Sobota 20.07.2024
Dnes má meniny 
Iľja, Eliáš
°C
17.12.2022 01:00

Samosprávy nemôžu platiť za čierne skládky na súkromných pozemkoch


Ilustračná snímka, zdroj: Odpady-portal


Združenie miest a obcí Slovenska požaduje, aby náklady na odstraňovanie nelegálnych skládok na súkromných pozemkoch nefinancovali samosprávy zo svojich rozpočtov.


Združenie miest a obcí Slovenska uplatnilo zásadnú pripomienku k novele Zákona o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia. ZMOS žiada, aby obec, na ktorej území bol umiestnený odpad v rozpore s týmto zákonom, ak ide o komunálne odpady alebo stavebné drobné stavebné odpady finančne nezodpovedala za tento nezákonne uložený odpad a nemala povinnosť zabezpečiť jeho zhodnotenie alebo zneškodnenie.

Podľa Združenia miest a obcí Slovenska o nakladanie s  nezákonne umiestneným odpadom na súkromných pozemkoch, ktorých majiteľ je známy a kde je známy pôvodca nezákonne umiestneného odpadu sa má postarať povinná osoba zodpovedná za umiestnenie odpadu. Mestá ani obce nemôžu byť sponzormi nezodpovedných tvorcov čiernych skládok, ani nezodpovedných majiteľov pozemkov, ktorí sa o ne riadne nestarajú. ZMOS presadzuje, aby náklady na odstránenie odpadu, ktorý je potrebné zneškodniť alebo zhodnotiť v čo najkratšom časovom intervale z dôvodu ohrozenia kvality životného prostredia znášal príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva alebo vlastník nehnuteľnosti. ZMOS zároveň upozorňuje, že samosprávy nedisponujú finančnými prostriedkami na odstraňovanie nezákonne umiestneného odpadu na súkromných pozemkoch a taktiež na odstraňovanie nezákonne umiestneného komunálneho a drobného stavebného odpadu, ak je osoba za umiestnenie takého odpadu známa.

Združenie miest a obcí Slovenska na tento problém dlhodobo upozorňovalo a to konkrétnymi príkladmi. V priebehu minulého roka k tejto téme organizovalo tlačové besedy, na ktorých informovalo o vážnych finančných dopadoch na samosprávy a navrhovalo riešenia, ktoré zostali zo strany kompetentných štátnych orgánov bez adekvátnej odozvy a nápravy pretrvávajúceho stavu. 

 

Autor: Michal Kaliňák, ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS


komentáre
SHOW ALL
podobné
12.08.2019
Čierne skládky treba nahlasovať, apeluje ZMOS, MŽP ich rieši odpadovou politikou
Všímavosť ľudí považuje Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) pri čiernych skládkach za dôležitú. „Včasné odstránenie čiernej skládky je omnoho lacnejšie, ako jej neskoršia, finančne drahá likvidácia s problematickým dokazovaním jej pôvodcu,“ pripomenul hovorca združenia Michal Kaliňák.
viac
23.09.2020
Informácia k lokalitám na výstavbu priemyselného parku
MH Invest s. r. o., ako obchodná spoločnosť 100 % vlastnená Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky, si z poverenia ministerstva hospodárstva, dovoľuje touto cestou osloviť mestá a obce o pomoc pri hľadaní vhodnej lokality, resp. pozemkov na výstavbu priemyselného parku v rámci SR.
viac
18.01.2021
Problémom pri obstarávaní nájomných bytov sú najmä nevysporiadané pozemky
Najčastejšou chybou, ktorú robia mestá a obce pri výstavbe nájomných bytov je, že ich chcú postaviť na nevysporiadaných pozemkoch. Tým nedokážu vytvoriť podmienky pre čestnú súťaž a porušujú zákon.
viac
09.12.2021
ZMOS navrhuje, aby nelegálne skládky odpadov odstraňovali nezamestnaní
Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) navrhuje, aby nezamestnaní v rámci aktivačných opatrení odstraňovali v obciach a mestách nelegálne skládky odpadov.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.24 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
3.13 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.63 %