Sobota 25.05.2024
Dnes má meniny 
Urban
°C
24.01.2019 10:50

Samospráva je proti ťažbe v lesoch na území Bratislavy a BSK


Ilustračná snímka z tlačovej besedy.


Z magistrátu hlavného mesta bola zaslaná výzva k súčinnosti kompetentným štatutárnym orgánom, Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, Ministerstvu životného prostredia a Vláde SR.


Primátor Bratislavy Matúš Vallo dnes spolu so starostami mestských častí Bratislavy, vicežupankou za Bratislavský samosprávny kraj Elenou Pätoprstou a zástupcom za OZ Iniciatíva Naše Karpaty Jakubom Mrvom predostreli širokej verejnosti konkrétne kroky smerujúce k zastaveniu ťažby zdravých stromov na území hlavného mesta a BSK.

Na začiatku minulého roka sa zástupcovia MPRV uzniesli na pozastavení úmyselnej ťažby dreva v oblasti Devínskej Kobyly a Vydrice, až kým nedôjde k spoločnej dohode: pracovnej skupiny zástupcov MPRV, štátneho podniku LESY SR a občianskej a odbornej verejnosti.

Štátny podnik LESY SR však pred niekoľkými týždňami porušil všetky dohody a bez akéhokoľvek oboznámenia verejnosti obnovil ťažbu dreva v najcennejších bratislavských lokalitách.

Desiatky zdravých stromov s vysokou kultúrnou, biologickou a estetickou hodnotou (vyše 120 ročné duby a buky) boli vyrúbané celkom zbytočne a v rozpore s dobrými mravmi, a tieto stratené hodnoty už Bratislavčanom nedokáže nikto vynahradiť.

Hlavné mesto sa preto rozhodlo spojiť záujmy jednak odbornej a širokej verejnosti, ale aj záujmy zástupcov jednotlivých mestských častí Bratislavy a Bratislavského samosprávneho kraja a vyzvať kompetentné štatutárne orgány k stretnutiu, kde spolupráci pre zastrešenie ochrany lesov na území BSK a hlavného mesta.

Od Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka a Ministerstva životného prostredia sa vyžaduje konkrétne:

- Aby obmedzili, prípadne aj úplne vylúčili ťažbu v ekologicky najviac citlivých a rekreačne významných lokalitách (Máme na mysli predovšetkým len na územiach: CHKO Malé Karpaty, Dunajské luhy, Devínska Kobyla)

- Aby iniciovali začatie konania o zmene v súčasnosti platného Programu starostlivosti o les (PSL) pre Lesný celok LESY SR Bratislava. (= Všetky lesy na území LC Lesy SR Bratislava žiadame zaradiť do kategórie „lesy osobitného určenia“ alebo „ochranné lesy“.

- Rovnako aby vykonali všetky potrebné kroky na to, aby bolo možné všetky lesy vo vlastníctve štátu, nachádzajúce sa na území hlavného mesta SR Bratislava, previesť do vlastníctva a správy mesta a doplniť zákon č. 326/2005 Z.z. o lesoch tak, aby obce/mestá mohli účinne ovplyvňovať hospodárenie v lesoch na svojom území, a to najmä účasťou obce/mesta pri vyhotovení a schvaľovaní plánu starostlivosti o lesy.

- Aby zabezpečili v najhodnotnejších lokalitách vytvorenie trvalo bezzásahových (tzv. referenčných) plôch s vylúčením akejkoľvek ťažby.

- Aby rozšírili súčasnú Národnú prírodnú rezerváciu Devínska Kobyla na celú plochu Územia európskeho významu Devínska Kobyla

- Aby vyhlásili prírodnú rezerváciu Pramene Vydrice v zmysle uznesenia zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislava

- Aby vyhlásili Národného parku Podunajsko, ktorého súčasťou budú na území Bratislavy aj lesy Devínskych Karpát a lužné lesy na oboch brehoch Dunaja.

- Aby MŽP iniciovalo obnovenie (rozšírenie) Bratislavského lesného parku, s prioritnou funkciou rekreácie a ochrany prírody.

- Aby MPRV vyvodilo osobnú zodpovednosť voči vedúcim pracovníkom štátneho podniku LESY SR, ktorí sú zodpovední za porušenie dohody z pracovnej skupiny a za výrub najhodnotnejších zdravých stromov v uvedených lokalitách. Sme presvedčení, že ľudia ktorí si nectia partnerské dohody, nemajú morálne právo zotrvávať na vedúcich pozíciách.

Autor: (ts-mmb)


komentáre
SHOW ALL
podobné
20.06.2016
Poslanci stoja na strane občanov a sú proti ťažobným záujmom investora
Prešovskí krajskí poslanci sa na dnešnom zastupiteľstve postavili za pisateľov otvoreného listu, ktorí nesúhlasia s prieskumnými prácami na území, kde sa nachádzajú ložiská ropy a zemného plynu.
viac
22.05.2018
Lesy okolo mesta nesmú byť podľa primátora hospodárskou plantážou
Názor, že prímestské lesy v okolí Bratislavy majú byť hospodárskou plantážou, patrí podľa primátora hlavného mesta Iva Nesrovnala do minulého storočia. Dopyt vidí, naopak, po zdravých lesoch ako priestore pre športové, rekreačné aktivity a oddych.
viac
16.02.2021
V NP Malá Fatra sa zvýši bezzásahovosť na 280,14 hektára
V Národnom parku (NP) Malá Fatra sa zvýši podiel bezzásahového územia na 280,14 hektára. Na ploche 35,67 hektára bude aktívny manažment, ktorý má zlepšiť biotopové podmienky hlucháňa. Na webovej stránke o tom informovali ochranári Správy NP Malá Fatra.
viac
22.12.2021
Ochrana a obnova lesa musia mať prednosť pred finančným ziskom z predaja dreva
Hospodárenie v lesoch na Slovensku sa riadi nejednotnými pravidlami, investície do obnovy a výsadby lesa sú nedostatočné. Trvalo udržateľné hospodárenie s drevom s dôrazom na spoločenskú a ekologickú hodnotu lesa by malo mať podľa predsedu NKÚ SR Karola Mitríka prednosť pred ziskom z predaja dreva.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.13 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
3.15 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.71 %