Utorok 27.02.2024
Dnes má meniny 
Alexander
°C
17.12.2022 01:00

Samosprávy nemôžu platiť za čierne skládky na súkromných pozemkoch


Ilustračná snímka, zdroj: Odpady-portal


Združenie miest a obcí Slovenska požaduje, aby náklady na odstraňovanie nelegálnych skládok na súkromných pozemkoch nefinancovali samosprávy zo svojich rozpočtov.


Združenie miest a obcí Slovenska uplatnilo zásadnú pripomienku k novele Zákona o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia. ZMOS žiada, aby obec, na ktorej území bol umiestnený odpad v rozpore s týmto zákonom, ak ide o komunálne odpady alebo stavebné drobné stavebné odpady finančne nezodpovedala za tento nezákonne uložený odpad a nemala povinnosť zabezpečiť jeho zhodnotenie alebo zneškodnenie.

Podľa Združenia miest a obcí Slovenska o nakladanie s  nezákonne umiestneným odpadom na súkromných pozemkoch, ktorých majiteľ je známy a kde je známy pôvodca nezákonne umiestneného odpadu sa má postarať povinná osoba zodpovedná za umiestnenie odpadu. Mestá ani obce nemôžu byť sponzormi nezodpovedných tvorcov čiernych skládok, ani nezodpovedných majiteľov pozemkov, ktorí sa o ne riadne nestarajú. ZMOS presadzuje, aby náklady na odstránenie odpadu, ktorý je potrebné zneškodniť alebo zhodnotiť v čo najkratšom časovom intervale z dôvodu ohrozenia kvality životného prostredia znášal príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva alebo vlastník nehnuteľnosti. ZMOS zároveň upozorňuje, že samosprávy nedisponujú finančnými prostriedkami na odstraňovanie nezákonne umiestneného odpadu na súkromných pozemkoch a taktiež na odstraňovanie nezákonne umiestneného komunálneho a drobného stavebného odpadu, ak je osoba za umiestnenie takého odpadu známa.

Združenie miest a obcí Slovenska na tento problém dlhodobo upozorňovalo a to konkrétnymi príkladmi. V priebehu minulého roka k tejto téme organizovalo tlačové besedy, na ktorých informovalo o vážnych finančných dopadoch na samosprávy a navrhovalo riešenia, ktoré zostali zo strany kompetentných štátnych orgánov bez adekvátnej odozvy a nápravy pretrvávajúceho stavu. 

 

Autor: Michal Kaliňák, ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS


komentáre
SHOW ALL
podobné
05.11.2019
Rača odstránila najväčšie čierne skládky na svojom území
Jednou z priorít mestskej časti Rača v oblasti životného prostredia je očistenie verejných priestranstiev od nánosov odpadkov a čiernych skládok, ktoré sa roky hromadili na rôznych miestach v rámci Rače.
viac
27.03.2021
Primátor nazval divoké skládky "fenoménom doby"
V rámci jarného upratovania likviduje samospráva Vranova nad Topľou aj tento rok čierne skládky na území mesta.
viac
10.09.2021
Najpálčivejší problém po legislatívnej stránke je pre obce stavebný zákon
Najpálčivejším problémom pre samosprávy na Slovensku je po legislatívnej stránke stavebný zákon. Riešenie vidia v rýchlej novele zákona, zhoda so štátom zatiaľ nie je ani v prípade výkonu stavebných úradov.
viac
09.12.2021
ZMOS navrhuje, aby nelegálne skládky odpadov odstraňovali nezamestnaní
Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) navrhuje, aby nezamestnaní v rámci aktivačných opatrení odstraňovali v obciach a mestách nelegálne skládky odpadov.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
76.96 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
3.08 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.96 %