služieb sa má v rámci jedného z projektov zbierať spätná väzba priamo od občanov. Na základe tej sa budú služby upravovať tak, aby lepšie slúžili potrebám ľudí.

Pre OP EVS sú kľúčové aj projekty v oblasti justície. Projekt ministerstva spravodlivosti má odbremeniť súdy a priniesť rýchlejšie rozhodnutia pre občanov. Spravodlivosť tak bude rýchlejšia a dostupnejšia.

Operačný program podporí aj kapacity centra právnej pomoci, ktoré v týchto dňoch poskytuje čoraz viac kvalitnej právnej asistencie pre ľudí v materiálnej núdzi.

Kvalita verejnej správy je závislá od kvality ľudí, ktorí v nej pracujú. Aj preto vnímame ako jednu z dôležitých iniciatív projekt budovania analytických kapacít na všetkých ministerstvách. Občania sa vďaka iniciatíve dočkajú kvalitnejšie pripravených verejných politík a ušetria svoj čas strávený na úradoch či súdoch.

Ďalší projekt má priniesť hodnotenie verejných výdavkov ako aj zvýšenie hodnoty za peniaze z verejných financií, čo v konečnom dôsledku takisto poskytne lepšie verejné služby a zlepší fungovanie štátu a spokojnosť ľudí. Zlepší sa hospodárenie s verejnými prostriedkami či zvýši transparentnosť rozhodovania o rozpočte. Dôležitým krokom na zlepšenie stavu je iniciatíva Hodnota za peniaze. Jej cieľom je posúdiť, či peniaze daňovníkov budú skutočne vynaložené najlepšie, ako je možné, aby boli verejné služby kvalitné.

Pre OP EVS je kľúčový princíp partnerstva. Dobré verejné politiky musia vznikať v spolupráci s tými, pre ktorých sú určené – s občanmi. Aj preto je pripravených šesť dopytovo-orientovaných výziev pre mimovládne neziskové organizácie v sume 15 miliónov eur. Uzávierka prvého hodnotiaceho kola je naplánovaná na 21. augusta 2017. O finančnú podporu na svoj projekt môžu žiadať neziskové organizácie, občianske združenia i nadácie. Všetky vyhlásené vyzvania na národné projekty ako aj výzvy pre mimovládky sú zverejnené na webovej stránke riadiaceho orgánu.

 

Viac informácií pre verejnosť

O plánovaných reformných iniciatívach sa občania môžu dozvedieť ešte predtým, než sa schvália. Operačný program zaviedol nový prvok v príprave projektov, ktorý zvyšuje ich kvalitu. Ide o tzv. reformný zámer, v ktorom záujemca ukáže, či je jeho návrh opodstatnený, realizovateľný a dostatočne komplexný. Reformné zámery pozitívne ohodnotila aj Nadácia zastavme korupciu. Každému projektu tak predchádza vypracovanie reformného zámeru, ktorý následne schvaľuje hodnotiaca komisia. Aktuálne je schválených už 26 reformných zámerov, ktoré obsahujú 24 projektov OP EVS a 14 projektov zameraných na rozvoj e-governmentu z operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Všetky predložené, ale aj schválené dokumenty sú pre verejnosť dostupné na webovej stránke riadiaceho orgánu. Operačný program Efektívna verejná správa zverejňuje na svojom webe všetky informácie o pripravovaných projektoch ešte pred samotným spustením procesu na získanie finančných zdrojov z Európskej únie.

Pre reformu verejnej správy je kvalita projektov mimoriadne dôležitá a vyžaduje si dlhšie časové obdobie, čo vedie v konečnom dôsledku k efektívnemu čerpaniu zdrojov EÚ. Základným cieľom OP EVS je vybudovať modernú, profesionálnu, proklientskú, transparentnú a nekorupčnú verejnú správu.

Autor: (mvsr)


komentáre
SHOW ALL
podobné
31.05.2016
Ministerstvo vytvorilo mechanizmus pre efektívnejší progres vo verejnej správe
Lepšia koordinácia medzi rezortmi, kvalitnejšie nastavenie procesov a systémov a zabránenie ich duplicity či zabezpečenie bezproblémového kolovania žiadosti ako takej po úradoch bez nutnosti prítomnosti občana.
viac
24.10.2016
Monitorovací výbor pre OP EVS schválil zámery deviatich národných projektov
Monitorovací výbor pre Operačný program Efektívna verejná správa (OP EVS) schválil v piatok (21.10.) predložené zámery deviatich národných projektov. Členovia výboru sa stretli na svojom šiestom zasadnutí.
viac
09.12.2016
Rómske domácnosti majú šancu získať prístup k pitnej vode
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (MV SR) ako sprostredkovateľský orgán pre časť Operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ) vyhlásilo dňa 7. decembra 2016 výzvu zameranú na podporu prístupu k pitnej vode.
viac
27.08.2017
Ministerstvo zjednodušilo podmienky výzvy na prístup k pitnej vode
Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje zjednodušilo podmienky výzvy na podporu prístupu k pitnej vode.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.17 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
3.15 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.69 %