Piatok 24.05.2024
Dnes má meniny 
Ela
°C
21.09.2020 03:20

Sekcia ekonomiky a financovania hlavne k zákonu o miestnych daniach


Snímka z rokovania.


V priestoroch Kancelárie ZMOS sa vo štvrtok 17. septembra 2020 uskutočnilo rokovanie odbornej sekcie ekonomiky a financovania Rady ZMOS.


Nosnou témou rokovania boli závery pracovnej skupiny zriadenej na Ministerstve financií SR za účelom   riešiť praktické otázky vzniknuté z dôvodu aplikačnej praxe, resp. iných legislatívnych zmien zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Závery z tejto pracovnej skupiny prezentoval na rokovaní sekcie vedúci oddelenia miestnych daní a miestnych poplatkov na MF SR pán Marek Kuľka. Prítomných členov sekcie informoval o pripravovaných možných legislatívnych zmenách za každú miestnu daň aj za miestny poplatok za komunálne a drobné stavebné odpady. Podľa informácie Mareka Kuľku budú predstavené zámery spracované do legislatívneho zámeru a po vnútrorezortnom pripomienkovom konaní to bude postúpené do ďalšieho legislatívneho procesu. V závere diskusie k tomuto bodu vznikla predbežná dohoda, že v prípade potreby zástupca rezortu financií predniesie pripravované legislatívne zámery na Rade ZMOS.

V ďalších bodoch, ktoré predložil tajomník sekcie Ladislav Adamovič, sa prítomní členovia sekcie venovali a diskutovali o hospodárení miest a obcí za prvý polrok 2020, o Programovom vyhlásení vlády SR na roky 2020 – 2024 a o schválených, ale aj pripravovaných legislatívnych predpisoch. Sekcia tieto materiály zobrala na vedomie.

V poslednom bode sa členovia sekcie venovali problematike prípravy novej Spoločnej  poľnohospodárskej politike EÚ na roky 2021 – 2027. Informáciu k tejto téme na rokovaní sekcie predniesla Zuzana Špačeková, odborný expert pre oblasť K ZMOS pre oblasť zahraničnej spolupráce, európskych záležitostí a programov EÚ pokrývajúcu rezort zahraničných vecí a európskych záležitostí. Členovia sekcie zobrali predloženú informáciu na vedomie, pričom v závere rokovania sa zhodli, že je potrebné aj naďalej venovať tejto téme prioritnú pozornosť.

Autor: (ZMOS)


komentáre
SHOW ALL
podobné
07.05.2020
Externé zdroje na financovanie komunálnych potrieb
Samosprávy na financovanie svojich zámerov a investičných potrieb okrem vlastných finančných prostriedkov využívajú aj eurofondy. Združenie miest a obcí Slovenska sa však v prieskume zameralo na pomerne širokú paletu ostatných externých zdrojov financovania.
viac
06.08.2020
Komuniké z 5. zasadnutia Predsedníctva ZMOS
V poradí 5. zasadnutie Predsedníctva Združenia miest a obcí Slovenska sa venovalo hlavne problematike odpadového hospodárstva a Envirofondu.
viac
16.10.2020
Podiel samospráv na verejných vodovodoch by nemal ísť do súkromných rúk
Prevod majetkovej účasti štátu, samosprávneho kraja alebo obce na prevádzke verejných vodovodov či kanalizácií by sa mal obmedziť. Zamedziť by sa malo jeho prevodu do súkromných rúk, ostať by mal vo verejnom záujme.
viac
18.12.2020
Komuniké zo 7. rokovania Predsedníctva ZMOS
Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Branislav Tréger zvolal na včerajší deň (17. 12) v poradí 7. rokovanie Predsedníctva ZMOS. Kľúčovými témami boli ekonomika, eurofondy aj aktuálna legislatíva.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.13 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
3.15 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.71 %