Piatok 03.04.2020
Dnes má meniny 
Richard
°C
26.01.2018 08:37

Sídlisko Západ v Starej Ľubovni čaká revitalizácia vnútroblokových priestorov


Snímka: (red).


Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program, v pondelok 22. januára 2018 doručilo Mestu Stará Ľubovňa Rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok vo výške 640 609,27 eur.


Financie sú určené na realizáciu projektu „Revitalizácia vnútroblokových priestorov na sídlisku Západ, Stará Ľubovňa“. Ten bude spoločne s inými plánovanými aktivitami mesta predstavovať jednu z najvýznamnejších investičných akcií uskutočnených v roku 2018.

Sídlisko Západ s rozlohou približne 28 500 m2 je najväčšie a najhustejšie zaľudnené sídlisko mesta Stará Ľubovňa. Pozostáva z panelových bytových domov postavených v roku 1972, pričom v jeho blízkosti prebieha nová individuálna bytová výstavba i výstavba bytových domov, vrátane vybudovania novej cestnej infraštruktúry.

„Takýto nárast koncentrácie povrchov, ktoré sa silne prehrievajú a majú veľkú tepelnú kapacitu, do značnej miery prispel k zvýšeniu akumulácie tepla v dotknutom prostredí a v dôsledku novej výstavby došlo k zničeniu jestvujúceho ekosystému vo vnútrobloku. Z tohto dôvodu sa Mesto Stará Ľubovňa prostredníctvom daného projektu rozhodlo zlepšiť environmentálne aspekty v danom vnútrobloku a prijatím celého radu opatrení docieliť zmenu negatívneho vplyvu urbánneho prostredia na životné prostredie i zdravie obyvateľov dotknutého územia,“ predstavuje zámer koordinátorka projektu mesta, Miriama Varcholová.

Spomínané opatrenia s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene predstavujú predovšetkým zachovanie vzrástlej zelene a výsadbu novej, ktorá zahŕňa vytvorenie nových trávnatých plôch, výsadbu stromov, okrasných kríkov i kvetinových záhonov. Takto revitalizovaná zelená infraštruktúra bude zavlažovaná dažďovou vodou zachytenou prostredníctvom drenážnych rúr umiestnených v štrkových lôžkach ústiacich do zbernej nádrže, čím sa nahradia nefunkčné betónové žľaby. Prešliapané chodníky, nové detské ihriská a športoviská s dopadovými plochami, spoločenská zóna slúžiaca ako zelená oáza relaxu, to všetko bude vybudované z vodopriepustných materiálov. Vybudovaná bude aj chodníková fontána dvojakej funkcie situovaná na námestí s vodopriepustným povrchom, využívaná taktiež na zavlažovanie zelene.

Realizácia týchto opatrení predstavuje pre vnútroblok veľký prínos nielen z ekologického hľadiska, ale aj z hľadiska zdravotno-rekreačného, psychologického a sociálno-ekonomického. Súčasťou revitalizácie má byť aj vybudovanie spoločenskej zóny ako priestoru na stretnutie rodín s deťmi za účelom trávenia voľného času, vybudovanie oploteného výbehu pre psy i vybudovanie rôznych typov športovísk a detských ihrísk. Tie budú určené pre jednotlivé vekové kategórie detí (detské ihrisko pre deti vo veku 2 - 5 rokov a ihrisko pre deti vo veku 5 – 12 rokov) a v závislosti od toho tam budú osadené aj špecifické hracie prvky.

Vybuduje sa tiež dopravné ihrisko, kde si deti budú môcť precvičiť a zlepšiť vedomosti a zručnosti o cestnej premávke. Priestor pre rôzne športové aktivity bude poskytovať multifunkčné, hokejbalové i basketbalové ihrisko ako aj fitness zóna.

Nezabudlo sa ani na ľudí s fyzickým hendikepom. Keďže prístup do vnútrobloku zo západnej strany pre túto skupinu ľudí nie je kvôli veľkému sklonu terénu možný, opatrenia v rámci projektu počítajú aj s bezbariérovým prístupom pre imobilných. Pribudne tiež nový prístrešok pre kontajnery či betónové gule slúžiace ako cestné chodníkové zábrany, ktoré budú znemožňovať vstup motorových vozidiel do areálu vnútrobloku.

„Celkové oprávnené výdavky projektu boli schválené vo výške 674 325,55 eur, z toho 640 609,27 eur predstavuje nenávratný finančný príspevok a 33 716,28 eur spolufinancovanie mesta. Začiatok realizácie projektu je naplánovaný na jar roku 2018, pričom predpokladáme, že by mohol byť úspešne ukončený ešte v tomto roku. Samozrejme, treba počítať aj s prípadnými komplikáciami vzniknutými v dôsledku nepriaznivého počasia či iných faktorov, ktoré by mohli hladký priebeh realizácie projektu narušiť. Veríme však, že Staroľubovňania budú môcť využívať takto revitalizované priestory vnútrobloku čo najskôr,“ dodáva Ľuboš Tomko, primátor mesta Stará Ľubovňa.

Opatrenia realizované v rámci projektu tak môžu pozitívne ovplyvniť životnú úroveň nielen obyvateľov predmetného vnútrobloku, ktorých počet je v súčasnosti odhadovaný na cca 3 000 ľudí, ale dotkne sa všetkých obyvateľov mesta, nakoľko sa jedná o verejne prístupný priestor.

Súčasný stav vnútrobloku na sídlisku Západ:

Autor: (Aleš SOLÁR, prednosta MsÚ)


komentáre
SHOW ALL
podobné
12.04.2017
Bratislava sa pripravuje na zmenu klímy
Keď je v lete v okolí obchodného centra v susedstve bratislavského Sadu Janka Kráľa teplota 33 stupňov, jeho čierna strecha je rozpálená na 50. V korunách stromov v sade je to však len 17,5 stupňa.
viac
08.01.2018
Revitalizáciu Hlavného námestia chce mesto financovať po etapách
Novozámocká radnica pripravuje revitalizáciu Hlavného námestia. V súčasnosti je hotový ideový koncept, podľa ktorého sa má centrum mesta zmodernizovať. Magistrát už vyhlásil aj verejné obstarávanie na prípravu projektovej dokumentácie stavby.
viac
20.02.2020
Mesto Žilina bude revitalizovať vnútroblok na sídlisku Hájik
Vyše 191 000 eur bude stáť revitalizácia vnútrobloku na ulici Georgesa Lannuriena v Žiline na sídlisku Hájik, ktorú pripravuje mesto Žilina. Nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu vo výške viac ako 182 000 eur samospráva získala z Integrovaného regionálneho operačného programu.
viac
29.02.2020
Prístavbu zimného štadióna v Kežmarku dokončia v júni
Práce na prístavbe zimného štadióna v Kežmarku idú podľa plánu, zhotoviteľ by mohol stavenisko odovzdať o čosi skôr.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
78.12 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.85 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.02 %