Nedeľa 21.07.2024
Dnes má meniny 
Daniel
°C
27.12.2019 03:55

Staré Mesto vnáša do systému prideľovania dotácií jasnejšie pravidlá


Snímka zdroj: Bratislavské noviny


Bratislavské Staré Mesto by malo vniesť do systému prideľovania dotácií z rozpočtu mestskej časti transparentné a jasnejšie pravidlá. Vyplýva to zo všeobecne záväzného nariadenia (VZN), ktoré schválili miestni poslanci.


Nové nariadenie by malo nadobudnúť účinnosť 7. januára 2020, týkať sa tak bude už budúcoročných výziev pre jednotlivé oblasti podpory.       

Dotačný program mestskej časti bude po novom pozostávať z troch dotačných schém. Pôjde o individuálne dotácie, malé dotácie a staromestskú dotačnú schému, teda dotácie na základe výziev v oblasti kultúry, životného prostredia, školstva a športu, a tiež sociálnej starostlivosti. Nové nariadenie definuje účel dotácie, oprávnených žiadateľov dotácií, ako aj spôsob posudzovania a hodnotenia jednotlivých žiadostí a schvaľovania dotácií.       

Po novom by tak podľa staromestskej starostky Zuzany Aufrichtovej malo byť jasnejšie, prečo boli jednotlivé žiadosti podporené, nielen to, ktoré žiadosti dostanú finančnú podporu z rozpočtu mestskej časti. Zadefinované sú totiž jasnejšie pravidlá. Mestská časť tak reaguje na viaceré podnety poukazujúce na netransparentnosť v prideľovaní a fakt, že úrad na čele so starostkou, ktorá pridelené a schválené dotácie podpisuje, nevedel mnohokrát vysvetliť, prečo v minulosti jednotlivé žiadosti po návrhu tej-ktorej gesčnej komisie podporil.       

"Všeobecne záväzné nariadenie vnáša systém a poriadok, nijako neobmedzuje žiadateľov. Je dôležité vedieť povedať, ako bolo rozhodované o verejných prostriedkoch," poznamenala Aufrichtová, ktorá si nemyslí, že nariadenie je "zbytočne komplikované a dlhé", ako skonštatovali niektorí poslanci. Zložitosť VZN podľa nej neznamená, že budú zložité aj vyhlasované výzvy, ako aj postup pre samotných žiadateľov.       

Napriek schváleniu sa materiál počas rozpravy nevyhol kritike zo strany niektorých členov poslaneckého zboru. Podľa poslankyne Dany Kleinert je "príliš komplikovaný", podľa Damaska Grusku je VZN príliš dlhé, neopraviteľné a neprehľadné s množstvom duplicít.       

Miestny úrad však oponoval, že dĺžka materiálu je adekvátna tomu, aby boli pravidlá prehľadnejšie a jasnejšie zadefinované. "Je dôležité, aby žiadateľ vedel, čo môže a nemôže urobiť," zdôraznila Daša Turbová, vedúca oddelenia stratégie a projektového riadenia staromestského miestneho úradu. Poslanec Ľubomír Boháč kritikom odkázal, aby sa "nehrali na manierizmus", nesúhlasil s tým, že VZN je "super nečitateľné", ale všetko uvedené vo VZN má svoju logiku. Podľa poslanca Ondreja Dostála bol na pripomienkovanie nadštandardný priestor, čo potvrdila aj šéfka staromestskej samosprávy, ktorá poukázala na fakt, že materiál bol už raz z rokovania stiahnutý, mesiace sa hľadal konsenzus a k finálnemu zneniu prišla len jedna pripomienka.       

Novým VZN nadväzuje mestská časť na strategické politiky mestskej časti, ktorými sú Staromestský program na roky 2019 - 2022, Zelené mesto - Dobrý úrad a Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti. VZN definuje štruktúru dotačného programu a percentuálne podiely jednotlivých dotačných schém, oprávnených žiadateľov, či podmienky poskytovania dotácií a mechanizmus posudzovania žiadostí. Jeho cieľom je tiež zjednodušiť proces predkladania povinných dokladov k žiadosti o poskytnutie dotácie.       

Najviac financií, 70 percent z peňazí na dotačný mechanizmus, je vyčlenených pre staromestskú dotačnú schému. Pre malé dotácie by malo byť vyčlenených 25 percent a zvyšných päť percent by malo ísť na individuálne dotácie.     

Autor: (tasr)


komentáre
SHOW ALL
podobné
31.12.2020
Staré Mesto plánuje na Jakubovom námestí vodozádržné opatrenia
Bratislavské Staré Mesto plánuje na Jakubovom námestí projekt vodozádržných opatrení. Riešiť má zachytávanie dažďovej vody a jej využitie na permanentnú, celoročnú závlahu stromov, kríkov a trávnatých plôch v parkovej časti námestia, ale tiež zníženie prietoku poddimenzovanej kanalizácie.
viac
20.02.2021
Do uzavretia prvého kola prideľovania dotácií zo Starého Mesta ostáva mesiac
Ešte tri týždne ostávajú záujemcom o finančnú podporu z dotačnej schémy Starého Mesta na to, aby miestnemu úradu poslali svoj projekt na zlepšenie život a prostredia mestskej časti. Mestská časť môže cez tri dotačné schémy rozdeliť až vyše 100-tisíc eur
viac
25.01.2022
Staré Mesto vyhlásilo výzvy na prideľovanie dotácií
Bratislavské Staré Mesto vyhlásilo výzvy na prideľovanie dotácií. Na podporu projektov v rámci Staromestskej dotačnej schémy je v rozpočte vyčlenených 61 600 eur, pri malých dotáciách je alokovaných 22 000 eur.
viac
22.03.2022
Nové Mesto poskytne dotácie aj na vodozádržné opatrenia
Bratislavské Nové Mesto bude poskytovať dotácie napríklad aj na vodozádržné opatrenia, ktorých primárnym cieľom je využitie, respektíve zachytávanie zrážkovej vody v danom území. Vyplýva to zo všeobecne záväzného nariadenia (VZN), ktoré schválili miestni poslanci v marci.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.24 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
3.13 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.63 %