Sobota 09.12.2023
Dnes má meniny 
Izabela
°C
24.01.2019 10:50

Samospráva je proti ťažbe v lesoch na území Bratislavy a BSK


Ilustračná snímka z tlačovej besedy.


Z magistrátu hlavného mesta bola zaslaná výzva k súčinnosti kompetentným štatutárnym orgánom, Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, Ministerstvu životného prostredia a Vláde SR.


Primátor Bratislavy Matúš Vallo dnes spolu so starostami mestských častí Bratislavy, vicežupankou za Bratislavský samosprávny kraj Elenou Pätoprstou a zástupcom za OZ Iniciatíva Naše Karpaty Jakubom Mrvom predostreli širokej verejnosti konkrétne kroky smerujúce k zastaveniu ťažby zdravých stromov na území hlavného mesta a BSK.

Na začiatku minulého roka sa zástupcovia MPRV uzniesli na pozastavení úmyselnej ťažby dreva v oblasti Devínskej Kobyly a Vydrice, až kým nedôjde k spoločnej dohode: pracovnej skupiny zástupcov MPRV, štátneho podniku LESY SR a občianskej a odbornej verejnosti.

Štátny podnik LESY SR však pred niekoľkými týždňami porušil všetky dohody a bez akéhokoľvek oboznámenia verejnosti obnovil ťažbu dreva v najcennejších bratislavských lokalitách.

Desiatky zdravých stromov s vysokou kultúrnou, biologickou a estetickou hodnotou (vyše 120 ročné duby a buky) boli vyrúbané celkom zbytočne a v rozpore s dobrými mravmi, a tieto stratené hodnoty už Bratislavčanom nedokáže nikto vynahradiť.

Hlavné mesto sa preto rozhodlo spojiť záujmy jednak odbornej a širokej verejnosti, ale aj záujmy zástupcov jednotlivých mestských častí Bratislavy a Bratislavského samosprávneho kraja a vyzvať kompetentné štatutárne orgány k stretnutiu, kde spolupráci pre zastrešenie ochrany lesov na území BSK a hlavného mesta.

Od Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka a Ministerstva životného prostredia sa vyžaduje konkrétne:

- Aby obmedzili, prípadne aj úplne vylúčili ťažbu v ekologicky najviac citlivých a rekreačne významných lokalitách (Máme na mysli predovšetkým len na územiach: CHKO Malé Karpaty, Dunajské luhy, Devínska Kobyla)

- Aby iniciovali začatie konania o zmene v súčasnosti platného Programu starostlivosti o les (PSL) pre Lesný celok LESY SR Bratislava. (= Všetky lesy na území LC Lesy SR Bratislava žiadame zaradiť do kategórie „lesy osobitného určenia“ alebo „ochranné lesy“.

- Rovnako aby vykonali všetky potrebné kroky na to, aby bolo možné všetky lesy vo vlastníctve štátu, nachádzajúce sa na území hlavného mesta SR Bratislava, previesť do vlastníctva a správy mesta a doplniť zákon č. 326/2005 Z.z. o lesoch tak, aby obce/mestá mohli účinne ovplyvňovať hospodárenie v lesoch na svojom území, a to najmä účasťou obce/mesta pri vyhotovení a schvaľovaní plánu starostlivosti o lesy.

- Aby zabezpečili v najhodnotnejších lokalitách vytvorenie trvalo bezzásahových (tzv. referenčných) plôch s vylúčením akejkoľvek ťažby.

- Aby rozšírili súčasnú Národnú prírodnú rezerváciu Devínska Kobyla na celú plochu Územia európskeho významu Devínska Kobyla

- Aby vyhlásili prírodnú rezerváciu Pramene Vydrice v zmysle uznesenia zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislava

- Aby vyhlásili Národného parku Podunajsko, ktorého súčasťou budú na území Bratislavy aj lesy Devínskych Karpát a lužné lesy na oboch brehoch Dunaja.

- Aby MŽP iniciovalo obnovenie (rozšírenie) Bratislavského lesného parku, s prioritnou funkciou rekreácie a ochrany prírody.

- Aby MPRV vyvodilo osobnú zodpovednosť voči vedúcim pracovníkom štátneho podniku LESY SR, ktorí sú zodpovední za porušenie dohody z pracovnej skupiny a za výrub najhodnotnejších zdravých stromov v uvedených lokalitách. Sme presvedčení, že ľudia ktorí si nectia partnerské dohody, nemajú morálne právo zotrvávať na vedúcich pozíciách.

Autor: (ts-mmb)


komentáre
SHOW ALL
podobné
14.02.2018
Urbárnici chcú spracovať zvyšky kalamity Žofia, ťažbe bránia ochranári
Členovia Urbárskeho pozemkového spoločenstva Bobrovec sa tri roky snažia získať povolenie na spracovanie pozostatkov veternej kalamity Žofia v rozsahu 30 hektárov, ktorá postihla ich majetky na území Jaloveckej doliny v Západných Tatrách v roku 2014.
viac
22.05.2018
Lesy okolo mesta nesmú byť podľa primátora hospodárskou plantážou
Názor, že prímestské lesy v okolí Bratislavy majú byť hospodárskou plantážou, patrí podľa primátora hlavného mesta Iva Nesrovnala do minulého storočia. Dopyt vidí, naopak, po zdravých lesoch ako priestore pre športové, rekreačné aktivity a oddych.
viac
16.02.2021
V NP Malá Fatra sa zvýši bezzásahovosť na 280,14 hektára
V Národnom parku (NP) Malá Fatra sa zvýši podiel bezzásahového územia na 280,14 hektára. Na ploche 35,67 hektára bude aktívny manažment, ktorý má zlepšiť biotopové podmienky hlucháňa. Na webovej stránke o tom informovali ochranári Správy NP Malá Fatra.
viac
22.12.2021
Ochrana a obnova lesa musia mať prednosť pred finančným ziskom z predaja dreva
Hospodárenie v lesoch na Slovensku sa riadi nejednotnými pravidlami, investície do obnovy a výsadby lesa sú nedostatočné. Trvalo udržateľné hospodárenie s drevom s dôrazom na spoločenskú a ekologickú hodnotu lesa by malo mať podľa predsedu NKÚ SR Karola Mitríka prednosť pred ziskom z predaja dreva.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.10 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.95 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.95 %