Utorok 24.11.2020
Dnes má meniny 
Emília
°C
09.07.2020 08:00

Smart riešenia pre kúpeľné samosprávy


Ilustračná snímka.


Združenie miest a obcí Slovenska aj počas leta organizuje podujatie k atraktívnym témam, ktoré sú určené predstaviteľom miest a obcí. Najbližšie podujatie bude venované smart riešeniam pre kúpeľné samosprávy.


Kúpeľné mestá a obce majú svoje špecifické postavenie. Sledujú potreby obyvateľov a pritom musia hľadať možnosti na svoj rozvoj z hľadiska atraktivity pre zvyšovanie atraktivity pre návštevníkov. Ich činnosť sa preto orientuje aj na služby, ktoré vo výraznej miere kladú dôraz na potreby a očakávania kúpeľných hostí, turistov a návštevníkov. Ich situácia s dopadmi COVID-19 a nástupom ekonomickej krízy nie je jednoduchá, keďže dochádza k zmenám v sociálnom a ekonomickom správaní ľudí. Workshop sa preto sústredí na viaceré oblasti, v ktorých vidíme čiastkové riešenia aj východiská.

Ciele pripravovaného workshopu: 

- vstup do problematiky smart z hľadiska poslania a filozofie pre zabezpečovanie vybraných verejnoprospešných služieb s dôrazom na špecifiká kúpeľných miest a obcí,

- predstavenie prínosu smart riešení v oblasti kooperácie na úrovni mikroregiónov,

- predstavenie riešení pre parkovaciu politiku, zdieľanie bicyklov a verejný poriadok.   

Podujatie sa uskutoční 21. júla 2020, Kúpele Dudince, Kúpeľný hotel Minerál, Okružná 124      

Program

9:30 - 10:00 hod. Registrácia

10:00 - 10:10 hod. Úvodné slovo a privítanie primátorom mesta (Dušan Strieborný, primátor mesta Dudince)   

10:10 – 10:30 hod. Informácia o projekte a vstup do problematiky smart z hľadiska problematiky kúpeľných miest a obcí (Michal Kaliňák, gestor NP ModMUS)  

10:30 - 11:30 hod. Problematika dane za ubytovanie z hľadiska legislatívy a aplikačnej praxe (Ladislav Adamovič, riaditeľ sekcie ekonomiky ZMOS, Igor Hus, primátor mesta Turčianske Teplice)  

11:30 - 12:15 hod. Parkovacia politika zodpovedná k obyvateľom a priateľská k hosťom. Príklady overených riešení a zahraničné skúsenosti (Marek Líška, expert na smart riešenia v parkovaní)

12:15 – 13:00 hod. Obed

13:00 - 13:45 hod. Nové trendy parkovacích politík naprieč Európou (Petr Horský, predseda Českej parkovacej asociácie)

13:45 – 14:45 hod. Index urbanizmu a smart riešenia na pomoc kúpeľníctvu  (Daniel Levársky, expert na smart riešenia, Tomáš Hutta, expert na smart riešenia)

14:45 – 15:30 hod. Záverečná moderovaná diskusia (Michal Kaliňák, gestor NP ModMUS)  

Organizačné informácie: 

- počet účastníkov workshopu je limitovaný /max 40/;

- účasť na workshope pre zaregistrovaných /vrátane občerstvenia/ je bezplatná;

- potvrdenie o účasti prosím odošlite prostredníctvom registračného formuláru https://forms.gle/mc6D4dzKCSPVBoui6  v termíne do 16. 7. 2020; 

- potvrdenie registrácie bude prihláseným zaslané e-mailom po ukončení registrácie (po 16.7.)

Autor: (ZMOS)


komentáre
SHOW ALL
podobné
29.03.2017
Vyhlásenie 9. ročníka súťaže Dedina roka
Slovenská agentúra životného prostredia zverejnila 21. marca 2017 podmienky a pravidlá súťaže Dedina roka pre rok 2017. Spolu s Ministerstvom životného prostredia SR, Spolkom pre obnovu dediny a Združením miest a obcí Slovenska tak vyhlásila už 9. ročník národnej súťaže Dedina roka.
viac
22.07.2020
V Dudinciach sa konalo podujatie venované kúpeľníctvu
Kúpeľné mesto Dudince hostilo celodenné podujatie venované aktuálnym problémom kúpeľníctva a smart riešeniam. Ďalšie sa uskutoční koncom augusta v Piešťanoch.
viac
07.08.2020
Zapojte sa do lokálneho programu Iniciatíva pre otvorené vládnutie
Medzinárodná Iniciatíva pre otvorené vládnutie predĺžila termín na predbežné prihlasovanie sa do lokálneho programu do 14. augusta 2020 a termín na vyplnenie celej prihlášky do 25. septembra 2020.
viac
11.08.2020
Smart riešenia na princípe zdieľania
Združenie miest a obcí Slovenska pripravuje ďalší zaujímavý workshop. Výpovednú hodnotu pripravovaného podujatia znásobuje jeho zameranie aj témy prednášajúcich expertov.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
78.05 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.81 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.14 %