Streda 19.06.2024
Dnes má meniny 
Alfréd
°C
15.01.2018 10:48

Samuel Arbe: Efektívna verejná správa je príležitosť pre samosprávy


Samuel Arbe


Rezort vnútra je riadiacim orgánom OP Efektívna verejná správa, ktorý vypracoval v spolupráci s partnerskými organizáciami. Samuel Arbe, riaditeľ odboru tohto operačného programu v rozhovore priblížil, čo operačný program ponúka pre verejnú správu, ktorej dôležitou súčasťou je samospráva.


 Čo si máme predstaviť pod agendou operačného programu Efektívna verejná správa?

- Operačný program má pomôcť Slovensku vybudovať modernú, proklientskú, kvalifikovanú a transparentnú verejnú správu. Naším cieľom je zlepšiť fungovanie inštitúcií a organizácií verejnej správy, zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb a zabezpečiť kvalitné riadenie ľudských zdrojov. Cez program sa snažíme priniesť na Slovensko aj príklady dobrej praxe zo zahraničia. Kľúčové sú tiež prierezové témy programu, medzi ktoré patrí podpora tvorby medzisektorových partnerstiev, boj proti korupcii ale aj znižovanie regulačného zaťaženia.

Ak hovoríme o eurofondoch, zrejme každý sa sústredí na dve veci. Kto je oprávnený žiadateľ a, samozrejme, aké je čerpanie. Môžete byť v tomto konkrétnejší?

- Väčšinu projektov dnes tvoria projekty štátnych inštitúcií. Program však nemá slúžiť iba ako servis pre štátnu správu. Počítame aj s podporou pre samosprávu. V roku 2018 plánujeme výzvu pre vyššie územné celky. Oprávnenými žiadateľmi v programe sú, samozrejme, aj mestá a obce. Okrem verejnej správy sa o zdroje môžu uchádzať aj mimovládne organizácie, ktoré pracujú na zlepšovaní fungovania verejnej správy, pre tie máme aktuálne otvorených šesť dopytových výziev.

Aby sme dokázali či najlepšie uchopiť poslanie operačného programu, bude najlepšie predstaviť konkrétne projektové aktivity, ktoré sa v súčasnosti realizujú.

- Aktuálne v rámci programu beží viac ako dvadsať národných projektov, ďalších dvadsať pripravujeme. Zaujímavým projektom je projekt zameraný na rozvoj klientských centier na okresných úradoch pod ministerstvom vnútra. V rámci tohto projektu sa počíta aj so zberom spätnej väzby od občanov, na základe tejto spätnej väzby sa budú môcť poskytovať kvalitnejšie a adresnejšie služby občanom. Úradu podpredsedu vlády financujeme kľúčový projekt, ktorý má pomôcť Slovensku lepšie a strategickejšie plánovať. Ministerstvo hospodárstva plánuje projekt, ktorý má zlepšiť regulačné prostredie na Slovensku, ktoré je dnes zbytočne komplikované a zaťažuje tak občanov, ako aj podnikateľov. ZMOS začiatkom roka spúšťa projekt, ktorý má výrazne pomôcť slovenskej samospráve prostredníctvom vzniku kompetenčného centra, prenosu dobrej praxe a podpory spolupráce s cieľom znížiť zaťaženie samospráv. Projekty majú spoločného menovateľa, majú zjednodušiť život občanom a podnikateľom, ale tiež pomôcť úradníkom, aby boli efektívnejší.

S čím sa spája hlavne bilancia za vlaňajšok. Nebudeme hodnotiť tento rok, ale sústreďme sa na to, čo budú vaše priority v tomto roku.

- Rok 2017 bol v znamení príprav väčších reformných projektov. V roku 2018 plánujeme v tejto snahe pokračovať. Dnes nikto nepochybuje o tom, že Slovensko potrebuje reformné iniciatívy. V roku 2018 sa však chceme sústrediť aj na dopytové projekty. Prvé projekty mimovládnych organizácií spúšťame v prvom kvartáli. V prvej polovici budúceho roka plánujeme spustiť výzvu pre vyššie územné celky.

Máme za sebou v poradí piate voľby vo vyšších územných celkov a budúci rok nás čakajú ďalšie komunálne voľby. V čom môže pomôcť operačný program miestnej a regionálnej samospráve?

- Tu vie pomôcť spomínaná výzva pre VÚC. Jej cieľom bude podporiť kapacity žúp, tak aby mohli zhodnotiť nastavenie svojich procesov, zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb, zabezpečiť vzdelávanie pre svojich zamestnancov. Keďže cieľom programu je moderná verejná správa, chceme podporiť aj moderné témy. Na úrovni regiónov chceme podporiť rozvoj inteligentných (smart) regiónov a komunít, už dnes vidíme, že táto téma je európskou prioritou. Výzvu chceme nastaviť participatívne, takže jej návrh budeme konzultovať s jednotlivými VÚC. Mestá a obce sú tiež integrálnou súčasťou operačného programu a určite s nimi počítame. Prvé výzvy pre mestá a obce chceme pripravovať v priebehu budúceho roka tak, aby sa do nich mestá a obce mohli prihlásiť krátko po komunálnych voľbách.

Centrála operačného programu je v Bratislave, rovnako ako vo všetkých programoch. Je potrebné kvôli konzultáciám cestovať k vám z opačnej strany Slovenska, alebo organizujete napríklad konzultačné dni v regiónoch?

- Riadiaci orgán sídli v Bratislave, to však neznamená, že sa o našich výzvach dá dozvedieť iba v Bratislave. Máme konkrétnu skúsenosť s výzvami pre mimovládne organizácie. Po ich vyhlásení sme zorganizovali sériu informačných seminárov, na ktoré prišlo takmer 500 účastníkov. Infosemináre sme organizovali v každom krajskom meste. Po seminároch sme organizovali aj osobné konzultačné dni v Bratislave a pred uzávierkou sme zriadili telefonickú linku, cez ktorú mohli nastavenie projektov konzultovať žiadatelia z celého Slovenska.

Kde sa môžu potenciálni žiadatelia dozvedieť detaily o operačnom programe Efektívna verejná správa?

- Všetky kľúčové informácie sú zverejnené na našom webe. Aktuálne je náš web dostupný na stránke www.opevs.eu. Intenzívne už pracujeme na novom, modernejšom webe, ktorý plánujeme spustiť v najbližších týždňoch. Ak bude priestor, radi ho odprezentujeme aj v Obecných novinách.

Autor: (on)


komentáre
SHOW ALL
podobné
24.10.2016
Monitorovací výbor pre OP EVS schválil zámery deviatich národných projektov
Monitorovací výbor pre Operačný program Efektívna verejná správa (OP EVS) schválil v piatok (21.10.) predložené zámery deviatich národných projektov. Členovia výboru sa stretli na svojom šiestom zasadnutí.
viac
05.10.2017
Objem eurofondov pre mimovládne organizácie sa zdvojnásobí
Zvýšenie eurofondových výziev zameraných na zlepšenie transparentnosti verejnej správy a boj s korupciou z 15 na 30 miliónov eur dnes oznámil predseda vlády Robert Fico.
viac
19.12.2017
Vybudujú proklientsky orientovaný Úrad pre verejné obstarávanie
Operačný program Efektívna verejná správa (OP EVS) pomôže s vybudovaním proklientsky orientovaného Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO). Umožní to národný projekt ÚVO, na ktorý je cez OP EVS vyčlenená suma 1 387 115,71 eur.
viac
26.09.2020
OP Efektívna verejná správa podporí efektívnosť verejného obstarávania
Dňa 3.septembra nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí NFP s Úradom pre verejné obstarávanie (UVO) k Operačný program Efektívna verejná správa národnému projektu „Zvyšovanie efektívnosti v oblasti verejného obstarávania na Slovensku“.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.18 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
3.15 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.67 %