Sobota 13.04.2024
Dnes má meniny 
Aleš
°C
27.01.2017 06:54

Samosprávy šetria viac ako štát


Medziročné nárasty výšky podielových daní (v %) a výška podielových daní (v mil. eur) v jednotlivých krajoch k 30. 9. 2016 a 2015. Zdroj: CRIF – Slovak Credit Bureau, s. r. o. Vizualizácia: Geografický ústav SAV..


K 30. 9. 2016 samosprávy získali 79,61 % z rozpočtovaného objemu podielových daní a 82,21 % z rozpočtovaného objemu dane z nehnuteľností.


Hospodárenie samospráv v Slovenskej republike sa k 30. 9. 2016 skončilo celkovo s prebytkom 482,965 mil. eur, čo v porovnaní s 382,148 mil. eur k 30. 9. 2015 predstavuje zlepšenie plusového výsledku hospodárenia o 26,38 %.

Ako ďalej vyplýva z aktuálnej analýzy spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau, s. r. o., po započítaní príjmových a výdavkových finančných operácií bol účtovný prebytok samospráv ešte vyšší - dosiahol 518,967 mil. eur a oproti 462,968 mil. eur v rovnakom období roku 2015 vzrástol o 12,10 %. „Samosprávy ako celok realizovali úsporné opatrenia pri vynakladaní finančných prostriedkov aj v prvých troch kvartáloch roku 2016, čo sa k 30. 9. 2016 prejavilo v medziročnom náraste ich rozpočtovaných výdavkov iba o 1,05 % pri náraste príjmov o 2,71 %. Samosprávy šetria viac ako štát,“ konštatovala Jana Marková, hlavná analytička CRIF – Slovak Credit Bureau (ďalej len CRIF SK).

Z analýzy spoločnosti CRIF SK tiež vyplýva, že prebytok v sume 546,738 mil. eur bol dosiahnutý v bežnom rozpočte a 36,002 mil. eur vo finančných operáciách samospráv. „Kapitálový rozpočet k 30. 6. aj 30. 9. 2016 bol síce schodkový, ale medziročne sa jeho záporný výsledok znižoval. Za prvých deväť mesiacov roku 2016 dosiahol 63,773 mil. eur, čo oproti 101,515 mil. eur v rovnakom období roku 2015 predstavuje zlepšenie o 37,18 %,“ uviedla Jana Marková.

Objem rozpočtovaných príjmov 3 155,777 mil. eur sa oproti 3 072,455 mil. eur k 30. 9. 2015 zvýšil o 2,71 %. Na rozpočtovaných príjmoch sa 86,65 % podieľali bežné príjmy v sume 2 734,441 mil. eur, 6,46 % kapitálové príjmy v sume 203,901 mil. eur a 6,89 % príjmové finančné operácie v sume 217,435 mil. eur. „Najväčší podiel na daňových príjmoch má výnos dane z príjmov fyzických osôb (DzPFO), tzv. podielové dane. Ich objem 1 252,864 mil. eur sa oproti 1 102,367 mil. eur k 30. 9. 2015 zvýšil o 13,65 % okrem iného aj vďaka zvýšeniu podielu samospráv z výnosov DzPFO na 70 % v roku 2016 oproti 68,50 % v roku 2015,“ zdôvodnila Jana Marková. Samosprávam bolo poukázaných 79,61 % z predpokladaného ročného objemu podielových daní pre rok 2016. Na jedného obyvateľa pripadalo v priemere 231,11 eura podielových daní, čo je o oproti 203,55 eur v rovnakom období roku 2015 viac o 27,56 eura, resp. o 13,54 %.

Súčasťou miestnych daní samospráv je aj daň z nehnuteľností, z ktorej k 30. 9. 2016 samosprávy získali 269,211 mil. eur, resp. 82,21 % z ich rozpočtovaného ročného objemu, čo predstavuje 8,53-percentný podiel na celkových rozpočtovaných príjmoch.

 

Hospodárenie samospráv a ich rozpočtových organizácií za prvých 9 mesiacov roku 2016

Rozpočtové hospodárenie samospráv a nimi zriadených rozpočtových organizácií (rozdiel príjmov a výdavkov bežného a kapitálového rozpočtu), ktoré v stanovenom termíne predložili Finančný výkaz o príjmoch, výdavkoch a finančných operáciách, sa k 30. 9. 2016 skončilo celkovo s prebytkom 482,965 mil. eur, čo v porovnaní s 382,148 mil. eur k 30. 9. 2015 predstavuje zlepšenie plusového výsledku hospodárenia o 26,38 %. Po započítaní príjmových a výdavkových finančných operácií bol ich účtovný prebytok ešte vyšší - dosiahol 518,967 mil. eur a oproti 462,968 mil. eur v rovnakom období roku 2015 vzrástol o 12,10 % (tabuľka č. 1). „Samosprávy ako celok uskutočňovali úsporné opatrenia pri vynakladaní finančných prostriedkov aj v prvých troch kvartáloch roku 2016, čo sa k 30. 9. 2016 prejavilo v medziročnom náraste ich rozpočtovaných výdavkov iba o 1,05 % pri náraste príjmov o 2,71 %. Samosprávy šetria viac ako štát,“ zhodnotila Jana Marková, hlavná analytička CRIF SK.

Viac v Obecných novinách č. 3-4/2017 na str. 4

Autor: CRIF – Slovak Credit Bureau, s. r. o.


komentáre
SHOW ALL
podobné
24.07.2016
Samosprávy aj v roku 2015 hospodárili s financiami efektívne
V nútenej správe boli iba dve a v ozdravnom režime šesť obcí. Samosprávy získali o 1,78 % viac podielových daní ako sa predpokladalo. Na jedného obyvateľa SR pripadlo v priemere 270,47 eura.
viac
06.04.2017
Mesto Vráble vlani hospodárilo so ziskom vyše pol milióna eur
Mesto Vráble hospodárilo v minulom roku so ziskom 543 542 eur.
viac
18.08.2020
Návratná finančná výpomoc
Ministerstvo financií Slovenskej republiky predkladá na rokovanie vlády Slovenskej republiky materiál „Návrh na poskytnutie návratných finančných výpomocí obciam a vyšším územným celkom na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020“.
viac
30.11.2023
Dane a poplatok za odpad sa chystajú zvýšiť viaceré samosprávy okresu Prievidza
Daň z nehnuteľnosti a poplatok za odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu sa na rok 2024 chystajú zvýšiť viaceré samosprávy z okresu Prievidza, v niektorých prípadoch daň stúpne o 100 percent. Zvýšenie sa dotkne i dane za psa v bytoch.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.06 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
3.10 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.84 %