Sobota 20.07.2024
Dnes má meniny 
Iľja, Eliáš
°C
26.01.2018 08:37

Sídlisko Západ v Starej Ľubovni čaká revitalizácia vnútroblokových priestorov


Snímka: (red).


Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program, v pondelok 22. januára 2018 doručilo Mestu Stará Ľubovňa Rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok vo výške 640 609,27 eur.


Financie sú určené na realizáciu projektu „Revitalizácia vnútroblokových priestorov na sídlisku Západ, Stará Ľubovňa“. Ten bude spoločne s inými plánovanými aktivitami mesta predstavovať jednu z najvýznamnejších investičných akcií uskutočnených v roku 2018.

Sídlisko Západ s rozlohou približne 28 500 m2 je najväčšie a najhustejšie zaľudnené sídlisko mesta Stará Ľubovňa. Pozostáva z panelových bytových domov postavených v roku 1972, pričom v jeho blízkosti prebieha nová individuálna bytová výstavba i výstavba bytových domov, vrátane vybudovania novej cestnej infraštruktúry.

„Takýto nárast koncentrácie povrchov, ktoré sa silne prehrievajú a majú veľkú tepelnú kapacitu, do značnej miery prispel k zvýšeniu akumulácie tepla v dotknutom prostredí a v dôsledku novej výstavby došlo k zničeniu jestvujúceho ekosystému vo vnútrobloku. Z tohto dôvodu sa Mesto Stará Ľubovňa prostredníctvom daného projektu rozhodlo zlepšiť environmentálne aspekty v danom vnútrobloku a prijatím celého radu opatrení docieliť zmenu negatívneho vplyvu urbánneho prostredia na životné prostredie i zdravie obyvateľov dotknutého územia,“ predstavuje zámer koordinátorka projektu mesta, Miriama Varcholová.

Spomínané opatrenia s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene predstavujú predovšetkým zachovanie vzrástlej zelene a výsadbu novej, ktorá zahŕňa vytvorenie nových trávnatých plôch, výsadbu stromov, okrasných kríkov i kvetinových záhonov. Takto revitalizovaná zelená infraštruktúra bude zavlažovaná dažďovou vodou zachytenou prostredníctvom drenážnych rúr umiestnených v štrkových lôžkach ústiacich do zbernej nádrže, čím sa nahradia nefunkčné betónové žľaby. Prešliapané chodníky, nové detské ihriská a športoviská s dopadovými plochami, spoločenská zóna slúžiaca ako zelená oáza relaxu, to všetko bude vybudované z vodopriepustných materiálov. Vybudovaná bude aj chodníková fontána dvojakej funkcie situovaná na námestí s vodopriepustným povrchom, využívaná taktiež na zavlažovanie zelene.

Realizácia týchto opatrení predstavuje pre vnútroblok veľký prínos nielen z ekologického hľadiska, ale aj z hľadiska zdravotno-rekreačného, psychologického a sociálno-ekonomického. Súčasťou revitalizácie má byť aj vybudovanie spoločenskej zóny ako priestoru na stretnutie rodín s deťmi za účelom trávenia voľného času, vybudovanie oploteného výbehu pre psy i vybudovanie rôznych typov športovísk a detských ihrísk. Tie budú určené pre jednotlivé vekové kategórie detí (detské ihrisko pre deti vo veku 2 - 5 rokov a ihrisko pre deti vo veku 5 – 12 rokov) a v závislosti od toho tam budú osadené aj špecifické hracie prvky.

Vybuduje sa tiež dopravné ihrisko, kde si deti budú môcť precvičiť a zlepšiť vedomosti a zručnosti o cestnej premávke. Priestor pre rôzne športové aktivity bude poskytovať multifunkčné, hokejbalové i basketbalové ihrisko ako aj fitness zóna.

Nezabudlo sa ani na ľudí s fyzickým hendikepom. Keďže prístup do vnútrobloku zo západnej strany pre túto skupinu ľudí nie je kvôli veľkému sklonu terénu možný, opatrenia v rámci projektu počítajú aj s bezbariérovým prístupom pre imobilných. Pribudne tiež nový prístrešok pre kontajnery či betónové gule slúžiace ako cestné chodníkové zábrany, ktoré budú znemožňovať vstup motorových vozidiel do areálu vnútrobloku.

„Celkové oprávnené výdavky projektu boli schválené vo výške 674 325,55 eur, z toho 640 609,27 eur predstavuje nenávratný finančný príspevok a 33 716,28 eur spolufinancovanie mesta. Začiatok realizácie projektu je naplánovaný na jar roku 2018, pričom predpokladáme, že by mohol byť úspešne ukončený ešte v tomto roku. Samozrejme, treba počítať aj s prípadnými komplikáciami vzniknutými v dôsledku nepriaznivého počasia či iných faktorov, ktoré by mohli hladký priebeh realizácie projektu narušiť. Veríme však, že Staroľubovňania budú môcť využívať takto revitalizované priestory vnútrobloku čo najskôr,“ dodáva Ľuboš Tomko, primátor mesta Stará Ľubovňa.

Opatrenia realizované v rámci projektu tak môžu pozitívne ovplyvniť životnú úroveň nielen obyvateľov predmetného vnútrobloku, ktorých počet je v súčasnosti odhadovaný na cca 3 000 ľudí, ale dotkne sa všetkých obyvateľov mesta, nakoľko sa jedná o verejne prístupný priestor.

Súčasný stav vnútrobloku na sídlisku Západ:

Autor: (Aleš SOLÁR, prednosta MsÚ)


komentáre
SHOW ALL
podobné
25.05.2020
Na sídlisku Hliny I v Žiline začali s revitalizáciou
Investíciu viac ako 209 000 eur si vyžiada revitalizácia verejných priestorov vo vnútrobloku na sídlisku Hliny I v Žiline. Rekonštrukčné práce sa začali v týchto dňoch. Informoval o tom hovorca mesta Vladimír Miškovčík.
viac
16.07.2020
Mesto Stará Ľubovňa má nové stojiská na kontajnery
Mesto Stará Ľubovňa má nové stojiská na kontajnery, ktoré v týchto dňoch pribudli na sídlisku Západ a sídlisku Východ. Informuje o tom radnica na svojej webovej stránke.
viac
19.01.2021
Mesto Prešov zrevitalizuje park Vlada Clementisa
Mesto Prešov plánuje v prvej polovici roka 2021 začať s revitalizáciou verejného priestranstva - parku medzi ul. Vlada Clementisa a Levočskou ulicou. Projekt je schválený v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu.
viac
28.04.2022
Mesto chce na obnovu vnútrobloku pri Letnej získať zdroje z IROP
Mesto Stará Ľubovňa sa uchádza o zdroje z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) v celkovej výške 695 000 eur na projekt revitalizácie sídliskového vnútrobloku pri Letnej ulici. Informoval o tom primátor Starej Ľubovne Ľuboš Tomko s tým, že celkové náklady sú na úrovni 730 000 eur.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.24 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
3.13 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.63 %